Strona głównakwiaty

Dział kwiaty

Kwietniki sezonowe przed domem, rośliny na kwietnik sezonowy

Data: 2011-05-08, Data edycji: 2022-08-14

KWIETNIKI PRZED DOMEM- ZAKŁADANIE I PIELĘGNOWANIE


Kwietniki sezonowe przed domem mogą zostać odpowiednio zaprojektowane i trzeba mieć dobry pomysł na kwietnik. Prace związane z zakładaniem kwietnika obejmują: ustalenie sposobu obsadzenia, czyli
klomby kwiatowe projekty- przygotowanie
przygotowanie roślin,
przygotowanie gleby
i posadzenie roślin oraz ich pielęgnowanie.

Jak zrobić kwietnik?


Klomby kwiatowe projekty kwietników mogą przewidywać obsadzenie jednolite, czyli rośliną jednego gatunku, lub zróżnicowane, składające się z roślin kilku gatunków lub odmian. Kwietniki do ogrodu z różnych roślin wymagają starannego doboru barw i wysokości roślin w celu stworzenia harmonijnej całości.
Gazon w ogrodzie może być częściowo lub w całości obsadzony roślinami trwałymi zimującymi w gruncie lub corocznie zmienianymi roślinami. Rośliny na kwietniki mogą mieć ozdobne kwiaty lub liście.

Kwietniki sezonowe przed domem- zakładanie i pielęgnowanie
Zapraszam do zapoznania się z artykułem o dekoracjach roślinnych wnętrz rośliny lubiące cień w domu
A o dekoracjach roślinnych balkonu dowiesz się tu: kwiaty na balkon jakie wybrać

Największy efekt dekoracyjny otrzymuje się wówczas, gdy klomby kwiatowe i kwietniki obsadzone są roślinami w pełni kwitnienia. Rośliny takie wymagają przygotowania w inspekcie, najczęściej w doniczkach i dopiero w momencie zakwitania przenoszone i wysadzane są na klomby w ogrodzie. Utrzymanie kwietnika z roślinami ciągle kwitnącymi wymaga co najmniej trzykrotnej zmiany roślin. Jest to oczywiście związane z bardzo dużym kosztem i dlatego klomby przydomowe tego typu powinny być stosowane w bardzo ograniczonym zakresie. Obniżyć koszt kwietników można przez łączenie roślin wysadzanych sezonowo z bylinami lub nawet stosowanie samych bylin. Tani i dostatecznie dekoracyjny może być kwietnik ogrodowy wykonany z niektórych roślin jednorocznych wysiewanych wprost do gruntu.
Przygotowanie potrzebnej ilości roślin do obsadzenia kwietnika zależy od projektowanej gęstości sadzenia. Jeżeli rośliny nie są dostatecznie rozrośnięte lub sadzone są w niezbyt dobrych warunkach, to należy sadzić nieco gęściej. Zbyt duże odstępy między roślinami obniżają wartość dekoracyjną płaszczyzny kwietnika. Okres zwierania się roślin powinien trwać 2-5 dni.
Rośliny co najmniej na 2-3 godziny przed posadzeniem należy podlać.
Gleba kwietnika powinna być starannie uprawiona. Większość roślin kwietnikowych ma duże wymagania pokarmowe i dlatego należy im zapewnić odpowiednią ilość pożywienia w glebie. Niektóre rośliny źle znoszą zbyt dużą ilość azotu w glebie, który powoduje nadmierne rozrastanie się liści, np. u lobelii i żeniszka. Nadmiar azotu prawie u wszystkich roślin powoduje osłabienie kwitnienia. Dlatego też nawożenie kwietnika musi być bardzo staranne, a ilość nawozu dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
Najlepiej jest zasilać glebę na kwietnikach przed posadzeniem roślin odpowiednio przygotowanymi mieszankami nawozów mineralnych lub przekompostowanym obornikiem.
Płaszczyzna kwietnika po starannym przekopaniu i oczyszczeniu gleby powinna być odpowiednio uformowana. Klomby przed domem mogą być zakładane na płaszczyźnie lekko wypukłej, płaskiej lub lekko wklęsłej. Poza tym można płaszczyznę kwietnika lekko pochylić, np. w kierunku chodnika, wskutek czego uzyskuje się lepszą widoczność roślin.
Wyznaczenie miejsc sadzenia roślin na powierzchni kwietnika jest dość łatwe. Polega ono na ustaleniu odstępów sadzenia i zaznaczenia ich na brzegu kwietnika, a następnie na wyznaczeniu linii przez przeciąganie sznura lub odciskanie listwy. Linie na kwietnikach kolistych wyznacza się, podobnie jak cyrklem, za pomocą sznurka zaczepionego w środku koła i na nich sadzi się rośliny w odpowiednich odległościach. Gazony w ogrodzie o bardzo skomplikowanym deseniu wymagają szczegółowo opracowanych rysunków roboczych, w których określony jest sposób wykonania kwietnika.
Sadzić rośliny należy zawsze od części środkowej kwietnika ku brzegowi.
Żeby nie udeptywać ziemi i nie zniekształcać przygotowanej powierzchni, po powierzchni kwietnika należy poruszać się po odpowiednio ułożonych deskach. W czasie sadzenia należy unikać pozostawiania sadzonek roślin na słońcu lub silnym wietrze, szczególnie jeśli nie są w doniczkach. Na ogół nie powinno się dopuszczać do więdnięcia roślin. Dlatego też najlepiej jest obsadzać klomb kwiatowy w dni pochmurne. Jeśli sadzenie odbywa się w dzień słoneczny, lepiej robić to po południu. W czasie sadzenia należy starannie dobierać sąsiedztwo roślin. Jeśli rośliny są różnej wielkości, należy je odpowiednio rozmieścić na kwietniku. Nie powinno się roślin pochylać ani nadmiernie ściskać ich pędów i liści. Rośliny tak posadzone robią złe wrażenie i źle rosną. Nie należy również nadmiernie uciskać ziemi wokół bryły korzeniowej. Uciskać należy tylko tak, żeby utrwalić pozycję rośliny. Po posadzeniu ziemię wokół roślin należy wyrównać, a następnie rośliny podlać. Bardzo dobrym zabiegiem jest wyścielenie ziemi wokół roślin cienką warstwę przekompostowanego i lekko wilgotnego torfu, gleba wówczas nie wysycha i nie zaskorupia się.

Pielęgnowanie kwietników


Pielęgnowanie kwietników polega przede wszystkim na usuwaniu pojawiających się chwastów. Niedopuszczalne jest wyrośnięcie chwastów ponad rośliny. Wyrywanie zbyt dużych chwastów może powodować podrywanie korzeni roślin kwietnikowych. Pojawienie się perzu, mniszka lub innych wieloletnich chwastów na kwietniku świadczy o nie-starannym przygotowaniu i niedokładnym oczyszczeniu gleby.
Kwietniki w ogrodzie latem wymagają podlewania, szczególnie w miastach i na niezbyt wilgotnych stanowiskach. Gazony kwiatowe podlewa się do momentu, gdy ziemia przemięknie na głębokość co najmniej 5-10 cm. Wymaga to dostarczenia 10—12 1 wody na 1 m2. Ilość ta musi być wylana strumieniem rozproszonym, najlepiej przez sitko, i powoli, żeby woda nie zbierała się i nie spływała po powierzchni, ale stopniowo wsiąkała w glebę. Podlewanie mniejszą ilością wody jest na ogół bezcelowe, jeśli nawet zraszanie takie przeprowadza się często.
W czasie wzrostu niektóre rośliny mogą wyrastać ponad wymaganą wysokość lub szerokość i wówczas należy je odpowiednio przycinać. Zabieg ten dotyczy przede wszystkim roślin o ozdobnych liściach, jak np. altemantera czy gnafalium. Takie rośliny przycina się zwykle lekkimi nożycami.

Zakładanie i pielęgnowanie kwietników bylinowych


Nietypowe kwietniki bylinowe zakładane są podobnie jak sezonowe. Wykorzystując byliny do tworzenia kwietników, należy brać pod uwagę pozostawanie ich przez kilka lat w tym samym miejscu oraz wymagania bylin, zróżnicowane bardziej niż roślin sezonowych. Dlatego też przygotowanie gleby w miejscu sadzenia powinno odpowiadać wymaganiom roślin na kilka lat.
Bardzo ważną czynnością w przygotowaniu gleby jest staranne usunięcie trwałych chwastów, jak np. perzu, podagrycznika, ostów itp., których usunięcie po posadzeniu bylin jest prawie niemożliwe.
Gleba powinna być uprawiona odpowiednio głęboko w celu utrzymania struktury gruzełkowatej i właściwej porowatości. Spulchnianie ziemi na większą głębokość nie jest możliwe po posadzeniu większości bylin. Możliwe jest tylko lekkie powierzchniowe spulchnianie. W czasie uprawy należy dodać odpowiednie do wymagań bylin składniki, ponieważ nie wszystkie rodzaje i gatunki mają te same potrzeby. Rośliny na kwietnik sezonowy bylinowy, jak np. piwonie, ostróżki i lilie, będzie wymagała dużej dawki nawozu organicznego i mineralnego oraz dawki wapna.
Kwiaty na klomby takie jak np. marcinki, irysy, floksy, tawułki lub złocienie, wystarczy mała dawka nawozu organicznego lub torfu i niewielka ilość nawozu mineralnego.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że wiele bylin jest zdolnych do rozwoju w bardzo nie sprzyjających warunkach, jednak nie znaczy to, że warunki takie im odpowiadają. Większość bylin reaguje bardzo korzystnie na dobre warunki glebowe i dobre nawożenie. Byliny w dobrych warunkach znacznie lepiej rosną, są o wiele zdrowsze i prawie zawsze dłużej i obficiej kwitną.
Nie należy nigdy sadzić bylin w sąsiedztwie roślin silnie konkurujących,
np. drzew czy krzewów o płytkim systemie korzeniowym. Nie należy też sadzić bylin w małych grupach na trawniku, który jest poważnym konkurentem. W tych warunkach byliny źle rosną z powodu niedostatku wody oraz składników pokarmowych.
Sadzenie i dzielenie bylin może się odbywać w różnych porach roku. Większość jednak bylin najlepiej jest sadzić na wiosnę. Sadzenie należy zaczynać od roślin najszybciej rozpoczynających wegetację (np. omieg, pierwiosnek, gęsiówka). Na początku lata można jeszcze sadzić najpóźniej kwitnące marcinki. Sadzenie i przesadzanie bylin w ciągu lata jest możliwe, ale nie dotyczy to zbyt wielu gatunków. Dość dobrze znoszą takie przesadzanie te byliny, które mają silnie rozrośnięty system korzeniowy. Oczywiście, należy te rośliny przesadzić z dużą bryłą ziemi.
W końcu lata można dzielić i sadzić te byliny, które już skończyły kwitnienie, np. irysy lub pierwiosnki. Wczesną jesienią można dzielić i sadzić niemal wszystkie byliny kwitnące wiosną i latem. Nie należy je sadzić późną jesienią, ponieważ nie wszystkie byliny mogą się w tym czasie dostatecznie ukorzenić, aby przetrwać zimę. Słabo ukorzenione młode rośliny mogą bardzo łatwo w okresie zimy zasychać. Dlatego też młode rośliny należy do nadejścia mrozów dostatecznie obficie podlewać, a na okres zimy lekko okryć, najlepiej gałązkami roślin iglastych lub cienką warstwy słomy.

Rośliny na kwietnik sezonowy- byliny cebulowe


Kwietnik ogrodowy z bylin cebulowych należy sadzić w odpowiednich dla poszczególnych gatunków terminach- od lipca do listopada.
Technika sadzenia podobna jest jak przy systemie wielu innych roślin. Należy pamiętać o dokładnym wyrównaniu powierzchni ziemi, co bardzo ułatwia sadzenie roślin na odpowiednią głębokość. Byliny z dużymi bryłami lub obfitymi korzeniami powinny być sadzone nieco głębiej, ponieważ na skutek osiadania ziemi rośliny takie mają tendencję „wychodzenia” ponad poziom ziemi. Ziemię między bylinami, szczególnie w pierwszym roku po posadzeniu, dobrze jest wyłożyć przekompostowanym torfem, co znacznie ułatwia utrzymanie wody w glebie.

Pielęgnowanie kwietników bylinowych


polega przede wszystkim na starannym niszczeniu chwastów. Chwasty należy wycinać wyłącznie za pomocy strzemiączka, żeby nie podcinać sąsiednich roślin. Chwasty rosnące wśród roślin gęsto posadzonych lub kobiercowych należy usuwać ręką bez użycia narzędzi. Chwasty trudne do usuwania można podcinać nożem.
Podlewanie kwietników bylinowych jest potrzebne szczególnie w okresie wczesnego lata po wiosennym sadzeniu. Kwiaty na klomb podlewane strumieniem rozproszonym w okresie pełnego wzrostu i kwitnienia mogą na skutek ciężaru wody powodować wyleganie roślin. Bardzo np. niszczy się od kropel deszczu kwiaty floksów. Dlatego podlewać należy tak, aby nie moczyć roślin, a strumień wody kierować na powierzchnię ziemi.
Bylinowe kwietniki przed domem pozostające wiele lat w tym samym miejscu wymagają na ogół zasilania nawozami. Można do tego celu używać nawozów mineralnych w okresie wiosennym. Wysiany nawóz należy lekko wymieszać z ziemią przez płytkie motyczenie lub „zdrapanie” norkrosem. Niektóre nawozy, np. saletry, można rozpuszczać w wodzie, co zwiększa szybkość ich działania.
Zasilać można również przez wykładanie ziemi między roślinami dobrze przefermentowanym obornikiem lub kompostem.
Dość często stosowanym zabiegiem pielęgnacyjnym jest palikowanie roślin. Dotyczy to przede wszystkim bylin o wysokich i mało rozgałęzionych pędach. Przechylanie lub wyłamywanie pędów zdarza się najczęściej w okresie silnych deszczów i wiatrów. Podwiązywanie roślin o dużej ilości pędów może być dokonywane bez użycia palika. Podwiązywanie powinno być tak przeprowadzone, aby nie zniekształcało to całej rośliny. Nie należy pędów nadmiernie ściskać. Rośliny wiązane zbyt późno są na ogół bardzo zniekształcone i nie mogą nawet odzyskać prawidłowej formy.
Zapobiegać wylęganiu roślin można przez odpowiednie cięcie. Ma ono na celu spowodowanie większego rozkrzewienia się roślin. Przeprowadzone powinno być w okresie, gdy pędy osiągną trzecią część wysokości. Cięcie to może być powtórzone, gdy pędy mają dwie trzecie wysokości. Bardzo dobre wyniki daje przycinanie wysokich odmian dzielżanów i astrów. Przycinanie takie powoduje niewielkie opóźnienie kwitnienia.
Cięcie w celu opóźnienia kwitnienia może być specjalnie przeprowadzone w tej samej grupie na części roślin. Dzięki temu można uzyskać przedłużenie efektu kwitnienia.
Wiele bylin po przekwitnieniu ma brzydkie, zasychające kwiaty, które należy możliwie szybko ścinać. Pozostawienie kwiatów na dłuższy okres powoduje „wysilanie się” roślin na zawiązywanie nasion.
Suche pędy niektórych bylin można zostawić na okres zimy, ponieważ stanowią one ciekawą dekorację ogrodu, zwłaszcza kiedy spadnie niewielki śnieg lub gdy są oszronione.

Powinno się natomiast ścinać i palić pędy roślin porażonych różnymi chorobami, żeby nie powodować ich rozprzestrzeniania.

Pozostawienie pędów bylin na rabatach przyczynia się do zatrzymywania większej ilości śniegu, który jest najlepszym okryciem na okres zimy.

Przeczytaj również:

Chaber bławatek uprawa, uprawa gipsówki, dimorfoteka nasiona Kwiaty jednoroczne- chaber,gipsówka letnia,dimorfoteka, wysiew nasion kwiecień i pierwsza połowa maja

Kwiaty jednoroczne z rozsady-żeniszek,aksamitka,aster uprawa Rośliny ozdobne jednoroczne uprawiane z rozsady- o długim okresie wegetacji, żeniszek,aksamitka,astry uprawa

Dzwonki ogrodowe uprawa, bratki uprawa z nasion, goździk brodaty Rośliny ozdobne dwuletnie- bratki, goździki brodate, malwa ogrodowa, dzwonki ogrodowe