Strona głównakwiaty

Dział kwiaty

Kwiaty jednoroczne z rozsady-żeniszek,aksamitka,aster uprawa

Data: 2011-05-08, Data edycji: 2022-10-04

Kwiaty jednoroczne z rozsady


Poniżej wymienione są szczegóły uprawy poniższych kwiatów uprawianych z rozsady:


Kliknięcie w nazwę rośliny powoduje przeniesienie do szczegółów uprawy.
1. Produkcja rozsady 2. Ageratum meksykańskie, żeniszek uprawa- Ageratum houstonianum 3. Aksamitka uprawa- Tagetes 4. Aster chiński, aster uprawa- Callistephus chinensis
5. Begonia stale kwitnąca 6. Celozja 7. Cynia wytworna 8. Floks Drummonda 9. Gailardia oścista 10. Kocanki ogrodowe, nieśmiertelnik 11. Lewkonia letnia 12. Lobelia przylądkowa 13. Nemezja powabna 14. Petunia ogrodowa 15. Szałwia błyszcząca 16. Wyżlin większy, lwia paszcza 17. Zatrwian 18. Złocień

Produkcja rozsady


Rośliny jednoroczne o długim okresie wegetacji, wrażliwe na niskie temperatury, oraz takie, których okres kiełkowania jest dość długi, należy wysiewać do skrzynek w szklarniach lub w inspektach, a otrzymaną z wysiewów rozsadę wysadzać do gruntu.
Rośliny o długim okresie wegetacji wysiewane do gruntu z nastaniem wiosny, kwitłyby bardzo późno i krótko pod koniec lata lub na jesieni i nie zawsze można byłoby z nich zebrać nasiona.
Niektóre z kwiatów wysiane do gruntu, a wrażliwe na wiosenne przymrozki, po wzejściu mogłyby ulec zniszczeniu przez niskie temperatury, aby je przed tym zabezpieczyć, wysiewa się je do inspektu.
Przy uprawie roślin odznaczających się długim okresem kiełkowania nasion konieczny jest wysiew w ciepłym inspekcie, gdyż przyśpiesza kiełkowanie i tym samym skraca okres produkcji. Do roślin jednorocznych uprawianych z rozsady należą, m.in. aksamitka, aster chiński, begonia stale kwitnąca, cynia, celozja, gailardia oścista, kocanki ogrodowe, lewkonia letnia, lwia paszcza, lobelia, petunia, szałwia i zatrwian.
Nasiona wysiane do skrzynek lub inspektów należy w miarę potrzeby podlewać, temperaturę zaś regulować tak, aby utrzymać na poziomie najkorzystniejszym dla kiełkujących nasion, a później młodych roślin. Regulowanie temperatur przeprowadza się przez wietrzenie budynków szklarniowych i inspektów, a w niektórych wypadkach przez ich zacieniowanie.
Gdy siewki podrosną tak, że liście stykają się, należy je przepikować w większej rozstawie do skrzynek lub inspektów, gdzie — odpowiednio pielęgnowane — pozostają do czasu ich wysadzania do gruntu. Tak przygotowana rozsada odznacza się dobrze wykształconym systemem korzeniowym, jest silna, dobrze się przyjmuje i w końcowym efekcie produkcji otrzymuje się z niej wyrównane, zdrowe i obficie kwitnące rośliny.

Wysadzanie do gruntu i pielęgnowanie


Wyprodukowaną i zahartowaną rozsadę wysadza się na miejsca stałe, stosując rozstawę odpowiednią, dla poszczególnych gatunków i odmian. Rzędy wyznacza się najczęściej sznurem w następujący sposób: dwie osoby stojące na przeciwległych krańcach pola przeznaczonego pod uprawę roślin ozdobnych- rozciągają sznur i w oznaczonych miejscach, pociągając go do naprężenia w jedną i drugą stronę, rysują linię rzędu. Szybciej można wyznaczyć rzędy przy użyciu znacznika kilkurzędowego. Znacznik taki prowadzi się wzdłuż pola; każde następne przełożenie znacznika zaczyna się od ostatniego już wyznaczonego rzędu.
Zarówno wyznaczanie za pomocą sznura, jak i za pomocą znacznika zostanie wykonane prawidłowo, gdy pole będzie równe i dobrze uprawione.
Wyznaczanie odległości w rzędzie można przeprowadzić za pomocą odpowiedniej wielkości kołka, którego się używa do wysadzania, albo za pomocą znacznika — wyznaczając tylko jeden — pierwszy rząd, w następnym wysadza się albo naprzeciw wysadzonej rośliny w rzędzie poprzednim, albo w „piątkę”, to znaczy między wysadzonymi roślinami rzędu poprzedniego; rośliny wysadzone w ten sposób tworzą na polu szachownicę.
Po wysadzeniu rozsadę należy podlać. W wypadku długo trwającej suszy, w celu zapewnienia przyjęcia się roślin, podlewanie należy kilkakrotnie w miarę potrzeby powtórzyć.
Gdy rośliny się przyjmą, mniej więcej po 7-10 dniach od momentu sadzenia, można je zasilić nawozami mineralnymi; najczęściej w tym okresie dla młodych roślin stosowana bywa saletra amonowa albo wapniowa. Zasilanie przeprowadza się w ten sposób, że ziemię wokół rośliny obsypuje się (nie dotykając i nie posypując roślin) szczyptą nawozu, jaka może być zawarta w trzech palcach (pracować w rękawiczkach). Nawóz zawsze powinno się rozsypywać na ziemię wilgotną, nigdy suchą. Dalsze pielęgnowanie w czasie wzrostu roślin polega na usuwaniu chwastów, spulchnianiu ziemi i zapobieganiu występowania chorób i szkodników.

Ageratum meksykańskie, żeniszek ogrodowy — Ageratum houstonianum


Żeniszek ma kwiaty niebieskie, purpurowe, różowe i białe. Uprawia się głównie żeniszek niebieski, niski (20 cm), obficie kwitnący od czerwca do jesieni. Żeniszek ogrodowy najczęściej jest stosowany na obwódki, rabaty, a także kwietniki dywanowe. Odmiany wyższe są używane do wiązanek i wieńców, u nas rzadko uprawiane.

Żeniszek uprawa.


Nasiona wysiewa się w drugiej połowie lutego do skrzynek w szklarni (temperatura 12-15°) w ziemię inspektową z dodatkiem liściowej, piasku i torfu. Na 1 m2 wysiewa się 5-7 g nasion.
Ageratum meksykańskie ma bardzo drobne nasiona, w 1 gramie znajduje się ich 6-8 tys. Dla wyprodukowania 1000 roślin wystarczy g dobrze kiełkujących nasion. Gdy rośliny podrosną tak, że będzie widoczny pierwszy lub drugi liść, należy je przepikować w rozstawie 2x4 cm, a po trzech tygodniach ponownie przepikować do inspektów w rozstawie 5x8.
Żeniszek meksykański rozstawa. Tak przygotowana rozsada wyda ładne, wyrównane rośliny, które sadzi się na miejsca stałe w drugiej połowie maja po ostatnich przymrozkach wiosennych w rozstawie 10-15x15-20 cm.

Żeniszek meksykański zdjęcia.
Ageratum najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, glebie ciepłej i niezbyt wilgotnej. Żeniszek kwiat rozmnaża się też często z zielonych sadzonek pędowych, które tnie się wczesną wiosną (luty-marzec) z przezimowanych w szklarni specjalnie do tego celu roślin matecznych. Uzyskuje się dzięki ternu rośliny o wyrównanym wzroście, czego przeważnie nie osiągamy przy rozmnażaniu z nasion. Żeniszki należy wysadzić do ciepłego inspektu. Gdy się dobrze ukorzenią, przesadza się je na miejsca stałe w rozstawie takiej samej jak rozsadę.

Aksamitka uprawa- TagetesAksamitki zdjęcia. Aksamitka odmiany:
1) aksamitka wzniesiona- osiągająca wysokość 49-80 cm, o pełnych kwiatach pomarańczowej i żółtej barwy;
2) aksamitka rozpierzchła- (formy karłowe wysokości 20-30 cm i wysokie 40-75 cm) o kwiatach pełnych lub pojedynczych, żółtopomarańczowych z czerwoną plamą lub ciemnobrązowych z żółtym obrzeżeniem;
3) aksamitka wąskolistna- dorastająca do 30 cm wysokości, z licznymi drobnymi kwiatami koloru pomarańczowego łub żółtego z czerwoną plamą u nasady płatków.
Aksamitka kwiat najczęściej jest stosowana do obsadzania rabat w formie obwódek, również na kwietniki i rabaty, odmiany wyższe zaś na kwiat cięty. Aksamitka wyniosła jest to łatwa w uprawie i dekoracyjna roślina, ma jednak dość intensywny ostry zapach, nie przez wszystkich łubiany. Ze względu na intensywne wydzielanie woni, rośliny te często są wysadzane między goździkami, w celu odstraszania gryzoni, które często niszczą (zjadają) goździki, gdyż zwierzęta te nie znoszą zapachu aksamitki. Ostatnio wyhodowano odmiany bez zapachu, a nawet o dość przyjemnej woni.
Kwiaty aksamitki kwitną po 12 tygodniach od wysiewu, główny okres ich kwitnienia przypada na lipiec, sierpień i wrzesień, przedłużając się niekiedy do października.

Aksamitka uprawa.


Aksamitka wysiew. Nasiona należy wysiewać do inspektu na początku kwietnia, można też zrobić to na rozsadniku zabezpieczając rośliny przed mrozami przez rozciągnięcie nad nimi folii polietylenowej. Jeżeli siewki mają być pikowane, na 1 m2 wysiewa się 10-12 g nasion aksamitki wzniesionej lub rozpierzchłej, natomiast 6-8 g aksamitki wąskolistnej, w przeciwnym wypadku normę wysiewu zmniejsza się o połowę. Przy wysiewie rzadkim pikowanie roślin jest zbędne, przy wysiewie gęstym siewki należy przepikować w rozstawie 3x5 m, a w trzeciej dekadzie maja wysadzić na przygotowane miejsca stałe w gruncie.
Aksamitka wzniesiona przeznaczona na kwiat cięty jest sadzona na zagonach (4-5 rzędów, a w rzędzie co 30-35 cm). Jeżeli jest uprawiana w grupach, na rabatach lub kwietnikach, stosujemy rozstawę 40-50x40-50 cm. Aksamitka wąskolistna i aksamitka rozpierzchła rozstawa 20-25 x 30-35 cm.

Aster chiński, aster letni — Callistephus chinensis, aster uprawaAster kwiat jest bardzo popularnym i jednym z najładniejszych kwiatów letnich i jesiennych. Obecnie w uprawie znajduje się kilkaset odmian astrów o różnym typie koszyczka, jak też i wysokości roślin. Koszyczki mogą być pojedyncze, półpełne i pełne. Zależnie od kształtu kwiatów rozróżniamy astry: peoniowe, chryzantemowe, książęce, aster igiełkowy itp.

Wśród różnych tych typów są odmiany: aster wysoki, wyrastających do 80-90 cm, aster średnio wysoki— wyrastających do 45 cm i aster karłowy wyrastający do 25 cm wysokości. W obrębie różnorodnych typów astry kwiaty odznaczają się również pełną gamą barw i występują w różnych kolorach, tonach i odcieniach- od ciemnofioletowego i niebieskiego przez szkarłat i czerwień do różowego, łososiowego, morelowego, żółtego i białego. Różnią się również wielkością koszyczków kwiatowych, które mogą mieć średnicę od 5-6 do 16 cm.
Zastosowanie astrów jest bardzo wszechstronne, nadają się na kwietniki i rabaty, szczególnie niskie odmiany — na obwódki i do wypełniania rabat. Wszystkie astry średnio wysokie dobre są do podsadzania grup bylinowych, przede wszystkim jednak na kwiat cięty.
Odmiany wysokie uprawiane są na kwiat cięty. Kwiaty astrów są bardzo żywotne i długo po ścięciu utrzymują się świeże w naczyniu z wodą. Rośliny dobrze znoszą przesadzanie nawet w okresie kwitnienia, dlatego też można je uprawiać na zagonie, a z chwilą rozpoczęcia się kwitnienia przesadzić na miejsce stałe — na kwietniki i rabaty.
Kiedy kwitnie aster? Okres kwitnienia tych roślin zaczyna się od połowy lipca (odmiany wczesne) i trwa do jesiennych przymrozków.

Astry uprawa.


Uprawa astrów nie jest wymagająca. Wymagają stanowiska słonecznego, gleby żyznej, średnio wilgotnej, dobrze uprawionej i wolnej od chorób i szkodników. Źle znoszą glebę świeżo nawożoną nieprzefermentowanym obornikiem, gdyż łatwo wówczas chorują.
Astry uprawa z nasion. Nasiona astrów wysiewa się w połowie marca do inspektu umiarkowanego lub w kwietniu do inspektu lub na rozsadnik. Jeżeli siewki będą pikowane, sieje się je w inspekcie gęściej (6-8 g/m2, zależnie od siły kiełkowania), w przeciwnym wypadku na 1 m2 wysiewa się 3-4 g nasion. Gdy siewki będą miały wykształconą pierwszą parę liści, przystępuje się do pikowania w rozstawie 4x6 cm. Przy wysiewie na rozsadniku kwiat aster pikuje się w drugiej połowie maja. Przy uprawie na kwiat cięty odmiany karłowe sadzi się co 20-25 cm, średnio wysokie i wysokie- co 25-30 cm w rzędzie, dając 4-5 rzędów na zagonie. Przy stosowaniu na kwietnikach rozstawa dla odmian średnio wysokich wynosi 30x30 cm, dla wysokich 40x40 cm.

Zapoznaj się także opisem uprawy roślin ozdobnych jednorocznych wysiewanymi wprost do gruntu -> Rośliny ozdobne jednoroczne
Jak również z roślinami ozdobnymi dwuletnimi: Rośliny ozdobne dwuletnie

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Chaber bławatek uprawa, uprawa gipsówki, dimorfoteka nasiona Kwiaty jednoroczne- chaber,gipsówka letnia,dimorfoteka, wysiew nasion kwiecień i pierwsza połowa maja

Dzwonki ogrodowe uprawa, bratki uprawa z nasion, goździk brodaty Rośliny ozdobne dwuletnie- bratki, goździki brodate, malwa ogrodowa, dzwonki ogrodowe

Lilie zimujące w gruncie,narcyz hodowla, szafirek uprawa Byliny zimujące w gruncie- Lilia Narcyz Szafirek Szafran

Begonia w gruncie, kiedy sadzic mieczyki i dalie, canna Byliny niezimujące w gruncie Begonia bulwiasta Dalia ogrodowa Mieczyk gandawski Paciorecznik ogrodowy, kanna