Strona głównawarzywa

Dział warzywa

Hodowla pomidorów w gruncie, w folii, w szklarni,uprawa pomidorów opis

Data: 2011-06-08, Data edycji: 2022-03-28

Artykuł "Uprawa pomidorów opis" został podzielony na części. Aby przejść do interesującej treści należy kliknąć w poniższy link: hodowla pomidorów w gruncie >> w folii >> w szklarni >> w inspektach >> pomidor na nasiona >> choroby

WARZYWA PSIANKOWATE- Pomidory właściwości


Do grupy tej należą: pomidor, oberżyna i papryka, . Są to rośliny jednoroczne. Ich częścią jadalną jest owoc. Rośliny te pochodzą z krajów południowych, dlatego też mają bardzo duże wymagania cieplne. Młode rośliny giną przy najmniejszym przymrozku, a nawet w temperaturze około 10°C utrzymującej się przez kilka dni. Najbardziej wytrzymały jest pomidor. Dobrze zahartowana rozsada znosi przymrozki do -1°C.

Warzywa te źle rosną na glebach zimnych, podmokłych. Najlepiej udają się na glebach ciepłych. Dość dobrze znoszą suszę, natomiast duża ilość opadów, zwłaszcza w czasie owocowania, obniża plon.
Największe znaczenie gospodarcze ma u nas uprawa pomidorów w gruncie, w tunelu foliowym i w szklarni.
Oberżyna ma jeszcze większe wymagania cieplne. Uprawia się ją na małą skalę, w ogródkach przydomowych i na działkach.


Posiadasz szklarnię ogrodową i uprawiasz pomidory? Przetestuj kropelkowe nawadnianie pomidorów: https://sklep.arlenteam.pl/nawadnianie-kropelkowe-szklarni


Pomidory właściwości. Wiadomości ogólne. Opis botaniczny.


Pomidory właściwości. Nasiona pomidora są płaskie, nerkowate, szarożółte, owłosione; w 1 gramie znajduje się około 350 nasion. Zdolność kiełkowania zachowują przez 5-6 lat. Liścienie są wąskie, lancetowate: Liście są nie parzystopierzaste, płycej lub głębiej wcinane, lekko pomarszczone. Liście i łodyga są pokryte włoskami gruczołowymi. U odmian wysokich pęd główny może osiągnąć kilka metrów długości, nie podpierany położy się. Odmiany niskie, tzw. karłowe, mają pędy dość sztywne, długości od 40 .do 70 cm, zakończone kwiatostanem, dlatego nazywane są również samokończącymi się. Kwiatostanem jest grono złożone z 0-20 kwiatów. Kwiaty barwy żółtej przystosowane są do samozapylania. Pomidor to roślina wiotkołodygowa wysokości 45-60 cm. Owoc kulisty; spłaszczony, gładki, średniej wielkości.

Uprawa pomidorów opis


Hodowla pomidorów w gruncie. Stanowisko w zmianowaniu i nawożenie.


Czym nawozić pomidory? Uprawa pomidora w gruncie obejmuje odmiany silnie rosnące, które dobrze owocują na samym nawozie organicznym, jak i na samych nawozach mineralnych. Odmiany słabo rosnące i karłowe dają wyższe plony przy łącznym stosowaniu obornika i nawozów mineralnych.
Pomidory hodowla- uprawia się przeważnie w drugim roku po oborniku, ale na ubogich glebach lekkich można uprawiać go w pierwszym roku. Ponieważ na pomidorze, ziemniaku i tytoniu występują te same choroby, nie należy uprawiać pomidora po tych roślinach, ponadto obornik stosowany bezpośrednio pod pomidor nie powinien pochodzić od zwierząt karmionych surowymi ziemniakami.
Gleba nawieziona obornikiem powinna zawierać w 1 1 gleby: 100-150 mg N, 60-70 mg P2O5, 175-200 mg K2O. Przy uprawie pomidora w drugim roku po oborniku należy dać na 1 ha następujące ilości nawozów mineralnych 110 kg N (400 kg siarczanu amonowego przedsiewnie i 150 kg saletry amonowej pogłównie), 70 kg P2O5 (400 kg superfosfatu granulowanego) oraz 210 kg K,0 (400 kg soli potasowej 50%).
Pod pomidor gruntowy uprawiany w trzecim roku po oborniku należy zwiększyć dawkę nawozów o 50%. Pod pomidor w dalszych latach po oborniku stosuje się podwójną dawkę nawozów mineralnych. Niedobór fosforu wpływa na opóźnienie dojrzewania owoców, a niedobór potasu powoduje załamywanie się gron.
Korzystnie jest dać, zwłaszcza pod odmiany wysokie, połowę dawki nawozów fosforowych i potasowych jesienią pod orkę przedzimową. Pomidory przeazotowane rosną zbyt silnie, co opóźnia ich owocowanie, i wpływa na zmniejszenie się plonu.
Pomidor nie jest wrażliwy na kwaśny odczyn gleby, dlatego też wapnowanie nie jest na ogół konieczne. Nawożenie pomidorów gruntowych jest takie samo jak nawożenie pomidorów pod osłonami.

Pomidory hodowla- produkcja rozsady.


Jak uprawiać pomidory? Produkcja rozsady średnio wczesnych odmian trwa 8-7 tygodni. Nasiona pomidora sieje się w końcu marca — na początku kwietnia do inspektu ciepłego, o temperaturze 20-22°C.
Na 1 m2 wysiewa się 6-8 g nasion, z czego uzyskuje się około 1209 roślin. Gdy liścienie się rozchylają, siewki pikuje się do inspektu o temperaturze wynoszącej nocą 16-18°C, a w ciągu dnia 20-25°C.
Pikuje się w rozstawie 8X10 cm. Do pikowania można wykorzystać skrzynie inspektowe po kapuście wczesnej.
Na wczesny zbiór produkuje się rozsadę w doniczkach. Uprawa pomidorów w doniczkach- nasiona sieje się wówczas w końcu lutego — na początku marca, a rośliny pikuje w inspekcie łub w skrzynkach w rozstawie 5X5 cm.
W końcu marca, gdy rośliny mają już 2—3 dobrze wykształcone liście, przesadza się je do doniczek ziemnych lub ceramicznych o średnicy 9 cm.
Hartowanie rozpoczyna się na 7-8 dni przed sadzeniem rozsady w polu.

Pomidor uprawa- sadzenie i sposoby.


Uprawa pomidorów w gruncie jest zależnie od odmiany, gleby i sposobu sadzenia. Pomidory sadzi się w różnych odległościach. Przy uprawie zmechanizowanej daje się większą odległość między rzędami, a zagęszcza rośliny w rzędach. Dla odmian rosnących słabo wystarczają odległości między rzędami 80-90 cm, a w rzędzie 35-40 cm. Odmiany silnie rosnące, prowadzone na 2-3 pędy i uprawiane przy palikach lub drutach, sadzi się w. rozstawie 100X50-70 cm, przy uprawie bez palików- 100-120X70-90 cm.
Sposoby uprawy zależą od odmiany oraz warunków klimatycznych i glebowych.
Odmiany karłowe uprawia się zwykle „na płask” lub na wałach lekko wzniesionych. W latach suchych na glebach lżejszych pomidor bardzo dobrze udaje się w uprawie „na płask” bez palikowania, w latach jednak deszczowych, chłodnych, zwłaszcza na glebach gliniastych, ulega chorobom.
Wadą uprawy bez palików jest również to, że owoce brudzą się i są uszkadzane przez drutowce. Przy uprawie pomidora na wałach, które szybciej obsychają po deszczu, owoce są w mniejszym stopniu narażone na gnicie.
Wały robi się przed sadzeniem, wyorując pługiem 4 skiby, które wyrównuje się lekkimi bronami. Jeśli wał biegnie z północy na południe, to rośliny sadzi się na wierzchołki wału, jeżeli ze wschodu na zachód, to na dole południowego zbocza wału.
Najbardziej kosztownym sposobem jest uprawa przy palikach lub drutach rozpiętych na kołkach.
W rzędach pomidorów wbija się co 4-5 m paliki, do których na wysokości 50 cm nad ziemią przytwierdza się po obydwu stronach palika 2 druty poziome. Między druty wsuwa się pędy pomidora, które rozrastając się, zwisają ku dołowi, lecz nie dotykają ziemi.
Inny sposób rozmieszczenia drutów jest następujący: pośrodku międzyrzędzia wbija się co 3 m kołki takiej wysokości, aby ponad ziemię wystawało 70-80 cm — przy uprawie odmian niskich, oraz 1,2-1,5 m — przy uprawie odmian wysokich. Jeden drut przymocowuje się do wierzchołka kołków. Później do nasady łodygi przywiązuje się sznurek, robiąc dość duże, luźne „oczko”, a następnie owija sznurek dookoła łodygi i przywiązuje do drutu.
W miarę wzrostu pędu owija się go wokół sznurka. Jest to znacznie tańszy sposób niż przy palikowaniu, które wymaga kilkakrotnego przywiązywania pędów pomidora.

Uprawa pomidora- cięcie.


Uprawiając odmiany wysokie na zbiór wczesny, prowadzi się rośliny na jeden pęd, usuwając wszystkie pędy boczne. Otrzymuje się wówczas wcześniejszy, ale znacznie mniejszy plon niż z roślin tej samej odmiany prowadzonych na 2-3 pędy.
Na zbiór wczesny zaleca się przede wszystkim uprawę wczesnych odmian karłowych, niewymagających cięcia ani palikowania.
Rośliny palikowane prowadzi się najczęściej na 2-3 pędy. Zostawia się wówczas pęd główny i jeden- dwa pędy boczne. Jako pierwszy pęd boczny pozostawia się pęd pod pierwszym gronem, a jako drugi- pęd odziomkowy.
Dalsze pielęgnowanie polega na wycinaniu pędów bocznych, gdy są jeszcze małe. Rośliny niecięte dają plon większy, lecz późniejszy, cięte owocują wcześniej i dają większe owoce.

Hodowla pomidorów - zabiegi pielęgnacyjne.


Do zwalczania chwastów można stosować na 6 tygodni do kilku dni przed sadzeniem rozsady pomidora środek chemiczny.
Podsypywanie pomidorów jest zabiegiem zbytecznym opóźniającym owocowanie.
Zalecane jest dwukrotne dokarmianie roślin: gdy zawiązują pierwsze owoce — saletrą amonową (80-100 kg/ha) i gdy zaczyna się zbiór owoców saletrą amonową (do 100 kg/ha) i solą potasową 50% (do 130 kg/ha).

Pomidory gruntowe uprawa- zbiór i przyspieszanie dojrzewania owoców.


Najsmaczniejsze są pomidory, które dojrzały na roślinie. Jeżeli owoce mają być przewożone na większą odległość, powinny być zdejmowane wcześniej, gdy zaczynają zmieniać zabarwienie z zielonego na jasnożółte. Pomidory pozostawione na roślinach do dojrzenia często pękają, zwłaszcza gdy po suszy nastąpią deszcze.
Odmiany o owocach niedojrzałych białych pękają w znacznie mniejszym stopniu niż odmiany o owocach niedojrzałych zielonych.
Owoce roślin uprawianych wyłącznie na nawozach organicznych łatwiej pękają niż owoce roślin uprawianych na nawozach organicznych w połączeniu z mineralnymi.
Wcześniej zerwane „zapalone pomidory trzyma się w celu dojrzenia w temperaturze 20-28 °C (temperatura powyżej 28-30 °C lub poniżej 12°C hamuje dojrzewanie).

Przygotowanie do sprzedaży.


Czyste, równomiernie zabarwione pomidory sortuje się na wybory i układa do skrzynek uniwersalnych. Normy handlowe przewidują dwa wybory. Plon pomidorów waha się od 20 do 40 t z 1 ha.

Uprawa pomidorów pod osłonami. Hodowla pomidorów w szklarni.


Szklarnie do uprawy pomidora.


Wczesne odmiany uprawia się w szklarniach ogrzewanych. Na zbiór w końcu maja- na początku czerwca wystarczają szklarnie lekko podgrzewane (półciepłe) lub zimne. Ze względu na wysokość roślin oraz duże wymagania co do światła i dostępu powietrza najlepsze są szklarnie wysokie (o ścianach bocznych wysokości 2,20 m), szerokości 9 lub 12 m.
Pomidory nie udają się przy dużej wilgotności powietrza, toteż najkorzystniejszy dla nich jest dolny system ogrzewania szklarni (rury nad ziemią między rzędami roślin). Wówczas pomidory są mniej porażone przez choroby i wcześniej owocują.
Uprawa pomidora w szklarni- Odmiany szklarniowe. Do uprawy szklarniowej nadają się odmiany plenne, o krótkich międzywęźlach, odznaczające się dużą zdrowotnością oraz wytrzymałością na niedobór światła w okresie zimy, wczesnej wiosny i późnej jesieni.

Przygotowanie ziemi i nawożenie pomidorów.


Ziemia powinna być przepuszczalna, gliniasto-piaszczysta, z dużym dodatkiem próchnicy. Można użyć ziemi specjalnie do tego celu przygotowanej, np. spod roślin motylkowych wieloletnich po ich przyoraniu i nawiezieniu obornikiem. Ziemię tę zbiera się z pola warstwą grubości 15-20 cm.
Ziemia w szklarni powinna być co 2-3 lata zmieniana lub corocznie parowana przed rozpoczęciem uprawy.
Nawóz do pomidorów. Ziemię niezmienioną nawozi się obornikiem przekompostowanym w ilości do 80 kg na 100 m2 oraz nawozami fosforowymi i potasowymi w ilości: 6 kg superfosfatu granulowanego i 4 kg soli potasowej 50% lub siarczanu potasowego. Przy zastosowaniu wysokiej dawki obornika nawozi się azotem tylko pogłównie.
Bardzo dobre podłoże dla pomidora stanowią torf nizinny, węgiel brunatny oraz torf ogrodniczy. W tych podłożach uzyskuje się plony wysokie i większą zdrowotność roślin. Niezbędne jest dokarmianie roślin dawkami nawozów uzależnionymi od zasobności podłoża. Zasobność podłoża na.podstawie próbki określają stacje chemiczno-rolnicze.
Pomidory szklarniowe uprawa- produkcja rozsady. Okres produkcji rozsady wynosi od 45 do 90 dni. Zimą, wskutek krótkiego dnia i słabego oświetlenia, jest znacznie dłuższy niż wiosną. Kiedy siać pomidory? W tabeli podano terminy siewu zależnie od terminu sadzenia rozsady na miejsce stałe i terminu pierwszego zbioru. Jeśli podczas krótkich pochmurnych dni rozsada jest doświetlana, to okres jej produkcji skraca się do 45-50 dni.
Stosując doświetlanie rozsady, należy wysiewać nasiona odmian najwcześniejszych o 2 tygodnie później, tj. w końcu listopada lub na początku grudnia.

Terminy siewu i sadzenia rozsady oraz początek zbioru pomidorów szklarniowych


Kiedy sadzić pomidory?

Terminy siewu Miejsce sadzenia Pora sadzenia rozsady Początek zbioru
15-20.XI szklarnie ogrzewane koniec I- początek II 15-20.IV
stoły
10-15.XII szklarnie podgrzewane połowa 11 10-15.V
w gruncie
1-10.11 szklarnie zimne początek IV 10-15.VI
10-15.YI szklarnie ogrzewane początek VIII 1-10.X

Nasiona przed siewem należy zaprawić, a do siewu używać skrzynek nowych lub zdezynfekowanych używanych. Do skrzynki o wymiarach 35X50 cm wysiewa się 2 g nasion.
Temperatura w szklarni powinna wynosić 20-22°C. Po wzejściu roślin temperaturę obniża się do 12-15°C. Gdy liścienie rozchylają się, siewki pikuje się w rozstawie 4X4 cm do skrzynek, sadząc aż po liścienie.
Skrzynki po podlaniu roślin, ustawia się blisko światła i utrzymuje w szklarni temperaturę 16-21 st. C. Po mniej więcej trzech tygodniach przesadza się rośliny do doniczek o średnicy 8 cm, napełnionych ziemią inspektową piaszczystą z dodatkiem torfu.
Gdy nastąpi zwarcie się roślin, należy doniczki rozsunąć, a jeżeli korzenie przerosły ziemię w doniczce, przesadzić do doniczek o średnicy 10-11 cm. Gdy wytwarza się pąk kwiatostanowy, rozsadę należy posadzić na miejsce stałe, do ziemi dobrze ogrzanej.

Uprawa pomidora w szklarni. Sadzenie i zabiegi pielęgnacyjne.


Najwcześniejsze pomidory uzyskuje się z rozsady posadzonej do doniczek o średnicy około 25 cm lub bezpośrednio na stołach. Rośliny posadzone do gruntu w szklarni dają wyższy plon, ale około 10 dni później.
Na stół należy najpierw nasypać 5-centymetrową warstwę torfu ogrodniczego, który zatrzymuje wodę, a następnie warstwę ziemi grubości około 29 cm.
Rozsadę sadzi się na stołach w rozstawie 50X30-40 cm, w gruncie zaś 60-80X40X35 cm. Rzędy powinny mieć kierunek północ-południe.
W 3 dni po posadzeniu i podlaniu rozsady należy obniżyć temperaturę do 15°C i roślin nie podlewać, aby się dobrze ukorzeniły.
Podlewać można tylko rośliny więdnące, robiąc to rano.

Uprawa pomidorów w pierścieniach


Formą pośrednią między uprawą pomidora w doniczkach i w gruncie szklarni jest uprawa w cylindrach z folii. Rozsadę pomidora przygotowuje się w doniczkach. Cylindry z folii o średnicy 25-30 cm i wysokości 30-35 cm ustawia się na gruncie szklarni w dostatecznej rozstawie, napełnia przygotowaną ziemią i sadzi rozsadę. Początkowo korzenia rozrastają się tylko w cylindrze, a następnie przerastają do gruntu. Uzyskuje się plon wcześniejszy i nieco wyższy niż przy uprawie w gruncie.
Na wysokości 2 m nad rzędami pomidorów rozciąga się druty takiej grubości, aby nie zerwały się pod ciężarem owocujących roślin. Pomidory prowadzi się na 1 pęd okręcany wokół sznurka zawiązanego luźno u nasady pędu i przywiązanego do drutu. Co 10 dni usuwa się wszystkie pędy boczne.
Kwiaty pomidorów zapyla się w godzinach południowych, stosując specjalne wibratory lub potrząsając całymi roślinami przez uderzanie pałeczką gumową w pędy lub w sznury.
Zabieg ten powtarza się codziennie lub co drugi dzień. Można również stosować hormonizację kwiatów, pomidory zawiązują wówczas owoce bez zapylenia. Owoce takie szybciej dorastają i dojrzewają nie wykształcając nasion.
Do hormonizacji stosuje się specjalne roztwory chemiczne.
Temperatura w szklarni powinna wynosić 20-24°C w dni słoneczne, a 18°C w dni pochmurne i nocą.
Podlewa się rośliny obficie, ale rzadko, początkowo co 7-10 dni, później częściej i tylko rano. W dni słoneczne szklarnie trzeba wietrzyć.
Nawożenie pomidorów w doniczkach. Gdy zawiązuje się drugie grono, zasila się pomidory, dając na 100 szt. 1,5 kg saletry amonowej, 4 g superfosfatu granulowanego i 2 kg soli potasowej 50%. Zamiast saletry można użyć siarczanu amonowego. Zasilać należy co 20-30 dni, przed podlewaniem.
Gdy uprawiane na stołach rośliny dorosną do dachu lub zawiążą 4-5 gron, należy je ogłowić nad drugim liściem ponad ostatnim gronem. Pomidory rosnące w gruncie szklarni ogławiamy w okresie od 15.VI do 1.VII nad ostatnim rozwiniętym gronem, aby zakończyć zbiór przed rozpoczęciem się głównego sezonu pomidorów gruntowych.
Zbiór i przygotowanie do sprzedaży.
Od zakwitnięcia do dojrzenia owoców upływa około 45-60 dni. Owoce „zapalone” zbiera się do koszyków i sortuje według normy. Owoce układa się w płytkich skrzynkach pomidorowych w dwóch warstwach.
Plon wynosi 8-12 kg z 1 m2.

Uprawa pomidora w inspektach


Pomidory uprawa- typy inspektów.


Pomidor uprawia się w inspektach ogrzewanych i zimnych. Najlepiej nadają się do tego celu skrzynie dwuspadowe o bokach wysokości 35-40 cm, ustawione w kierunku północ-południe. Rury grzejne w inspektach ogrzewanych powinny być umieszczone tylko nad ziemią.
Jeśli w tej samej skrzyni uprawia się pomidor co roku, to co 2 lata ziemia powinna być zmieniana lub parowana. Nawożenie pomidorów pod osłonami jest podobne jak przy uprawie w szklarniach- patrz wyżej-> hodowla pomidorów w szklarni.

Produkcja rozsady.


Przygotowuje się ją podobnie jak dla uprawy w szklarniach- czytaj wyżej- pomidory uprawa w szklarni. Okres produkcji rozsady sadzonej w końcu marca do inspektów ogrzewanych wynosi 60-65 dni, rozsady sadzonej w końcu kwietnia do inspektów ziemnych, a do wędrownych na początku maja 55-60 dni. Ziemia w skrzyni powinna się ogrzać przed sadzeniem pomidora. Rozsadę sadzi się w rozstawie 30 X 50 cm, czyli około 10 roślin w jednym oknie znormalizowanym. Na noc okna należy okrywać matami, w dzień utrzymywać temperaturę 18-24°C i możliwie dużo wietrzyć.
Pędy pomidora nie powinny leżeć na ziemi. Gdy pomidor zaczyna, owocować, wzdłuż rzędów rozciąga się druty na rozpierających boki skrzyni łatach i do nich przywiązuje pędy pomidora sznurkami lub rozciąga drut od dolnej strony łat i pędy przewiesza się przez druty.
Na roślinie pozostawia się tylko 2-3 pędy najwcześniej zakwitające i przeważnie tylko 4 grona.
Kwitnące grona hormonizuje się. Gdy temperatura zewnętrzna nocą ustali się na poziomie przekraczającym 15°C, należy zdjąć okna ze skrzyni.
Zbiór rozpoczyna się po mniej więcej 55 dniach od posadzenia rozsady.

Uprawa pomidora pod osłonami. Hodowla pomidorów w folii.


Pomidor w folii nie znosi dużej wilgotności powietrza, a w związku z tym tunele muszą być przewiewne. Uprawa pomidorów w folii o szerokości 120 cm nie powinna przekraczać 10-16 m. Dłuższe konstrukcje powinny być pokryte folią dziurkowaną.
W tunelach niskich uprawia się odmiany karłowe, w folii wysokiej nieogrzewanej odmiany niskie, w tunelach wysokich ogrzewanych- odmiany szklarniowe. Odmiany niskie sadzi się w rozstawie 35-60X40 cm, odmiany wysokie — 70X40 cm. Nie należy robić pod rośliny rowków wypełnionych obornikiem, gdyż zwiększa to wilgotność powietrza, powodującą wzrost nasilenia chorób pomidora i gorsze zawiązywanie owoców.
W folii szerokości 120 cm sadzi się rozsadę w 2 rzędach, środkiem co 3 cm wbija się kołki wysokości 60 cm, na których rozpina się drut. Pędy owija się dookoła sznurków przywiązanych do drutów.
Do folii ogrzewanych można sadzić rozsadę w połowie marca, jeżeli jest możliwość utrzymania temperatury około 6°C w mroźne noce. Do tuneli nieogrzewanych sadzi się rozsadę w połowie kwietnia.
Na wypadek mrozu należy przygotować półlitrowe puszki od konserw, licząc 1 puszkę na 20 m3 i gdy temperatura spada do 0°C wlać do puszek 150 ml spirytusu denaturowego i podpalić. Temperatura w tunelu bardzo szybko się podnosi.
Hodowla pomidorów w folii i wysiew nasion jest podobna jak w szklarni.
Należy obficie wietrzyć, nawet w dni chłodne. Podlewa się rośliny rzadko, ale obficie, możliwie w dni słoneczne i z rana. Po podlaniu należy tunele wietrzyć. Gdy temperatura zewnętrzna utrzymuje się w nocy na poziomie 12°C, tj. około 15-20 czerwca, folię można zdjąć.
Uprawa pomidorów pod folią nawożenie- takie samo jak w szklarni- czytaj wyżej.
Uprawa pomidorów pod folią zapylanie. Dobre rezultaty daje hormonizacja kwiatów zarówno w tunelach ogrzewanych, jak i zimnych.

Uprawa pomidora na nasiona


Nie różni się od uprawy pomidora dla konsumpcji, Ponieważ pomidor jest rośliną prawie wyłącznie samopylną, między odmianami wystarczy izolacja przestrzenna 20 m. Z plantacji nasiennej usuwa się rośliny nietypowe i chore. Owoce pozostawia się na roślinach do całkowitego dojrzenia.
Są dwa sposoby oczyszczania nasion. Uprawiając pomidor na nasiona na dużej powierzchni, oddaje się owoce do przetwórni, gdzie po zmiażdżeniu pomidorów miąższ zostaje oddzielony na przecieraczkach, a pozostałą resztę, czyli młóto, zabiera producent.
Po przefermentowaniu, co trwa 4-8 dni, oddziela się w wodzie nasiona od resztek owoców. Nasiona jako cięższe opadają na dół. Po kilkakrotnym przepłukaniu czyste nasiona dosusza się na ramach obciągniętych gęstą siatką. Wysuszone nasiona czyści się na sitach, aby oddzielić niedorodne.
Mając niewielką ilość owoców, przekrawa się je, wyciska nasiona wraz z galaretowatą masą i po sfermentowaniu przemywa na gęstym sicie, aż do uzyskania czystych nasion. Dosuszone nasiona zabezpiecza się przed myszami.
Plon nasiona z 1 kg owoców wynosi od 0,5 do 5 g, zależnie od odmiany. Im bardziej mięsiste są owoce, tym mniej zawierają nasion.

Przeczytaj również:

Uprawa pomidorów pod folią opryski, brunatna plamistość liści pomidora Szkodniki: Mszyce, mączlik szklarniowy, choroby: zgorzel siewek, zaraza ziemniaka na pomidorze

Bób uprawa nawożenie, bób jak sadzić, kiedy sadzić Bób uprawa. Wartością energetyczną przewyższa strąki zielonej fasoli szparagowej

Fasola szparagowa uprawa w polu, etapy hodowli fasoli, jak sadzić Nasiona fasoli są bardzo bogate w białko i mogą w dużej mierze zastąpić białko zwierzęce

Groch siew, groszek zielony uprawa, groch rodzaje Najlepsze pod uprawę grochu są gleby piaszczysto-gliniaste.