Strona głównasady

Dział sady

Szczepienie drzew owocowych krok po kroku, terminy, sposoby

Data: 2011-07-08, Data edycji: 2019-01-27

Jak szczepić drzewa owocowe >> terminy >> krok po kroku- zdjęcia z opisem, poradnik.

PRZESZCZEPIANIE DRZEW OWOCOWYCH


Szczepienie drzew na pniu.


Szczepienie drzew na pniu stosuje się obecnie bardzo rzadko, dlatego, że każdy producent już w szkółce nabywa potrzebną mu odmianę. Zdarzają się jednak przypadki, że zabieg ten należy wykonać.
Szczepienie drzew owocowych sposoby. Zwykle przeszczepia się drzewa w sadzie wtedy, gdy zależy nam na zwiększeniu wytrzymałości drzewa na mróz przez zastąpienie pnia odmiany wrażliwej przez pień i nasady konarów odmiany wytrzymałej na mróz (np. Koksa Pomarańczowa na siewce Antonówki). Ponadto przeszczepienie stosuje się, jeśli chcemy zastąpić starą odmianę — nową, wartościowszą.
Szczepienie drzew owocowych podkładki. W pierwszym przypadku, drzewa odmiany Antonówka w drugim lub najpóźniej w trzecim roku po posadzeniu przeszczepia się odmianą wrażliwą na mróz.

Jak szczepić drzewa owocowe? Przeszczepianie drzew młodych zwykle wykonuje się w jednym roku. Można użyć jednego zraza, jest to tzw. szczepienie pod koronę lub kilku zrazów przeszczepiając nimi przewodnik i gałęzie boczne w pobliżu nasady. Jest to tzw. szczepienie w koronie.

Szczepienie starych drzew owocowych


Zupełnie inaczej postępuje się z drzewami starymi. Przeszczepianie drzew jest zwykle rozłożone na dwa, trzy lata. Najpierw trzeba silnie przyciąć koronę. Najwyżej położone konary i przewodnik szczepi się w pierwszym roku, zaś konary położone niżej — w latach następnych. Należy unikać jednorazowego przeszczepiania drzew starych, gdyż mogą wystąpić uszkodzenia mrozowe konarów w pobliżu cięcia.


Szczepienie drzew owocowych terminy.


Różne są sposoby i terminy przeszczepiania drzew owocowych.

Szczepienie drzew owocowych okulizacja.


Okulizacja drzew owocowych młodych może być przeprowadzana latem. Oczka zakłada się w odległości około 40 cm od nasady konaru. Można zakładać po dwa oczka na jednym pędzie, zwykle po górnej jego stronie, aby uniknąć wyłamania pod masą liści. Okulizacja jest metodą szybką, ale oczka często ulegają przemarznięciu zimą, a poza tym łatwo się wyłamują. Dlatego najczęściej szczepienia drzew owocowych stosuje się wiosną.

Szczepienie drzew kiedy? Pędy szczepi się od marca do końca maja, a w wyjątkowych przypadkach na początku czerwca.
Szczepienie drzew zrazy. Do szczepienia używa się zrazów ściętych jesienią.
Rodzaje szczepień drzew. Młode drzewa przeszczepia się przez stosowanie. Na grubszych gałęziach bardzo często stosuje się tzw. kożuchówkę, polegającą na wsuwaniu przyciętego zraza za korę, gdy miazga lekko odchodzi od drewna. Po założeniu zraza obwiązuje się miejsce szczepienia rafią (służą do tego również paski do okulizacji). Teraz zastosowana powinna być maść ogrodnicza do szczepienia drzew. Zasmarowuje się miejsce szczepienia wraz z wierzchołkiem zraza maścią ogrodniczą, celem uchronienia ich przed wysychaniem i zainfekowaniem. Latem, po przyjęciu się zraza, należy rafię przeciąć nożem, aby nie dopuścić do wrzynania się jej w korę.
Najlepszym sposobem przeszczepiania drzew starych jest szczepienie w szparę. Niekiedy stosuje się także szczepienie w klin.

Szczepienie drzew owocowych krok po kroku.


Oczko z listkiem.

Nacięcie w kształcie litery T.

Oczko włożone za korę.

Oczko zasmarowane maścią ogrodniczą, zawinięte folią i okręcone mocną nitką.

Najlepiej to zrobić w lipcu lub sierpniu, gdy kora dobrze odchodzi od drewna


Autor artykułu- Admin

Przeczytaj również:

Porzeczka czerwona cięcie,cięcie czarnej porzeczki, kiedy przycinać? Cięcie porzeczek w pierwszym roku, drugim, trzecim, odmładzanie. Cięciem pobudza się porzeczkę do wydawania młodych, silnych pędów.

Cięcie maliny, przycinanie malin- kiedy ciąć Cięcie maliny. Pierwsze cięcie wykonuje się bezpośrednio po posadzeniu sadzonek. Szpaler wysoko i niski.

Cięcie agrestu kiedy, agrest uprawa Cięcie agrestu po posadzeniu- skrócenie wszystkich pędów nad pierwszym lub drugim oczkiem od powierzchni

Cięcie i formowanie drzew owocowych,prześwietlanie drzew Cięcie wykonuje się od połowy lutego do końca kwietnia. Rany należy zasmarować farbą emulsyjną.