Strona głównakwiaty

Dział kwiaty

Hodowla róż ciętych, uprawa róż szklarniowych kiedy przycinamy róże

Data: 2011-05-08, Data edycji: 2022-10-04

Czytaj także -> róża uprawa pielęgnacja w gruncie oraz jak przedłużyć świeżość kwiatów róży i pakowanie kwiatów ciętych.

Róża— Rosa. Hodowla róż ciętych


Kwiatami niemal najbardziej pożądanymi, zwłaszcza od jesieni do wiosny, są róże. Hodowla róż ciętych udaje się wówczas , gdy wykorzystamy odmiany, które łatwo zapadają w stan spoczynku i łatwo dają się pobudzić do wzrostu, dobrze rośny i obficie kwitną w warunkach szklarniowych oraz są odporne na choroby i szkodniki. Uprawa róż w szklarniach jest podobna jak uprawa róż w tunelach.

Uprawa róż szklarniowych. Uprawa w pierwszym roku.


Uprawa róż na kwiat cięty. W Polsce w szklarniach uprawiane są najczęściej róże szczepione (okulizowane) na róży szypszynie (Rosa canina) lub jej typach.
Róże wymagają dużej ilości powietrza, dlatego hale, w których mają być uprawiane, powinny mieć nie mniej niż 6 m wysokości i 10-15 m szerokości.

Przygotowanie gleby w szklarni. Kiedy nawozić róże?


Uprawa róż szklarniowych- gleba. Jaka ziemia pod róże? Róże dobrze rośną na glebie gliniasto-piaszczystej, zasobnej w składniki pokarmowe, o uregulowanych stosunkach wodnych i odczynie obojętnym (pH 6,5-7,5). Na miesiąc przed sadzeniem gleba w szklarni powinna być uprawiana na głębokość 60 cm (regulówka) oraz obficie nawieziona.
Nawożenie i pielęgnacja róż. Korzystne jest stosowanie obornika w ilości 1,5-2 m3 na 100 m2. Często, zwłaszcza jeśli w gruncie szklarni uprawiane były poprzednio złocienie lub inne rośliny, wypełnia się zagony ziemią specjalnie uprzednio przygotowany lub torfem ogrodniczym zneutralizowanym do pH 7, wymieszanym z podstawowy dawką nawozów.

Róże zdjęcia.

Róże szklarniowe- sadzenie


Kiedy sadzić róże? W Polsce róże szklarniowe uprawia się paroma metodami, różniącymi się pory sadzenia, temperaturami utrzymywanymi w szklarni, intensywnością uprawy i, co za tym idzie, pory zbioru kwiatów. Poniżej zostanie omówiona jedna z najczęściej stosowanych metod, przy której stosowaniu róże sadzi się do szklarni w październiku i na początku listopada. Uprawa róży pod osłonami- sadzonki róż sadzi się na zagonach szerokości 1,3-1,5 m, wzniesionych 30-40 cm nad poziom przejść, które powinny mieć 40-45 cm szerokości. Zagony wytyczamy równoległe do dłuższego boku szklarni, a brzegi ich umacniamy płytami betonowymi szerokości 45-60 cm, do 1/3 zagłębionymi w ziemi.

UPRAWA ROŚLIN OZDOBNYCH W SZKLARNI
RÓŻE UPRAWIANE NA KWIAT CIĘTY


Przed sadzeniem krzewy róż przycinamy według takich samych zasad co róże w gruncie. Zazwyczaj stosujemy rozstawę 30x35 cm. Szpadlem kopie się dołki głębokości 30-35 cm, a na ich dnie usypuje kopczyki. Sadząc, trzeba uważać, aby korzenie nie były pozawijane, lecz prosto ułożone na kopczyku usypanym na dnie dołka oraz aby ziemia została dobrze ubita, a miejsce okulizacji znajdowało się na jednym poziomie z powierzchnią ziemi.

Róże uprawa. Po posadzeniu róże podlewamy jeden raz, ale obficie, a wokół nasady pędów usypujemy kopczyki z ziemi. Do końca grudnia temperaturę staramy się utrzymać w granicach 2-5°, aby krzewy dobrze się ukorzeniły, a pędy nie wybiły zbyt wcześnie. W czasie silnych mrozów szklarnie lekko ogrzewamy, aby temperatura utrzymywała się na poziomie 2-5°, a w żadnym wypadku nie spadła poniżej 0°. Krzewy podlewamy bardzo rzadko, tylko wówczas, gdy ziemia przeschnie do głębokości 20 cm.
Pobudzanie do pierwszego wiosennego kwitnienia. Na początku stycznia lub nieco później róże podlewamy obficie, aby przez wprowadzenie wody do głębszych warstw ziemi pobudzić je do wzrostu. Temperaturę, którą do tej pory utrzymywaliśmy w granicach 2-5°, stopniowo co 3-4 dni podwyższamy o 2-3°, aż do 12°. Gdy pędy zaczynają wybijać, ustalamy ją nocą na 15°, a w dzień na 18°. W dni słoneczne krzewy spryskujemy wodą do momentu, gdy wybijające pędy osiągną długość 4-6 cm.

Róże hodowla. Później, jeśli powietrze jest zbyt suche, spryskujemy tylko przejścia i murki. Trzeba też starannie wietrzyć szklarnie, gdyż zapobiega to rozwijaniu się chorób. Ważną jest rzeczą, aby między nocą a dniem nie było dużych wahań temperatury, które powodują gwałtowne opadanie liści.
Gdy słońce w dzień grzeje dość mocno i temperatura podnosi się znacznie, nie należy dopuszczać, aby nocy spadła poniżej 15°. Jeżeli nie ma możności podgrzewania szklarni nocą, wietrzniki zamykamy możliwie wcześnie po południu, aby nie dopuścić do obniżenia się temperatury, lub przeciwnie, w wypadku dużej wilgotności w szklarni pozostawiamy wietrzniki otwarte na noc, aby nie skraplała się para wodna. Najkorzystniej jest jednak podgrzewać szklarnię w nocy i pozostawić otwarte wietrzniki.
Aby krzewy mogły się należycie wzmocnić, nie dopuszczamy do pierwszego kwitnienia. Gdy pąki kwiatowe osiągną wielkość grochu (a najwyżej orzecha laskowego), pędy uszczykujemy nad drugim lub trzecim dobrze wykształconym liściem, licząc od miejsca rozgałęzienia pędu, i usuwamy wszystkie pędy słabe. W tym samym czasie róże zasilamy dobrze przegniłym obornikiem (około 1 m3 na 100 m2) i płytko go przekopujemy. Jeśli obornik jest świeży, a temperatura w szklarni wynosi więcej niż 20°, nie wyściełamy od razu wszystkich zagonów, gdyż pary amoniaku ulatniającego się z nawozu mogłyby uszkodzić liście. Na każde 100 m2 zagonu rozsypujemy ponadto 2 kg następującej mieszanki: 4,5 kg siarczanu amonowego, 2,0 kg superfosfatu i 1 kg siarczanu potasowego. Po rozsypaniu nawozów ziemię spulchniamy.
Róże uprawiane na torfie nawozimy następującą mieszanką: 64 dag siarczanu amonowego, 51 dag superfosfatu i 40 dag siarczanu potasowego na 100 roślin.

Kiedy tniemy róże? Po 4-5 tygodniach od chwili uszczyknigcia pędów róże wytworzą nowe pąki, które rozwiną się w kwietniu i dadzą pierwszy zbiór kwiatów.

Pielęgnowanie po pierwszym cięciu kwiatów. Kiedy przycinamy róże?


Pielęgnacja róż ciętych. Po zakończonym cięciu kwiatów ograniczamy podlewanie na okres 2 tygodni, po czym róże podlewamy i zasilamy nawozami mineralnymi jak poprzednio.
Drugie kwitnienie przypadnie wówczas na czerwiec. Ponieważ w tym okresie łatwo dostępne są róże gruntowe, więc różom- szklarniowym możemy pozwolić na mały odpoczynek. W końcu czerwca zmniejszamy podlewanie, szklarnie wietrzymy obficie, aby w nocy utrzymać temperaturę około 15°, roślin nie nawozimy i usuwamy pojawiające się pąki kwiatowe. Przez cały lipiec rośliny utrzymujemy w stanie półspoczynku, podlewamy 2-3 razy w miesiącu, a szklarnie wietrzymy.

Pobudzanie do jesiennego kwitnienia.


Uprawa roz. Na początku sierpnia rośliny zaczynamy podlewać obficie, aby pobudzać je do wzrostu. Pędy, z których nie wybijają nowe przyrosty, przycinamy na wysokość 45-60 cm nad ziemią, a z pozostawionych części usuwamy zeschnięte liście. Ziemię między krzewami, podobnie jak na wiosnę, wykładamy warstwą dobrze rozłożonego obornika. W razie braku obornika róże zasilamy tylko mieszanką nawozów mineralnych.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się mączniaka, krzewy poddajemy działaniu par siarki lub opylamy mieszaniną siarki z wapnem niegaszonym w stosunku 2:1.
We wrześniu niemal zawsze wystarczy podlewanie raz w tygodniu. Podobnie jak przy pielęgnowaniu wiosennym, zapobiegamy wahaniom temperatury między dniem a nocą. Pojawiające się pąki kwiatowe pozostawiamy, rozwiną się we wrześniu październiku. W pierwszym roku uprawy w tych miesiącach właśnie powinno odbyć się ostatnie cięcie kwiatów, aby krzewów zbytnio nie osłabiać.

Pielęgnowanie w okresie spoczynku


Gdy pąki (oczka) róż są już dobrze wykształcone, zaprzestajemy podlewania, aby zmusić krzewy do zapadnięcia w stan spoczynku, który powinien trwać przynajmniej 6-8 tygodni. W tym czasie możemy posadzić nowe krzewy na miejsce tych, które wypadły. W listopadzie i grudniu roślin nie podlewamy. W dni ciepłe wietrzymy, a w okresie mroźnym lekko ogrzewamy, aby temperatura w szklarni utrzymywała się w granicach od 0 do 2°, ale nie opadła poniżej -2°.

Przycinanie róż. Pod koniec okresu spoczynku, tj. w końcu grudnia lub w pierwszych dniach stycznia, przeprowadzamy cięcie krzewów. Wycinamy pędy słabe i skierowane do środka krzewu. Pozostałe pędy roczne przycinamy 45-60 cm nad ziemią. Cięcie wykonujemy 5-6 mm nad pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu. Po uprzątnięciu pędów i liści róże opryskujemy 10-procentową Cieczą siarkowo-wapienną (kalifornijską). Następnie, podobnie jak w pierwszym roku, przez obfite podlewanie i doprowadzenie wody do głębszych warstw ziemi róże pobudzamy do wegetacji.

Uprawa w następnych latach


Róża hodowla. Trzykrotnie w ciągu roku, w styczniu, maju i sierpniu, powierzchnię zagonów wyściełamy przefermentowanym obornikiem i zasilamy mieszanką nawozów w ilości podanej poprzednio, przy omawianiu uprawy w pierwszym roku. Niezależnie od podanego nawożenia zaleca się co 2 tygodnie podlewać gnojowicą rozcieńczoną w stosunku 1:30 w ilości 3 l na 1 m2 zagonu.
Róże uprawiane na torfie nawozimy czterokrotnie; przed rozpoczęciem pędzenia, w czasie pojawiania się pierwszych kwiatów, przed drugim kwitnieniem po letnim przycięciu krzewów, dawką, jaka była poddana uprzednio.

Pozostałe zabiegi są takie same jak w pierwszym roku.

Uprawa i pielęgnacja róż. W drugim roku i dalszych latach po rozpoczęciu pędzenia nie usuwamy pierwszych pojawiających się pąków, toteż powinno być 5 okresów cięcia kwiatów; trzy z nich wypadają na wiosnę i początek lata, mniej więcej na początek marca, koniec kwietnia i połowę czerwca, a dwa na jesień — koniec września, początek października oraz połowę listopada. Jeżeli zauważymy, że krzewy są wyczerpane, nie dopuszczamy do ostatniego kwitnienia. Okres cięcia kwiatów trwa 2-2,5 tygodnia, do wykształcenia zaś następnych pąków upływa 5-6 tygodni.

Cięcie róż


Kiedy przycinamy róże? Moment rozpoczęcia zbioru kwiatów zależy od stanu, w jakim się znajdują, jest to zależne od odmiany. Róże uprawa cięcie. Ogólnie można powiedzieć, że kwiaty o małej liczbie płatków tnie się wówczas, gdy na szczycie pąków zabarwienie jest dobrze widoczne, odmiany natomiast o dużej liczbie płatków tniemy, gdy płatki zaczynają się lekko rozchylać.
Kiedy ciąć róże? Najlepiej ciąć kwiaty wczesnym rankiem. Na pędach silnych ścinamy je nad drugim dobrze wykształconym liściem, licząc od nasady pędu.
Ścięte kwiaty sortujemy na 3 wybory.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Róże wielkokwiatowe uprawa, hodowla róż w gruncie Najważniejsze informacje przy uprawie tych pięknych kwiatów

Bez lilak uprawa, pędzenie, krzew bzu uprawa Lilak zwyczajny, bez- najwcześniej pędzenie można rozpocząć w końcu października lub w pierwszych dniach listopada

Kwiat lewkonia uprawa z nasion, lewkonia sadzonki Lewkonii nie ścina się lecz wyrywa się z korzeniami, gdy rozwinięta jest połowa kwiatów

Jak i kiedy rozmnażać goździki, rozmnażanie goździków, uprawa Goździki szklarniowe rozmnaża się wyłącznie przez sadzonkowanie wierzchołków pędów