Strona głównasady

Dział sady

Zakładanie plantacji porzeczki, uprawa porzeczek, sadzenie, nawożenie

Data: 2011-07-08, Data edycji: 2020-02-29

Uprawa czarnej porzeczki, uprawa porzeczki czerwonej


PRZYGOTOWANIE GLEBY.


Uprawa porzeczek wymaga dobrego przygotowania pola i na bardzo dobrym odchwaszczeniu. Ponieważ walka z chwastami trwałymi (oset, powój, perz, skrzyp) po założeniu plantacji jest trudna i droga, dlatego należy zwalczyć je wcześniej. Dobre przygotowanie pola obniża nakłady pracy ręcznej na pielenie, a w późniejszych latach także na prowadzenie plantacji porzeczki. Z doświadczeń przeprowadzonych w Anglii wynika, że plantacja czarnej porzeczki bez zwalczania chwastów na początku wzrostu młodych krzewów przez kilka miesięcy ograniczała wzrost krzewów.
Chwasty można zwalczyć, uprawiając przedplony odchwaszczające, np. rośliny okopowe czy mieszanki traw i motylkowych na paszę, lub też niszcząc mechanicznie pojawiające się wschody chwastów w czarnym ugorze. Najskuteczniejsze jest jednak odchwaszczanie chemiczne za pomocą herbicydów. Ponieważ większość naszych pól jest silnie zachwaszczona perzem, metoda chemiczna daje bardzo dobre rezultaty. Najczęściej stosuje się Antyperz płynny 38 w dawce 50-80 l/ha lub Antyperz stały 66 w dawce 30-40 kg/ha. Przed zastosowaniem preparatu pole należy zaorać, skultywatorować i zabronować. Zabiegi te zwiększają skuteczność działania preparatu, gdyż ułatwiają jego kontakt z kłączami perzu. Skuteczność zabiegu wzrasta również wówczas, gdy podaną dawkę preparatu stosuje się w dwóch częściach, w odstępie 4 tygodni, po ponownym zabronowaniu pola. Wyższe dawki stosuje się na glebach cięższych i bardziej zachwaszczonych. Rozkład Antyperzu zależy od przebiegu pogody i trwa 2-3 miesiące (oprócz miesięcy zimowych) od ostatniego opryskiwania. Podczas chłodnej i suchej pogody jego rozkład jest powolniejszy niż przy deszczowej i ciepłej. Deszcze łatwo wymywają Antyperz do głębszych warstw gleby. Chwasty można zwalczać Antyperzem późnym latem rok przed założeniem plantacji, a następnie po 10 tygodniach obsiać pole rośliną przedplonową. Do roślin niewrażliwych na działanie Antyperzu zaliczane są: słonecznik, rzepa, marchew i seler; do średnio wrażliwych — groch, bobik, wyka, lucerna i ziemniak.
a

Sprawdź najnowsze promocje na krzewy owocowe, które oferuje Sadowniczy.pl


Uprawa porzeczek jest także tematem tych publikacji. Warto przeczytać: ciecie porzeczek
nawożenie porzeczek.

PLANTACJA PORZECZKI NAWOŻENIE.


Porzeczka czarna nawożenie, czerwona porzeczka uprawa. Zakładanie plantacji porzeczki powinno być poprzedzone nawiezieniem obornika. Najlepiej stosować go dwukrotnie: pod przedplon i następnie przed sadzeniem porzeczek, w łącznej ilości 40—60 t/ha. Na glebach żyźniejszych i intensywnie nawożonych stosuje się dawki niższe. W razie braku obornika może być on zastąpiony nawozami zielonymi. Oprócz nawozów organicznych przed sadzeniem przyoruje się także nawozy mineralne. Ilość czystego składnika na 1 ha wynosi: 200-300 kg P2 05 i 150-300 kg K2 O i w razie potrzeby 100-200 kg MgO. Uprawę gleby powinno się zakończyć 2 tygodnie przed sadzeniem krzewów.

ROZSTAWA KRZEWÓW


Uprawa porzeczki. Zależy ona od wielkości plantacji i sposobu jej uprawy. Inaczej bowiem sadzi się krzewy na małych plantacjach pielęgnowanych ręcznie lub narzędziami konnymi, inaczej na plantacjach dużych szczególnie gdy krzewy uprawia się w szpalerach, a pielęgnowanie i zbiór są wykonywane narzędziami ciągnikowymi. Na małych plantacjach porzeczkę czarną i silnie rosnące odmiany porzeczki czerwonej sadzi się najczęściej w rozstawie 2,5X2,0 m. Słabiej rosnące odmiany porzeczki czerwonej i białej, zwłaszcza na glebach mniej żyznych, sadzi się w rozstawie 2,0X1,0-1,5; 2,5X1,0 m. Rośliny lepiej sadzić prostokąt z szerszymi międzyrzędziami, dzięki którym ułatwiona jest uprawa gleby i pielęgnowanie roślin. Na plantacjach wielkotowarowych, gdzie uprawa gleby i zbiór można zmechanizować, odległość między rzędami krzewów nie może wynosić mniej niż 3 m, co umożliwia swobodny przejazd ciągnika. Na żyznych glebach powinna wynosić nawet 3,5 m.
Na plantacjach przeznaczonych do zmechanizowanego zbioru owoców kombajnem, poleca się duże zagęszczenie krzewów w rzędzie, tzn. 0,5-0,7 m. Praca kombajnu jest wydajniejsza, gdy krzewy tworzą szpaler pędów rozchylających się w kształcie litery V w kierunku międzyrzędzi. Długość rzędów powinna wynosić 100-500 m, a na uwrocie dla maszyny należy pozostawić 8-10 m.
Na plantacjach małych, przeznaczonych do ręcznego zbioru, porzeczkę czerwoną można w rzędach prowadzić przy drutach.

SADZENIE PORZECZKI.


Sadzenie uprawa porzeczki czarnej i czerwonej. Najkorzystniejszym terminem sadzenia jest jesień, gdyż porzeczki zdążą się jeszcze ukorzenić przed zimą. Krzewy rozpoczynają wegetację wczesną wiosną i dlatego trudno wykonać wiosenne sadzenie porzeczki przed jej rozpoczęciem. Z tego względu nawet późnojesienny termin sadzenia krzewów jest lepszy niż wiosenny.
Hodowla porzeczki. Plantacje powinno się zakładać sadząc rośliny dwuletnie lub jednoroczne mające dobrze rozwinięty system korzeniowy i kilka jednorocznych silnych pędów. W czasie transportu i sadzenia należy chronić korzenie krzewów przed wysychaniem. Chociaż porzeczki łatwo się przyjmują, przesuszenie korzeni hamuje wzrost krzewów. Sadzonki przeznaczone do sadzenia wiosną powinny być starannie zadołowane.
Krzewy porzeczek sadzi się 5—10 cm głębiej niż rosły w szkółce (nasady pędów powinny znaleźć się w ziemi). Rośliny o jednym pędzie sadzi się tak, aby dolne pączki pędu były przykryte ziemią. Krzewy w ten sposób sadzone wytwarzają bogatszy system korzeniowy, mniej są podatne na suszę i uszkodzenia mechaniczne. Ma to znaczenie na plantacjach, gdzie zbiór owoców jest zmechanizowany. Wówczas bowiem zbyt wysoko rozgałęzione krzewy (na pieńkach) mogą być. Na plantacjach małych miejsca pod krzewy mogą być wytyczane kołkami. Na plantacjach dużych, gdzie odległość krzewów w rzędzie jest mała, rzędy wytycza się kołkami lub znacznikiem, a krzewy sadzi się przy łańcuchu szkółkarskim lub linach, odmierzając odległości między krzewami łatą albo prętem z drutu.
Jeśli praca jest dobrze zorganizowana, to dwie osoby mogą posadzić (wyznaczanie miejsc, kopanie dołków sadzenie) około 30 krzewów w ciągu godziny.


Autor artykułu- Admin

Przeczytaj również:

Plantacja malin, jak sadzić i jak nawozić? Maliny dobrze pielęgnowane mogą owocować 10—15 lat.

Wiosenne przymrozki w sadach, przymrozki wiosenne- sposoby ochrony Spalanie stosów podsuszonego torfu, gałęzi, liści, zraszanie wodą

Leczenie drzew przemarzniętych, rany zgorzelinowe leczenie Leczenie drzew przemarzniętych. Nie należy usuwać drzew, które wczesną wiosną wydają się być całkowicie przemarznięte. Czasem wracają do stanu normalnego.

Sposoby chronienia drzew przed przemarzaniem, odpowiednie nawożenie Sposoby chronienia drzew przed przemarzaniem- ochrona przed szkodnikami i chorobami, zbyt późno zastosowane nawozy azotowe