Strona głównasady

Dział sady

Cięcie i formowanie drzew owocowych,prześwietlanie drzew

Data: 2011-07-08, Data edycji: 2020-02-29

SADY OWOCOWE CIĘCIE DRZEW OWOCOWYCH


WPŁYW CIĘCIA NA WZROST, OWOCOWANIE I ZDROWOTNOŚĆ DRZEW


Cięcie drzew i krzewów owocowych. Cięcie wykonuje się w celu uformowania prawidłowej korony młodych drzew i uzyskania owoców lepszej jakości na drzewach starszych. Każde cięcie młodych drzew wpływa na silniejszy wzrost pojedynczych pędów, ale w sumie, cięte drzewo jest zawsze mniejsze, niż drzewo wcale nie cięte. Dzieje się tak dlatego, że wraz z usuniętymi gałęziami drzewo traci zapasy składników pokarmowych. Silne cięcie powoduje również zahamowanie wzrostu korzeni, a zatem zmniejsza się intensywność pobierania składników pokarmowych z gleby.
Przycinanie drzew owocowych kiedy i jak? Aby przekonać się, jaki wpływ wywiera cięcie na wzrost drzewa, można wykonać proste doświadczenie. Jeżeli na drzewie o dwóch jednakowej wielkości konarach, będziemy co roku cięli jeden konar, drugi pozostawiając nie cięty, to po kilku latach stwierdzimy, że konar systematycznie cięty będzie słabszy, a nie cięty dużo silniejszy.


Przycinanie drzew owocowych na wiosne. Cięcie młodych drzew wpływa opóźniająco na okres ich wejścia w owocowanie i dlatego oprócz cięcia, a często zamiast stosuje się przyginanie pędów , które wpływa bardzo korzystnie na zawiązywanie pąków kwiatowych.
Cięcie drzew starych, którym usuwa się z wnętrza korony zacienione pędy, nie tylko nie hamuje wzrostu, lecz przeciwnie, może go nawet przyspieszać.


Im drzewo jest starsze, tym silniejszego wymaga cięcia. Dzięki niemu uzyskuje się bardziej równomierne owocowanie oraz wyraźnie lepszą jakość owoców. Za pomocą cięcia staramy się zachować równowagę między wzrostem a owocowaniem.
Podczas cięcia na drzewie powstają rany ułatwiające infekcje powodowane przez grzyby i bakterie. Dlatego trzeba je wykonywać w odpowiednim terminie, a rany zabezpieczać przed zakażeniem. Na drzewach nieciętych mogą powstawać także sprzyjające warunki dla rozwoju chorób, gdyż w czasie opryskiwania środek grzybobójczy nie dociera do wnętrza zagęszczonej korony. Umiejętne więc cięcie, wpływa korzystnie również na zdrowotność drzew.Sprawdź najnowsze promocje na drzewka, które oferuje Sadowniczy.pl

Przycinanie drzew owocowych terminy i zasady cięcia.


Wiosenne cięcie drzew owocowych.

Przycinanie drzew owocowych termin. Kiedy ciąć drzewa owocowe? Cięcie można wykonywać w terminie wczesnowiosennym i letnim. W naszych warunkach powszechnie stosuje się cięcie wczesnowiosenne (cięcie drzew owocowych zimą) — od połowy lutego do końca kwietnia. W celu poprawienia jakości owoców czasem stosuje się letnie cięcie drzew owocowych. Polega ono zwykle na usuwaniu wilków utrudniających dostęp światła do wnętrza korony. Zaleca się także cięcie letnie wiśni i czereśni tuż po zbiorze, gdyż wtedy drzewa rzadziej ulegają porażeniu przez grzyby i bakterie, niż podczas cięcia zimowego.
Jak ciąć drzewa owocowe? Do cięcia młodych drzew najlepiej nadaje się nóż zwany sierpakiem. Rany po cięciu nożem są gładkie i łatwo się goją.

Cięcie drzew owocowych śliwy. Do usuwania gałęzi na starszych drzewach służy sekator i piłka ogrodnicza, a do gałęzi wysoko położonych— sekator tyczkowy. Każde cięcie należy wykonywać w taki sposób, aby powierzchnia cięcia była gładka i jak najmniejsza. Nie należy wycinać grubych konarów zbyt blisko pnia, najlepiej ciąć je w tym miejscu, gdzie kończy się zgrubienie u nasady gałęzi, zwane obrączką. Aby uniknąć oddarcia kory, gałęzie grube przytrzymuje się ręką, najpierw podcina się od dołu, a później od góry.

Rany należy zasmarować najlepiej farbą emulsyjną z dodatkiem
2% Topsinu M, Funabenu lub Benlate. Zaraz po zakończeniu cięcia, należy opryskać drzewo 0,1% roztworem jednego z wyżej podanych fungicydów.
W sadach półkarłowych, a zwłaszcza karłowych cięcie odgrywa znacznie większą rolę niż w sadach o drzewach silnie rosnących. Drzewa szczepione na podkładkach karłowych i półkarłowych można ciąć znacznie intensywniej niż drzewa szczepione na podkładkach silnie rosnących i nie odbija się to ujemnie na owocowaniu.
Najczęściej prowadzi się drzewa w szpalerach, zwracając szczególną uwagę na przyginanie gałązek, co bardzo przyspiesza otrzymanie pożądanych kształtów koron bez ujemnych skutków silnego cięcia. Przede wszystkim zaś nie opóźnia ono wejścia drzew w okres owocowania, a nawet go przyspiesza.
Kiedy cięcie drzew owocowych? W ogródkach można prowadzić drzewa owocowe w formach ozdobnych, wymagających specjalnego cięcia.

TYPY KORON I PRZEŚWIETLANIE DRZEW OWOCOWYCH


Cięcie młodych drzew owocowych.


Drzewa owocowe formowane jako płaskie i szerokie. Cięcie drzew owocowych po posadzeniu. Formowanie drzew owocowych rozpoczyna się w pierwszym roku po posadzeniu drzew. Już wtedy trzeba zdecydować, jaką formę chcemy im nadać.
Rozróżnia się dwa główne typy koron: koliste i owalne. Korona kolista w przekroju poprzecznym daje koło, korona mocno spłaszczona — owal, a w późniejszym wieku prostokąt. Korona owalna nazywana jest też szpalerową, ponieważ z takich koron tworzą się szpalery, w których jedna korona styka się z drugą. Ponadto korony dzieli się na przewodnikowe i bezprzewodnikowe. U tych pierwszych w miarę wzrostu drzewa przewodnik góruje nad wszystkimi konarami. W koronie bezprzewodnikowej wszystkie konary są jednakowo rozwinięte. Pośrednim typem jest korona ze skróconym przewodnikiem.

Formowanie koron drzew owocowych.


Korona prawie naturalna jest kolista, formowana w drugim roku wzrostu drzew. U okulantów, które rozgałęziły się w szkółce po pierwszym cięciu, pozostawia się 3-5 pędów przeznaczonych na konary. Powinny być to gałązki wyrastające na wysokości 40-60 cm od ziemi, osadzone pod szerokim kątem, oddalone około 40 cm jedna od drugiej. Pędy te należy skrócić, pozostawiając odcinek, na którym znajdują się 3-5 dobrze wykształconych oczek. Przewodnik przycina się na wysokości 50 cm powyżej najwyższego odgałęzienia, natomiast okulanty nierozgałęzione 60-80 cm od ziemi. W następnym roku w zależności od odmiany wyrasta pod nim różna liczba pędów bocznych, z których pozostawia się 3—5 na przyszłe konary. Pożądane jest, aby konary tworzyły z przewodnikiem kąty bliskie 90°. W celu nadania takiego położenia pędom bocznym przeznaczonym na konary zakłada się w maju drewniane klamerki.
Drzewa owocowe cięcie. W miarę wzrostu drzewa, korona powinna mieć około 10 lub więcej konarów. Dzięki bardzo słabemu cięciu formującemu, drzewa o koronie prawie naturalnej, wcześnie wchodzą w okres owocowania. Ten typ koron jest więc zalecany dla drzew szczepionych na podkładkach silnie rosnących, ale może być stosowany także dla drzew na podkładkach karłowych. Po wejściu drzew w owocowanie przystępuje się do bardzo umiarkowanego prześwietlania, polegającego na wycinaniu tylko tych gałęzi, które krzyżują się ze sobą.
Cięcie drzew owocowych na wiosnę. Korona luźnopiętrowa jest w przekroju kolista. Ma od 3 do 5 pięter, a w każdym od 1 do 3 konarów. Jeżeli sadzi się drzewka dwuletnie, to trzeba pozostawić w pierwszym piętrze tylko 3 dobrze osadzone pędy, skracając je do 40-50 cm a pozostałe usunąć. Odległość pomiędzy pędami nie powinna być mniejsza niż 15-20 cm. Przewodnik powinien być przycięty w odległości 40-50 cm od najwyżej położonego pędu bocznego.
W drugim roku formuje się drugie piętro z 2—3 gałęzi, osadzonych w odległości około 40 cm nad najwyżej położonym konarem pierwszego piętra.
W trzecim roku formuje się kolejne piętro konarów. Zaletą tej korony jest mocna konstrukcja konarów, a wadą późniejsze wejście drzew w okres owocowania. Korony luźno-piętrowe poleca się na sady jabłoniowe, a także grusz, czereśni, śliw, wiśni i moreli.

Korona wrzecionowa jest kolista. Ponieważ górne konary są zawsze krótsze od dolnych, to korona ma kształt stożka. Drzewa o koronie wrzecionowej muszą rosnąć przy wysokich palikach (2,5 m) . Do formowania korony wrzecionowej nadają się jednoroczne okulanty. Korona wrzecionowa może mieć dowolną liczbę konarów, ale pozostawia się tylko te, które odchodzą pod kątem prostym od przewodnika. To poziome odchylenie uzyskuje się przez odpowiednie cięcie, przyginanie i przywiązywanie sznurkami pędów do pnia.
Zaletą korony wrzecionowej jest dobre nasłonecznienie wszystkich gałęzi. Z drzewa o koronie wrzecionowej uzyskuje się owoce dobrej jakości. Ten typ korony zaleca się dla drzew szczepionych na podkładkach słabo rosnących.

Szpaler swobodny jest typem korony owalnej, najłatwiejszym do prowadzenia. Formowanie koron drzew. Na przewodniku pozostawia się tylko konary biegnące wzdłuż rzędów drzew w odstępach około 40-50 cm. Położone są one najczęściej poziomo i dość luźno, lecz bez ścisłego schematu. Stosuje się przyginanie i przywiązywanie pędów do pnia i szpilek wbitych w ziemię lub, jeśli szpaler prowadzi się przy rusztowaniu — do poziomych drutów. Zbędne pędy boczne wycina się lub przygina w dół, aby zahamować ich wzrost i zmusić do owocowania. Gdy drzewo zacznie owocować, stopniowo usuwa się pędy przygięte w dół, nie dopuszczając do nadmiernego zagęszczenia korony.

Korona kotłowa (wazowa) składa się najczęściej z 4 konarów osadzonych blisko ziemi i rosnących promieniście .
W tym celu już w pierwszym roku po posadzeniu usuwa się przewodnik. W tym typie korony, konary są ułożone ukośnie, a środek korony otwarty.
Takie ustawienie konarów zapewnia dobre oświetlenie korony. Wadą tej korony jest duża łatwość rozłamywania się konarów. Ten typ korony najczęściej jest zalecany dla brzoskwiń.

CIĘCIE DRZEW ZANIEDBANYCH- STARE SADY


Przycinanie drzew owocowych zimą. Bardzo trudno jest ciąć drzewa niecięte przez kilka lub kilkanaście lat. Szczególnie łatwo zagęszczają się niecięte korony jabłoni i stare sady pod jabłoniami.

Przycinanie starych drzew owocowych.


Prześwietlanie koron drzew. Jeśli drzewo ma przewodnik, to najczęściej wymaga on skrócenia. Część konarów należy usunąć całkowicie, a te które pozostawia się, należy skrócić bardziej niż położone wyżej, aby korona po cięciu uzyskała kształt parasola.
Cięcie drzew owocowych kiedy? Drzewom zaniedbanym, dopiero po dwóch—trzech latach intensywnego cięcia, możemy nadać właściwy kształt korony, w których zostanie przywrócona równowaga pomiędzy wzrostem gałęzi i owocowaniem.
Pielęgnacja sadów owocowych. Specjalnego cięcia wymaga stary sad, słabo owocujący. W celu pobudzenia ich wzrostu i zwiększenia owocowania stosuje się tzw. cięcie odmładzające drzew owocowych.
Cięcie starych drzew owocowych. Cięcie polega wtedy na silnym skróceniu wszystkich konarów szkieletowych. Zabieg ten powoduje wybijanie licznych, nowych pędów, zwanych wilkami, z których część pozostawia się na odbudowanie korony, a pozostałe usuwa.
Drzewa nieformowane po posadzeniu tworzą często wadliwą koronę. Ich konary wyrastają z pnia pod ostrym kątem i łatwo się wyłamują pod wpływem obciążenia owocami. Koronę starego drzewa można wzmocnić żelaznymi prętami lub drutami przewleczonymi przez otwory wywiercone w dwóch sąsiadujących ze sobą konarach i razem skręconymi. Znacznie łatwiejsze wykonanie i bezpieczniejsze dla drzewa jest splątanie ze sobą dwóch młodych pędów, wyrastających na przeciwległych konarach, np. wilków, które wyrosły po pierwszym silnym cięciu. Zabieg ten nosi nazwę żywego wiązania. U drzew młodszych żywe wiązanie można wykonać, wszczepiając pędy wyrastające z jednego konara, pod korę przewodnika lub drugiej gałęzi.Autor artykułu- Admin

Przeczytaj również:

Szczepienie drzew owocowych krok po kroku, terminy, sposoby Przeszczepianie drzew. Najlepszym sposobem przeszczepiania drzew starych jest szczepienie w szparę.

Porzeczka czerwona cięcie,cięcie czarnej porzeczki, kiedy przycinać? Cięcie porzeczek w pierwszym roku, drugim, trzecim, odmładzanie. Cięciem pobudza się porzeczkę do wydawania młodych, silnych pędów.

Cięcie maliny, przycinanie malin- kiedy ciąć Cięcie maliny. Pierwsze cięcie wykonuje się bezpośrednio po posadzeniu sadzonek. Szpaler wysoko i niski.

Cięcie agrestu kiedy, agrest uprawa Cięcie agrestu po posadzeniu- skrócenie wszystkich pędów nad pierwszym lub drugim oczkiem od powierzchni