Strona głównakwiaty

Dział kwiaty

Choroby chryzantem doniczkowych, szara pleśń chryzantemy, zgnilizna

Data: 2020-10-31, Data edycji: 2023-02-10

Czytaj również: wszystko o chryzantemach , rozmnażanie , sadzonki , sterowanie światło , temperatura , drobnokwiatowe , wielkokwiatowe , sprzedaż , szkodniki

Choroby chryzantem doniczkowych.


Choroby chryzantem doniczkowych i nie tylko przyczyny. Przy uprawie chryzantem ważne są zalecenia ogólne, które przeciwdziałają infekcji. Szczególnie duży nacisk należy położyć na wybór roślin matecznych. Przed zimowym przechowywaniem rośliny mateczne powinny być oczyszczone.
Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania muszą być jasne, przewiewne, suche i niezbyt ciepłe. Przed przystąpieniem do uprawy szklarniowej ziemię należy zdezynfekować. W czasie uprawy trzeba stworzyć optymalne warunki do wzrostu (odpowiednia temperatura, podlewanie i wietrzenie).
Zbyt silne nawożenie azotem obniża odporność roślin, które często atakowane są przez węgorka. Zależnie od warunków pogodowych istnieje możliwość wystąpienia różnych uszkodzeń. W lata suche szczególnie w uprawie szklarniowej występują mszyce i pluskwiaki. Opady deszczowe sprzyjają rozwojowi rdzy, szarej plamistości liści i węgorka. W okresie wiosennym i jesiennym istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się mączniaka. Szczególnie wrażliwe są chryzantemy w czasie przejścia z fazy wegetatywnej w generatywne, aż do rozwinięcia się kwiatostanu.

Choroby grzybowe.


Zgorzele.


Gnicie sadzonek wywołują grzyby rozwijające się w ziemi.
Zapobieganie i zwalczanie. Do sadzonkowania i sadzenia należy używać odkażonego podłoża, unikać zbyt głębokiego sadzenia i nadmiernego podlewania po posadzeniu, przeprowadzać dezynfekcję narzędzi. Opryskiwać preparatami chemicznymi.

Więdnięcie roślin.


Wywołują je grzyby. Grzyby te są patogenami glebowymi, a grzybnia ich może sięgać nawet do 70 cm w głąb. Porażenie objawia się lekkim więdnięciem i występuje zazwyczaj w lecie. W miarę rozwoju grzyba w łodydze następuje stopniowe zamieranie dolnych liści, które żółkną, brązowieją, zwijają się i w końcu zasychają. Na przekroju łodygi widoczne są zżółkłe wiązki przewodzące. Rośliny nie giną, ale kwiatostany są gorszej jakości.
Zapobieganie i zwalczanie. Najważniejszą sprawą jest kupowanie sadzonek z plantacji wolnych od grzyba i sadzenie ich do odkażone go podłoża. Rozwój choroby można ograniczyć przez stosowanie preparatów chemicznych. Rośliny mateczne mogą być również nosicielami grzyba. Optymalna temperatura dla jego rozwoju wynosi 16-24 stopni Celsjusza. Dlatego lepsze jest przechowywanie matecznika w temperaturze 3-8 stopni Celsjusza.

Zgnilizna twardzikowa.


Powoduje zagniwanie łodyg, przeważnie u podstawy, co wpływa na szybkie zamieranie pędów. Choroba występuje przy nadmiernej wilgotności podłoża i przenoszona jest przez ziemię.
Zapobieganie i zwalczanie. Najważniejszym czynnikiem zapobiegającym jest użycie podłoża niezawierającego grzybów chorobotwórczych. Dlatego ważne jest dokładne odkażanie podłoża.

Rdza złocienia.


Objawia się żółtawymi i brudnozielonymi plamami na liściach, pokrytymi rdzawoczerwonymi skupieniami zarodników. Porażone części roślin żółkną, wykazują silne zniekształcenia i obumierają. Zarodniki zimują na roślinach matecznych, a jeżeli zima jest łagodna, to mogą również przetrwać w polu na zaschniętych liściach lub w ziemi. Rdza poraża rośliny osłabione na przykład po przesadzaniu, cięciu, przeważnie w okresie tworzenia pąków. Większe straty obserwuje się w latach wilgotnych. Nowe odmiany są przeważnie odporne na rdzę.
Zwalczanie. Po zauważeniu pierwszych plam rdzy na liściach należy opryskać preparatem chemicznym.

Biała rdza złocienia.


Na górnej, a następnie na dolnej stronie blaszki liściowej pojawiają się niewielkie jasne, żółtawozielone plamki, które rozrastają się i przybierają barwę jaskrawożółtą z brązowym punktem w środku. W miejscach tych na dolnej stronie liści pojawiają się skupienia zarodników w postaci uwypukleń, początkowo woskowo białawych, później jasnożółtawych, w końcu jasnobrunatnych, pokrytych białym puszkiem. Chore liście giną przedwcześnie, często skręcają się do dołu, stwarzając wrażenie poparzenia.
Choroba rozprzestrzenia się poprzez sadzonki pobrane z porażonych roślin matecznych.
Zapobieganie i zwalczanie. Do nasadzeń używać zdrowy materiał. Wskazana jest uprawa odmian odpornych na białą rdzę. Stosować kwarantannę, unikać nadmiernej wilgotności powietrza. Co 10 do 14 dni stosować opryskiwanie jednym z preparatów chemicznych.

Mączniak właściwy.


Jest to bardzo rozpowszechniona choroba. Na górnej stronie liści pojawia się biały mączysty nalot. Powoduje zniekształcenie liści tzw. wyboistość. Pąki i liście zasychają. Rośliny silnie porażone nie kwitną. Grzyb zimuje na podziemnych częściach pędów roślin matecznych. Wystąpieniu choroby sprzyja zbyt gęste sadzenie, wilgotna pogoda i nadmierne nawożenie azotem. Wrażliwość na mączniak jest cechą odmianą.
Zwalczanie. Należy chryzantemy opryskiwać trzykrotnie od momentu zauważenia pierwszych objawów porażenia w odstępach 5-7 dni.

Szara plamistość liści.


Choroba ta Występuje często w uprawach szklarniowych i w inspektach. Objawia się w postaci okrągłych plam o średnicy 0,5-1,5 cm zlewających się ze sobą. Plamy są najpierw jasnozielone, widoczne początkowo na górnej stronie liści, a po pewnym czasie brązowieją. Porażenie zaczyna się na dolnych liściach. Słabe naświetlenie, duża wilgotność powietrza i gleby, brak przewiewu i zagęszczenie roślin sprzyjają pojawieniu się plamistości. Również nadmiar azotu przy jednoczesnym niedoborze potasu zmniejsza odporność roślin.
Zapobieganie i zwalczanie. Należy dobrze wietrzyć szklarnie i unikać nadmiernej wilgotności gleby. Oczyszczać pędy z porażonych liści oraz usuwać resztki roślin, będące źródłem zakażenia. Jeżeli nastąpi porażenie, to stosuje się opryskiwanie preparatami chemicznymi. Preparatami tymi spryskuje się także ziemię.

Szara pleśń chryzantemy.


Szara pleśń chryzantemy występuje w mnożarce i w szklarni, gdy kwiatostany są wilgotne. Porażenie objawia się zagniwaniem kwiatostanu, a także brązowieniem i więdnięciem poszczególnych kwiatów języczkowatych. W miejscach porażonych występuje szary pylisty nalot zarodników konidialnych. Dolne liście pleśnieją i zagniwają, nie ma to większego wpływu na rośliny, ale stanowi źródło dalszej infekcji, zwłaszcza infekcji kwiatostanów.
Szara pleśń chryzantemy zapobieganie i zwalczanie. Należy w szklarni obniżyć wilgotność powietrza i unikać zmian temperatury, powodującej skraplanie się pary. W dni chłodne należy koniecznie ogrzewać i wietrzyć szklarnie. Należy chronić rośliny przed deszczami, a w czasie podlewania unikać zwilżania pąków i kwiatostanów.
Porażone rośliny opryskiwać środkami chemicznymi. W okresie poprzedzającym uprawę wskazane w przeprowadzeniu dezynfekcji pustych w szklarni oraz podlewanie opryskiwanie matecznika środkiem chemicznym.

Askochytoza złocienia.


Choroba wywołuje zgorzel sadzonek, łodyg i kwiatostanów. Objawia się czarnymi i czarno brązowymi plamami, które szybko się powiększają od osi liścia do ogonka. Liście skręcają się, więdną, zasychają i zwisają. Nekrozy powstają także u podstaw łodyg. Przy silnym porażeniu zagniwają kwiatostany. Najpierw powstają ciemnobrązowe plamy, które w warunkach dużej wilgotności powodują w gnicie całego kwiatostanu.
Zapobieganie i zwalczanie. Celem przeciwdziałania wystąpieniu choroby należy zaopatrzyć się w zdrowe sadzonki. Ziemię odkażać przez parowanie lub dezynfekcję chemiczną stosując odpowiednie preparaty. Podczas uprawy należy utrzymywać niską wilgotność powietrza. Rozwój choroby można ograniczyć przez usuwanie chorych roślin i opryskiwanie pozostałych środkami chemicznymi.

Choroby chryzantem bakteryjne.


Bakteryjne więdnięcie.


Wystąpieniu jej sprzyja wysoka temperatura i duża wilgotność powietrza. Objawem porażenia jest żółknięcie, a następnie brązowienie całej rośliny, łodyga staje się miękka. Chore rośliny należy usuwać.

Choroby wirusowe i wiroidowe.


Wirus aspermi pomidora.


Objawy porażenia widoczne są przede wszystkim w postaci zniekształcenia kwiatostanów, których poszczególne kwiaty są nierównej wielkości i wyrastają stłoczone w środku kwiatostanu. Wirus ten jest rozmieszczony w rośliny nierównomiernie. Może rozwijać się bezobjawowo, aż do czasu kwitnienia. Liście zazwyczaj nie zmieniają wyglądu.

Wirus B Złocienia.


Nie powoduje widocznych objawów chorobowych, ale zmniejsza liczbę kwiatów i produktywność roślin. Okresowo np. wiosną może wywoływać nieznaczne przejaśnienia nerwów i mozaikę.

Wiroid chlorotycznej pstrości.


Wywołuje żółte zabarwienie liści, tym silniejsze, im liść położony jest bliżej wierzchołka. Rośliny stają się karbowe. U większości odmian wirus ten nie wywołuje typowych objawów.

Wiroid karłowatości.


Powoduje karłowacenie rośliny i zmniejszenie liści i kwiatów. Porażone rośliny zakwitają wcześniej. Wywołuje również rozjaśnienie barwy kwiatów czerwonych i brązowych. Wiroid ten odznacza się silną infekcyjnością.
Zwalczanie. Duże znaczenie w zwalczaniu chorób wirusowych i wiroidowych ma tępienie mszyc, które są ich przenosicielami. Należy dbać przede wszystkim o zdrowotność materiału sadzonkowego. Rośliny mateczne wybierać po przeprowadzeniu dokładnych obserwacji zdrowotności. Pielęgnując rośliny, należy uważać, aby narzędzia, na których można przenieść porażenie, były zdezynfekowane denaturatem.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Złocień, chryzantema letnia uprawa, zatrwian uprawa Kwiaty jednoroczne z rozsady- złocień, chryzantemy ogrodowe, zatrwian uprawa

Wszystko o chryzantemach, chryzantemy kiedy sadzić, kiedy uszczykiwać Złocień ogrodowy, chryzantema to roślina dnia krótkiego

Jak i kiedy rozmnażać goździki, rozmnażanie goździków, uprawa Goździki szklarniowe rozmnaża się wyłącznie przez sadzonkowanie wierzchołków pędów

Szkodniki chryzantem, ochrona chryzantem, węgorek chryzantemowiec Sposoby i rady do wykorzystania w walce z tymi szkodnikami.