Strona głównakwiaty

Dział kwiaty

Jak i kiedy rozmnażać goździki, rozmnażanie goździków, uprawa

Data: 2011-05-08, Data edycji: 2022-10-04

Czytaj również o goździku brodatym uprawianym w ogrodzie-> goździk brodaty

UPRAWA ROŚLIN OZDOBNYCH W SZKLARNI
ROŚLINY UPRAWIANE NA KWIAT CIĘTY


Gozdzik szklarniowy- Dianthus caryophyllus


Goździk właściwości. Mają one znaczenie handlowe ze względu na duże, o średnicy powyżej 7 cm, pięknie zabarwione kwiaty, osadzone na długich, sztywnych łodygach (goździk wysoki). Gozdzik zastosowanie. Ponadto, ponieważ odznaczają się dużą trwałością, są cenione jako niezastąpiony materiał do bukietów oraz wszelkiego rodzaju wiązanek i wieńców.
Goździki wieloletnie. Zasadniczo goździki są roślinami wieloletnimi, lecz uprawiane są obecnie najczęściej przez 14-18 miesięcy.
Jak i kiedy rozmnażać goździki. Do należytego wzrostu i rozwoju goździk szklarniowy wymaga dużej ilości powietrza i światła. Z tego względu do uprawy ich nadają się tylko szklarnie lub tunele foliowe duże: o szerokości nawy 10-12 m, w których wietrzniki zajmują co najmniej 25% ogólnej powierzchni dachu i ścian bocznych.
Czytaj również jak przedłużyć świeżość goździków i pakowanie kwiatów ciętych
Goździki często atakowane są przez wirusy lub patogeny powodujące więdnięcie i zamieranie roślin. Walka z chorobami wywołanymi przez te czynniki jest trudna i nie zawsze skuteczna. Głównym zabezpieczeniem przed nimi jest sadzenie materiału zdrowego do podłoża pozbawionego patogenów. Sadzonki niezaatakowane przez wirusy otrzymuje się z kultur tkankowych, tj. przez sadzonkowanie merystemu, czyli odciętego wierzchołka wzrostu, w probówkach lub kolbach na sterylnej pożywce z dodatkiem witamin. Są one również wolne od chorobotwórczych grzybów i bakterii. Jak wygląda goździk?

Jak i kiedy rozmnażać goździki- sadzonkowanie


Jak rozmnożyć goździki? Rozmnażanie goździków przeprowadza się wyłącznie przez sadzonkowanie wierzchołków pędów. Pędy przeznaczone na sadzonki powinny być dobrze wykształcone: ani zbyt twarde, ani zbyt miękkie, długości 10-14 cm (4-5 węzłów). Pędy te najlepiej wyłamywać ręką z tzw. piętką, a tylko skórkę na brzegach wyrównać ostrym nożem. Liści nie przycinamy, aby nie ułatwiać zakażenia i nie zmniejszać powierzchni asymilacyjnej. Jeśli w czasie cięcia sadzonek panuje wysoka temperatura, zabezpieczamy je przed wyschnięciem przez przykrycie zwilżonym płótnem. Najwłaściwiej jest jednak umieszczać sadzonki w podłożu natychmiast po przygotowaniu.

W wyspecjalizowanych zakładach produkujących sadzonki tnie się je ze specjalnie na ten cel przeznaczonych mateczników. Teoretycznie- goździki można rozmnażać przez cały rok, w praktyce jednak obecnie zaleca się rozmnażanie w okresie poprzedzającym o 6-7 tygodni termin sadzenia na zagony. Dużym udogodnieniem umożliwiającym swobodniejszy wybór pory sadzonkowania jest nowa technika przechowywania sadzonek w niskiej temperaturze od -0,5 do 0°C.

Dobre podłoże dla sadzonek stanowi perlit lub mieszanina torfu i perlitu 1:1. Gruboziarnisty, przepłukany piasek, jest jeszcze dość często stosowany i jest dobrym podłożem do tego celu. Goździki sadzonkuje się na stołach lub zagonach w mnożarkach. Na spód można dać warstwę kompostu korowego, torfu, węgla brunatnego z nawozami, następnie 6-centymetrową warstwę właściwego podłoża. W celu lepszego ubicia materiał sypiemy warstwami, z których każdą zlewamy wodą i ubijamy. Przygotowane podłoże znaczymy w odstępach 4x4 cm. Sadzonki umieszczamy możliwie najpłycej, tylko tak głęboko, aby się nie przewracały po podlaniu. Podlewamy je bezpośrednio po umieszczeniu w podłożu.

Goździki kwiaty pielęgnowanie sadzonek


Jak ukorzenić goździki? Aby sadzonki rozmnożonych goździków dobrze się ukorzeniły, należy je bardzo starannie pielęgnować. W celu utrzymania optymalnych warunków temperatury i wilgotności w lecie szklarnie wietrzymy, a przejścia zraszamy, aby temperaturę utrzymać możliwie najbliżej 15°C. Temperatura podłoża powinna wynosić 18-20°C. Goździki zraszamy ostrożnie 1-2 razy dziennie, ale zwracamy uwagę, aby nie zwiędły. W czasie dni słonecznych szklarnie lub stoły cieniujemy. W takich warunkach rośliny ukorzeniają się po 21-24 dniach.

Goździki uprawa- obsadzanie szklarni


Goździk ogrodowy wymagania. Przed sadzeniem goździków szklarnie musimy odpowiednio przygotować. Jeśli gleba w szklarni jest niedostatecznie przepuszczalna, to po wybraniu ziemi na głębokość 50 cm, układamy 10-centymetrową warstwę skorup lub gruzu i dopiero potem sapiemy uprzednio specjalnie do uprawy goździków przygotowaną ziemię uniwersalną (patrz str. 21) lub torf zneutralizowany do pH 6-7 z podstawową dawką nawozów.

Goździki sadzimy na zagonach szerokości 1,20 m, wzniesionych około 12 cm ponad poziom przejść; przejścia powinny mieć szerokość 40-45 cm. Brzegi zagonów umacniamy płytami betonowymi grubości 3,5 cm, rzadziej deskami grubości 2,5-3 cm. Zazwyczaj stosuje się płyty szerokości 25 cm, z czego 10 cm zagłębiamy w ziemi, 12 cm osłania wzniesiony zagon, a 3 cm wystaje ponad powierzchnię ziemi. Jeśli w szklarni goździki były już uprawiane, ziemię dezynfekujemy lub wymieniamy.

Ziemia na zagonach musi osiąść, do sadzenia goździków przystępujemy więc dopiero w 3-4 dni po wypełnieniu zagonów. Na zagonie wyznacza się sześć rzędów. Goździki odmiany, które słabo się krzewią sadzi się co 15-17 cm, a silniej krzewiące się co 20 cm. Zarówno ziemia, jak i rośliny przeznaczone do sadzenia muszą być poprzedniego dnia podlane, aby ziemia się nie obsypywała. Szufelką robimy dołek takiej wielkości, aby się w nim zmieściła bryła korzeniowa. Dno dołka ugniatamy i umieszczamy roślinę w ten sposób, aby znalazła się na takiej głębokości, na jakiej rosła poprzednio, obsypujemy ziemią i mocno ubijamy dookoła, świeżo posadzone goździki podlewamy i do chwili rozpoczęcia wzrostu pielęgnujemy w ten sam sposób jak sadzonki. Gdy goździki dorosną do wysokości 12-15 cm i wykształcą 3-4 pary nowych liści, uszczykujemy wierzchołki nad 5-6 parą liści. W dni słoneczne goździki obficie podlewamy, przejścia w szklarni zraszamy, a szklarnie wietrzymy. Jeśli zauważymy zahamowanie we wzroście roślin, musimy je zasilać gnojowicą z dodatkiem 10 g superfosfatu i 5 g siarczanu potasowego na każde 10 litrów (konewka). Obsadzanie szklarni przeprowadza się w końcu maja lub w czerwcu. Terminu obsadzania trzeba skrupulatnie przestrzegać, gdyż opóźnienie powoduje słabe rozrastanie się i słabe kwitnienie goździków przez całą zimę.

Uprawa goździków. Pielęgnowanie po posadzeniu


Gdy po posadzeniu goździki rozpoczęły już wzrost, uszczykujemy im wierzchołki ponad trzecim węzłem (od nasady pędów), aby zmusić goździk ogrodowy do dalszego rozkrzewienia się i wydania większej ilości kwiatów. Zabieg ten może być wykonany później niż w pierwszym tygodniu lipca. Goździk bylina. Aby otrzymać goździki o prostych pędach, należy zapewnić im podpory. Stosowane są różne sposoby podtrzymywania roślin- przeplatanie sznurkiem oraz zakładanie kółek drucianych albo siatek z przędzy nylonowej. W pierwszym wypadku na końcach zagonów oraz wzdłuż nich co 3 m wmontujemy bramki metalowe. Do bramek przymocowuje się poprzeczki: 3 dolne umieszczone są co 10 cm, a następne co 20 cm. Między nimi (nieco dalej) na każdym piętrze przeciągamy 7 rzędów drutu o średnicy 2 mm w ten sposób, aby każdy rząd goździków był nim ograniczony z dwóch stron. Następnie w poprzek zagonów — również piętrowo — przeplatamy sznurek. W wyniku tych czynności dla każdej rośliny tworzy się odrębna klatka. Rusztowania na poszczególnych piętrach można zakładać stopniowo w miarę wzrostu roślin. Przed przystąpieniem do zakładania sznurka, tniemy go na odcinki długości 135 cm, przytroczamy je do pasa, a następnie wyciągamy pojedynczo i przeplatamy. Najsprawniej czynność tę wykonują dwie osoby, z których jedna przymocowuje sznurek do drutu brzeżnego i przeplata przez dwa środkowe druty, a idąca z drugiej strony- kończy przeplatanie sznurka i przywiązuje go do drugiego końca drutu.

Przy stosowaniu drugiego sposobu przeciągamy wzdłuż rzędów, na wysokości 80 cm druty, które przymocowujemy do bramek. Przy każdej roślinie wbijamy w ziemię pionowo drut o średnicy 4 mm i wysokości 1,20 m, a następnie przywiązujemy go do drutu rozciągniętego wzdłuż rzędów. Na druty pionowe nakładamy kółka z drutu o średnicy 15-20 cm. W miarę wzrostu roślin dodajemy następne kółka.
Obecnie coraz bardziej cenione są siatki nylonowe; przymocowuje się je do dwóch zewnętrznych drutów rozciągniętych wzdłuż zagonów i w miarę wzrostu rośliny zakłada następne piętra. Koszty podtrzymywania pędów tym sposobem są o 70% mniejsze w porównaniu ze „sznurowaniem” zagonów.

Od momentu, gdy rośliny zaczynają wytwarzać już pąki kwiatowe, co kilkanaście dni przeglądamy je i lekkim naciśnięciem palca usuwamy pąki boczne oraz wyłamujemy pędy boczne, wystające z wyższej części łodygi kwiatowej.Codziennym zabiegiem jest wietrzenie szklarni, aby temperaturę, zwłaszcza nocą, utrzymać na poziomie 8-10°. Na wiosnę i w lecie goździki podlewamy obficie, a w jesieni i zimie — dopiero wtedy, gdy ziemia przeschnie. Gdy powierzchnia ziemi zaskorupi się nieco, spulchniamy ją możliwie płytko, tak aby nie uszkodzić korzeni rozpościerających się tuż pod powierzchnią ziemi. W czasie tej czynności usuwamy wszystkie zeschnięte i porażone dolne liście.

Na wiosnę, w pierwszej dekadzie marca i kwietnia, goździki nawozimy, stosując na 1 m2 100-150 g następującej mieszanki: l kg siarczanu amonowego, 3 kg superfosfatu i 1 kg siarczanu potasowego.
Goździk dianthus uprawiany na torfie co trzy tygodnie nawozi się następującą mieszanką na każde 100 m2: 1,4 kg saletry amonowej, 1,5 kg siarczanu potasowego i 1,4 kg superfosfatu.
W okresie od listopada do końca stycznia nawożenie azotem zmniejszamy do 0,7 lub 0,5 kg saletry amonowej.

Kwiaty goździki uprawa- drugi rok


Goździk ogrodowy wieloletni wysadzony do szklarni w czerwcu pozostaje tam przez półtora do dwóch lat. Po roku goździki musimy przyciąć. Pędy, które wykształciły pąki większe od ziarna grochu, pozostawiamy, gdyż rozwiną się mniej więcej za miesiąc. Pędy natomiast o słabych pąkach i te, które jeszcze pąków w ogóle nie wykształciły, przycinamy ponad 6-7 węzłem. Pędów najmłodszych, takich, które nadawałyby się na sadzonki w ogóle nie skracamy. Dalsze zabiegi pielęgnacyjne są takie same jak w pierwszym roku (goździk dwuletni), z tą różnicą, że rośliny obficiej zasilamy.

Goździki w doniczce.


Czasami goździki uprawiane bywają w doniczkach. Jeżeli nie rozporządza się dostatecznie dużą powierzchnią szklarni, sposób ten pozwala prowadzić uprawę goździków w płodozmianie z innymi roślinami, np. pomidorami.

Cięcie i pakowanie kwiatów

.
Jeśli kwiaty goździki na zagony były sadzone w czerwcu, pierwsze kwiaty pojawiają się w październiku, ale najobficiej kwitną wiosny, gdy nastaje więcej dni słonecznych.
Najodpowiedniejszy pory cięcia kwiatów jest wczesny ranek lub południe, ścina się kwiaty na wpół rozwinięte. Goździki cięte w twardych pąkach rozwijają się gorzej.
Zaleca się co pewien czas wyjaławiać nóż w roztworze formaliny z mydłem, ścięte rośliny sortujemy na wybory zgodnie z obowiązującą normą.

Goździki przeznaczone do transportu pakuje się w kartony dostosowane wielkością do długości łodyg. Kartony wyściela się papierem, na którym układa się ścięte kwiaty jeden obok drugiego, schodowo, tak aby góra płatków następnego rzędu dotykała nasady kwiatów rzędu poprzedniego. Po ułożeniu 3 rzędów warstwę przekładamy bibuły i następnie kładziemy w ten sposób, aby kwiaty były skierowane w stronę przeciwną. Przy pakowaniu zwracamy baczny uwagę na usztywnienie łodyg; w tym celu w poprzek kartonu na łodygi kładziemy 2-3 zwitki papieru. Karton z ułożonymi goździkami wypełniamy zmiętym papierem i zamykamy. W lecie- dla ochrony przed zwiędnięciem wykładamy karton papierem pergaminowym, w zimie- dla osłony przed mrozem ligniny.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Kwiaty jednoroczne z rozsady-żeniszek,aksamitka,aster uprawa Rośliny ozdobne jednoroczne uprawiane z rozsady- o długim okresie wegetacji, żeniszek,aksamitka,astry uprawa

Kwiaty lubiące cień w domu, kwiaty cięte do wazonu, kwiaty domowe Dekoracje roślinne wnętrz- kwiaty cięte, doniczkowe, ikebana

Pakowanie kwiatów ciętych, jak zapakować kwiat w doniczce Kwiaty przenosi się opakowane — w porze zimna i mrozów chroni je to przed chłodem i przemarznięciem, a w czasie upałów zabezpiecza przed wyższą temperaturą

Kosz kwiatów jak zrobić, wieńce okolicznościowe, wiązanki jak zrobić Wykonywanie wiązanek, koszy oraz wieńców, obowiązujące zasady, przystrajanie bukietów