Strona głównasady

Dział sady

Sposoby cięcia drzew owocowych, przycinanie starych drzew

Data: 2011-07-08, Data edycji: 2023-01-08

Zapoznaj się również zakładanie sadu owocowego , zakładanie sadu krok po kroku , jaka ziemia pod drzewa owocowe , jak sadzić drzewa , nawozy i nawożenie , typy koron drzew owocowych , przeszczepianie drzew owocowych , sposoby na przymrozki w sadach

WPŁYW CIĘCIA NA WZROST, OWOCOWANIE I ZDROWOTNOŚĆ DRZEW


Cięcie drzew i krzewów owocowych. Cięcie wykonuje się w celu uformowania prawidłowej korony młodych drzew i uzyskania owoców lepszej jakości na drzewach starszych. Każde cięcie młodych drzew wpływa na silniejszy wzrost pojedynczych pędów, ale w sumie, cięte drzewo jest zawsze mniejsze, niż drzewo wcale nie cięte. Dzieje się tak dlatego, że wraz z usuniętymi gałęziami drzewo traci zapasy składników pokarmowych. Silne cięcie powoduje również zahamowanie wzrostu korzeni, a zatem zmniejsza się intensywność pobierania składników pokarmowych z gleby.
Sposoby cięcia drzew owocowych Aby przekonać się, jaki wpływ wywiera cięcie na wzrost drzewa, można wykonać proste doświadczenie. Jeżeli na drzewie o dwóch jednakowej wielkości konarach, będziemy co roku cięli jeden konar, drugi pozostawiając nie cięty, to po kilku latach stwierdzimy, że konar systematycznie cięty będzie słabszy, a nie cięty dużo silniejszy.


Przycinanie drzew owocowych na wiosne. Cięcie młodych drzew wpływa opóźniająco na okres ich wejścia w owocowanie i dlatego oprócz cięcia, a często zamiast stosuje się przyginanie pędów , które wpływa bardzo korzystnie na zawiązywanie pąków kwiatowych.
Cięcie drzew starych, którym usuwa się z wnętrza korony zacienione pędy, nie tylko nie hamuje wzrostu, lecz przeciwnie, może go nawet przyspieszać.


Im drzewo jest starsze, tym silniejszego wymaga cięcia. Dzięki niemu uzyskuje się bardziej równomierne owocowanie oraz wyraźnie lepszą jakość owoców. Za pomocą cięcia staramy się zachować równowagę między wzrostem a owocowaniem.
Podczas cięcia na drzewie powstają rany ułatwiające infekcje powodowane przez grzyby i bakterie. Dlatego trzeba je wykonywać w odpowiednim terminie, a rany zabezpieczać przed zakażeniem. Na drzewach nieciętych mogą powstawać także sprzyjające warunki dla rozwoju chorób, gdyż w czasie opryskiwania środek grzybobójczy nie dociera do wnętrza zagęszczonej korony. Umiejętne więc cięcie, wpływa korzystnie również na zdrowotność drzew.Przycinanie drzew owocowych terminy i zasady cięcia.


Wiosenne cięcie drzew owocowych.

Przycinanie drzew owocowych termin. Kiedy ciąć drzewa owocowe? Cięcie można wykonywać w terminie wczesnowiosennym i letnim. W naszych warunkach powszechnie stosuje się cięcie wczesnowiosenne (cięcie drzew owocowych zimą) — od połowy lutego do końca kwietnia. W celu poprawienia jakości owoców czasem stosuje się letnie cięcie drzew owocowych. Polega ono zwykle na usuwaniu wilków utrudniających dostęp światła do wnętrza korony. Zaleca się także cięcie letnie wiśni i czereśni tuż po zbiorze, gdyż wtedy drzewa rzadziej ulegają porażeniu przez grzyby i bakterie, niż podczas cięcia zimowego.
Jak ciąć drzewa owocowe? Do cięcia młodych drzew najlepiej nadaje się nóż zwany sierpakiem. Rany po cięciu nożem są gładkie i łatwo się goją.

Cięcie drzew owocowych śliwy. Do usuwania gałęzi na starszych drzewach służy sekator i piłka ogrodnicza, a do gałęzi wysoko położonych— sekator tyczkowy. Każde cięcie należy wykonywać w taki sposób, aby powierzchnia cięcia była gładka i jak najmniejsza. Nie należy wycinać grubych konarów zbyt blisko pnia, najlepiej ciąć je w tym miejscu, gdzie kończy się zgrubienie u nasady gałęzi, zwane obrączką. Aby uniknąć oddarcia kory, gałęzie grube przytrzymuje się ręką, najpierw podcina się od dołu, a później od góry.
Rany należy zasmarować najlepiej farbą emulsyjną z dodatkiem 2% Topsinu M, Funabenu lub Benlate. Zaraz po zakończeniu cięcia, należy opryskać drzewo 0,1% roztworem jednego z wyżej podanych fungicydów.
W sadach półkarłowych, a zwłaszcza karłowych cięcie odgrywa znacznie większą rolę niż w sadach o drzewach silnie rosnących. Drzewa szczepione na podkładkach karłowych i półkarłowych można ciąć znacznie intensywniej niż drzewa szczepione na podkładkach silnie rosnących i nie odbija się to ujemnie na owocowaniu.
Najczęściej prowadzi się drzewa w szpalerach, zwracając szczególną uwagę na przyginanie gałązek, co bardzo przyspiesza otrzymanie pożądanych kształtów koron bez ujemnych skutków silnego cięcia. Przede wszystkim zaś nie opóźnia ono wejścia drzew w okres owocowania, a nawet go przyspiesza.
Kiedy cięcie drzew owocowych? W ogródkach można prowadzić drzewa owocowe w formach ozdobnych, wymagających specjalnego cięcia.

CIĘCIE DRZEW ZANIEDBANYCH- STARE SADY


Przycinanie drzew owocowych zimą. Bardzo trudno jest ciąć drzewa niecięte przez kilka lub kilkanaście lat. Szczególnie łatwo zagęszczają się niecięte korony jabłoni i stare sady pod jabłoniami.

Przycinanie starych drzew owocowych.


Prześwietlanie koron drzew. Jeśli drzewo ma przewodnik, to najczęściej wymaga on skrócenia. Część konarów należy usunąć całkowicie, a te które pozostawia się, należy skrócić bardziej niż położone wyżej, aby korona po cięciu uzyskała kształt parasola.
Cięcie drzew owocowych kiedy? Drzewom zaniedbanym, dopiero po dwóch—trzech latach intensywnego cięcia, możemy nadać właściwy kształt korony, w których zostanie przywrócona równowaga pomiędzy wzrostem gałęzi i owocowaniem.
Pielęgnacja sadów owocowych. Specjalnego cięcia wymaga stary sad, słabo owocujący. W celu pobudzenia ich wzrostu i zwiększenia owocowania stosuje się tzw. cięcie odmładzające drzew owocowych.
Cięcie starych drzew owocowych. Cięcie polega wtedy na silnym skróceniu wszystkich konarów szkieletowych. Zabieg ten powoduje wybijanie licznych, nowych pędów, zwanych wilkami, z których część pozostawia się na odbudowanie korony, a pozostałe usuwa.
Drzewa nieformowane po posadzeniu tworzą często wadliwą koronę. Ich konary wyrastają z pnia pod ostrym kątem i łatwo się wyłamują pod wpływem obciążenia owocami. Koronę starego drzewa można wzmocnić żelaznymi prętami lub drutami przewleczonymi przez otwory wywiercone w dwóch sąsiadujących ze sobą konarach i razem skręconymi. Znacznie łatwiejsze wykonanie i bezpieczniejsze dla drzewa jest splątanie ze sobą dwóch młodych pędów, wyrastających na przeciwległych konarach, np. wilków, które wyrosły po pierwszym silnym cięciu. Zabieg ten nosi nazwę żywego wiązania. U drzew młodszych żywe wiązanie można wykonać, wszczepiając pędy wyrastające z jednego konara, pod korę przewodnika lub drugiej gałęzi.


Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Szczepienie na pniu krok po kroku, przeszczepianie drzew owocowych Przeszczepianie drzew. Najlepszym sposobem przeszczepiania drzew starych jest szczepienie w szparę.

Nawozy i nawożenie drzew owocowych, nawożenie sadu obornikiem Nawożenie drzew owocowych. Optymalnie uważa się obecnie stosunek- N : P: K to- 1:0,5:1,2

Jaka ziemia pod drzewa owocowe, odkrywka, wody gruntowe Jakie warunki powinna spełniać gleba dla sadu przydomowego.