Strona głównakwiaty

Dział kwiaty

Wszystko o chryzantemach, chryzantemy kiedy sadzić, kiedy uszczykiwać

Data: 2011-05-08, Data edycji: 2022-10-04

UPRAWA ROŚLIN OZDOBNYCH W SZKLARNI. ROŚLINY UPRAWIANE NA KWIAT CIĘTY.
Wszystko o chryzantemach


Czytaj również: chryzantemy rozmnażanie , sadzonki , sterowanie światło , temperatura , drobnokwiatowe , wielkokwiatowe , sprzedaż , choroby , szkodniki

Złocień ogrodowy, chryzantemy kiedy sadzić- Chrysanthemum morifolium


Hryzantemy opis rośliny: Złocień ogrodowy odznacza się rozgałęzioną łodygą, sztywny, często u dołu zdrewniały. Liście ogonkowe, w zarysie wysko lub szeroko-jajowate, pierzastowcinane, są mniej lub bardziej skórzaste, górne zazwyczaj całobrzegie. Chryzantema opis kwiatu: koszyczki kwiatowe zebrane są w baldachy, rzadziej osadzone pojedynczo.
Czytaj również jak przedłużyć świeżość chryzantem i pakowanie kwiatów ciętych

Rodzaje chryzantem


Ze względu na wielkość koszyczków kwiatowych rozróżniamy następujące rodzaje chryzantem chryzantemy wielkokwiatowe (o średnicy ponad 10 cm) i chryzantemy drobnokwiatowe (o średnicy od 2 do 6 cm).
Ponadto wyodrębnia się złocienie pojedyncze, gdy w koszyczku kwiaty brzeżne są języczkowate, a środkowe rurkowate, złocienie pełne — gdy w koszyczku znajdują się głównie kwiaty języczkowate oraz złocienie anemonowe, które mają kwiaty rurkowate wydłużone, zabarwione podobnie jak języczkowate i tworzące wypukły środek. W obrębie tych trzech grup istnieją ponadto klasy różniące się kształtem, ilością lub układem kwiatów języczkowatych.
Rozróżniamy również: chryzantemy wieloletnie i chryzantemy jednoroczne oraz chryzantemy cięte i chryzantemy doniczkowe.


Kwiaty chryzantemy zdjęcia. Na kwiat cięty najczęściej uprawiane są złocienie wielkokwiatowe o koszyczkach pełnych, zabarwione biało, żółto.

Wybór roślin matecznych


Chryzantemy kiedy sadzić? Chryzantemy kwiaty rozmnażamy przez sadzonkowanie. W czasie kwitnienia wybieramy rośliny mateczne; powinny to być egzemplarze silnie rozrośnięte, o kwiatach dobrze wykształconych, zdrowych, typowych dla danej odmiany.
Po zaznaczeniu tych egzemplarzy etykietami z nazwy odmiany i po ścięciu kwiatów- rośliny wysadza się na stoły w żyzną próchniczną ziemię. Po wybiciu pędów nowych- ścina się je lub wyłamuje i ukorzenia. Ukorzenione nowe rośliny będą stanowiły matecznik, do wyprodukowania roślin kwitnących. Matecznik taki może być eksploatowany przez 3-5 miesięcy.

Sadzonki chryzantem


Wszystko o chryzantemach. Pora przygotowywania sadzonek zależy od odmiany i od tego, na ile pędów rośliny będą prowadzone. Ogólnie można powiedzieć, że odmiany wczesne sadzonkujemy przez luty i pierwszy połowę marca, średnio wczesne od połowy marca do połowy kwietnia, późne od kwietnia do pierwszych dni maja. Chryzantemy drobnokwiatowe uprawa. Należy przy tym pamiętać, że jeśli rośliny mają być prowadzane na 3 albo 5 pędów, to sadzonki powinny być przygotowane 2 albo 4 tygodnie wcześniej niż te, które będą prowadzone na 1 pęd. Na sadzonki nadają się zarówno pędy odziomkowe jak i łodygowe, byle nie były wybiegnięte, lecz krępe i dobrze rozwinięte. Sadzonki powinny mieć długość około 5 cm. Ukorzenia się je na stołach w mnożarkach.

Jako podłoże dla sadzonek stosuje się 3-centymetrowy warstwę torfu zmieszanego z 2 częściami gruboziarnistego piasku lub perlitu. Sadzonki umieszcza się płytko w rozstawie 4x5 cm, po czym zrasza. Codziennie opryskuje się rano i w południe, cieniuje w dni słoneczne i wietrzy od chwili, gdy zaczyna się ukorzeniać. Temperatura utrzymuje się w granicach 14-16°. Ukorzeniają się po 2,5-3 tygodniach.

Uprawa roślin ukorzenionych. Kiedy uszczykiwać chryzantemy


Uprawa chryzantem doniczkowych. Ukorzenione chryzantemki sadzi się do doniczek o średnicy 8-9 cm, usuwając 2-3 dolne liście, które często bywają siedliskiem węgorków i grzybów chorobotwórczych. Stosuje się mieszankę złożoną z 2 części ziemi inspektowej, 1 części torfu
i części piasku.
Przycinanie chryzantem. Kiedy uszczykiwać chryzantemy? Jeśli rośliny mają być prowadzone na kilka pędów, uszczykujemy pęd główny, gdy osiągnie 15-20 cm wysokości. W wyniku tego zabiegu z kątów liści wyrastają pędy, z których pozostawia się 3 lub 5 najsilniejszych. Czynność ta powinna być wykonana najpóźniej w końcu maja. W kątach liści rosnących pędów (lub pędu, jeśli rośliny prowadzi się jako jednopędowe) ukazują się pędy boczne, które należy wyłamywać, gdy są jeszcze zupełnie małe, najlepiej rano i to w dzień pochmurny.
Uprawa chryzantem doniczkowych wielkokwiatowych. Przebieg dalszej uprawy zależy od wybranego sposobu produkcji, istnieje bowiem kilka metod (np. uprawa przez cały czas w szklarni, uprawa częściowo w gruncie, częściowo w szklarni itp.), których wybór zależy od możliwości gospodarstwa.

Uprawa chryzantem pod osłonami


Chryzantema drobnokwiatowa uprawa. Złocienie z doniczek o średnicy 9 cm sadzi się od razu na zagony w szklarni, w której pozostają do czasu kwitnienia włącznie. Złocienie uprawiane w ten sposób zazwyczaj sadzi się w rozstawie 25x30 cm i prowadzi na jeden pęd. Niektóre odmiany mogę być także sadzone w tunelach foliowych ogrzewanych.
Uprawa chryzantem pod osłonami. Złocienie wymagają zasobnej ziemi i intensywnego nawożenia. Naturalną glebę w szklarni nawozi się starym obornikiem lub rozkłada się 10-centymetrową warstwą mieszanki składającej się z 2 części ziemi kompostowej, 1 części inspektowej, 1 części torfu i 1/2 części piasku. Jeśli gleba jest lekka, należy dodać 1 część gliny. Ponieważ chryzantemy w szklarni rosną bardzo silnie i wytwarzają długie, nie zawsze dostatecznie sztywne pędy, należy je prowadzić w siatkach bądź też (podobnie jak pomidory szklarniowe) na sznurkach umocowanych do drutu biegnącego odpowiednio-wysoko nad każdym rzędem roślin.

Uprawa chryzantem w tunelach foliowych. W dwa tygodnie po posadzeniu roślin rozpoczynamy nawożenie. Raz w tygodniu, w ciągu 7 tygodni, złocienie podlewamy roztworem następującej mieszanki: 10 dag siarczanu amonowego, 6 dag superfosfatu, 3 dag siarczanu potasowego rozpuszczone w 10 1 wody. Ilość ta powinna wystarczyć na 100 roślin. Podczas pierwszego nawożenia — przed podlaniem- oraz drugi raz w miesiąc później rozsypujemy pomiędzy 100 roślin 5 dag siarczanu magnezowego i 10 dag siarczanu żelazowego.
Uprawa chryzantem wielkokwiatowych. Złocienie podlewamy obficie oraz w dni ciepłe i słoneczne zraszamy, lecz ostrożnie, aby liście na noc nie pozostawały zwilżone. Z chwilą, gdy zaczną wykształcać się kwiaty podlewa się tylko glebę, aby nie gniły koszyczki. Należy także uważać, aby skraplająca się para nie skapywała z dachu.
Powyższa metoda uprawy jest najbardziej godna zalecenia. Uprawiane w ten sposób złocienie odznaczają się kwiatami zdrowymi i dobrze wykształconymi, bowiem rośliny można zabezpieczyć przed nadmierną wilgotnością w okresie chłodów oraz przed wieloma chorobami i szkodnikami, które często występują przy uprawie na otwartej przestrzeni.
Całoroczna uprawa złocieni. W ostatnich latach coraz częściej bywa prowadzona całoroczna uprawa złocieni wielkokwiatowych. Polega ona na wyprodukowaniu roślin kwitnących nie tylko jesienią, lecz i w innych porach. Dla każdej grupy odmian powinien być opracowany osobny terminarz produkcji. Tutaj tylko krótko zostanie wyjaśniona istota zagadnienia.
Złocienie są roślinami krótkiego dnia, tzn. zawiązują i rozwijają pąki kwiatowe, gdy dzień jest krótki i wynosi 8-12 godzin. Przy dniu dłuższym wykształcanie pąków kwiatowych zostaje opóźnione lub wcale nie następuje. Skracanie lub przedłużanie dnia pozwala więc na wywołanie kwitnienia lub tylko wzrostu.
Od ukorzenienia się sadzonek do osiągnięcia właściwej wysokości upływa 8-10 tygodni, zależnie od wczesności odmiany. Rośliny, które osiągnęły 70 cm wysokości można zmusić do zawiązania pąków kwiatowych przez skrócenie dnia. W tym celu złocienie osłaniamy od godziny 18 do 7 odpowiednio umocowaną czarną, gęstą tkaniną (np. drelichem), nie przepuszczającą światła. Osłony zdejmuje się, gdy kwiaty zaczynają się rozwijać.
Jeśli sadzonki przygotowujemy jesienią i zimą, gdy dzień jest krótki, mogą się na nich pojawiać pąki kwiatowe. Aby zmusić rośliny do wzrostu wegetatywnego, należy im dzień przedłużyć oświetlając lampami jarzeniowymi, rtęciowymi lub zwykłymi żarówkami przez tyle czasu, aby dzień wynosił powyżej 12 godzin.

Chryzantemy uprawa w ogrodzie


Chryzantemy ogrodowe


Uprawa chryzantem w gruncie. Przy tej metodzie produkcji złocienie w okresie letnim pozostają w gruncie na otwartej przestrzeni. Gleby ciężkie należy uprzednio zwapnować (20-30 kg nawozu wapniowego węglanowego zwyczajnego na 100 m2). Każdą glebę na jesieni nawozimy obornikiem w ilości 0,5-0,6 t na 100 m2, a na wiosnę nawożenie uzupełniamy rozsypując 4 kg siarczanu amonowego, 1 kg superfosfatu i 3 kg soli potasowej 40-procentowej. Ponadto w okresie wzrostu zaleca się rośliny nawozić gnojowicą raz w tygodniu lub zagony wysłać świeżym obornikiem.

Sadzonki chryzantem. Kiedy przycinać chryzantemy


Rośliny z doniczek o średnicy 8-9 cm lub te, które były sadzonkowane bezpośrednio w skrzynkach można przesadzić do skrzyń inspektowych w końcu kwietnia lub na początku maja, w rozstawie 12 x 12 cm.

Chryzantemy w ogrodzie


W czerwcu, najpóźniej do połowy tego miesiąca, rośliny przesadza się do gruntu. Przy późniejszym sadzeniu trudniej się przyjmują, gdyż w naszych warunkach w drugiej połowie czerwca często panuje susza. Dla złocieni jednopędowych wystarczy rozstawa 30x35 cm, dla roślin kilkupędowych — zależnie od siły wzrostu odmiany — musi wynosić 40x40 cm lub więcej. Przy gęściejszym sadzeniu po każdych trzech rzędach, a przy rzadszym po dwóch zaleca się zachować odstęp 60 cm, co ułatwi pielęgnowanie roślin i zabezpieczy przed ich łamaniem. Aby odmiany silnie rosnące zabezpieczyć przed łamaniem i skrzywieniem pędów należy prowadzić je przy palikach.
Chryzantemy uprawa w gruncie. W okresach bezdeszczowych złocienie musimy podlewać oraz zraszać. Na gruncie pozostają one do połowy września, po czym sadzimy je do doniczek 16-18 cm lub z bryłą ziemi przenosimy do szklarni, w której dołujemy je na zagonach. Podczas przesadzania należy jak najostrożniej obchodzić się z bryłą korzeniową, bowiem silne uszkodzenie korzeni odbija się ujemnie na jakości kwiatów.
Wybór pąka. Złocienie w ciągu okresu wegetacji wydają kilka pąków kwiatowych. Pierwszy pąk, tzw. wiosenny lub letni, na ogół się nie wykształca; jeśli zacznie się kształtować w końcu maja, na początku czerwca, należy go usunąć. Drugi pojawiający z kolei jest to pierwszy pąk koronowy. Kiedy przycinać chryzantemy? Gdy i ten pąk zostanie usunięty, wytwarza się drugi pąk koronowy po uszczknięciu formuje się pąk szczytowy, otoczony kilkoma pąkami zazwyczaj mniejszymi. Jeśli złocienie będą sadzonkowane w drugiej połowie kwietnia lub w maju, to nie wykształcę pyka letniego tylko pąki koronowe i pyk szczytowy, bowiem formowanie się poszczególnych typów pąków zależy od długości dnia. Wybór odpowiedniego pąka, z którego należy prowadzić dany odmianę ma duże znaczenie. Ogólnie można powiedzieć, że odmiany wczesne można prowadzić z pierwszego pąka koronowego, odmiany średnio wczesne- zależnie od pory sadzonkowania- z pierwszego lub drugiego pąka koronowego, a odmiany późne- z drugiego pąka koronowego lub z pyka szczytowego. Prowadząc złocienie z pąka szczytowego, z wianuszka pąków pozostawia się jedynie jeden dobrze rozwinięty, a pozostałe uszczykuje.

Zbiór kwiatów


Chryzantemy uprawa na wszystkich świętych- cieniowanie chryzantem


Aby złocienie zakwitły na pierwszego listopada można regulować długością dnia. Folię, szklarnię się przykrywa o np. 2 godziny szybciej (cieniowanie chryzantem), wtedy rośliny przyspieszają kwitnienie. Wiecej na ten temat dowiesz się w tym artykule sterowanie światło

Kwiatostany złocieni ścina się wtedy, gdy są prawie całkowicie rozwinięte. Ponieważ są one łamliwe, przed transportem muszą być starannie zapakowane. W tym celu każdy kwiatostan opakowuje się w miękką bibułkę. Następnie rośliny układa się w kartonach i uszczelnia zwitkami papieru.

Więcej o uprawie chryzantemy uprawianej z rozsady przeczytasz tu: uprawa chryzantemy

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Choroby chryzantem doniczkowych, szara pleśń chryzantemy, zgnilizna jakie są objawy chorób i jak z nimi walczyć. Najważniejsze wskazówki.

Szkodniki chryzantem, ochrona chryzantem, węgorek chryzantemowiec Sposoby i rady do wykorzystania w walce z tymi szkodnikami.

Złocień, chryzantema letnia uprawa, zatrwian uprawa Kwiaty jednoroczne z rozsady- złocień, chryzantemy ogrodowe, zatrwian uprawa

Kwiat lewkonia uprawa z nasion, lewkonia sadzonki Lewkonii nie ścina się lecz wyrywa się z korzeniami, gdy rozwinięta jest połowa kwiatów