Strona głównasady

Dział sady

Jak sadzić drzewa owocowe odległości, sadzenie drzew na wiosnę

Data: 2022-09-11, Data edycji: 2023-02-10

Czytaj również zakładanie sadu owocowego , zakładanie sadu krok po kroku , jaka ziemia pod drzewa owocowe , sposoby cięcia , typy koron , nawozy i nawożenie , przeszczepianie drzew owocowych , sposoby na przymrozki w sadach

ROZPLANOWANIE KWATER I WYZNACZENIE MIEJSC POD DRZEWKA


Po zbadaniu i wydzieleniu terenów o odpowiedniej glebie dla wybranych gatunków drzew planujemy kwatery. W dużych sadach powinny być one duże, zmniejsza to bowiem liczbę dróg, czyli zapewnia lepsze wykorzystanie ziemi.
Jak sadzić drzewa owocowe odległości? Plan całego sadu, nawet zakładanego stopniowo przez wiele lat, powinien być przygotowany wcześniej. Drogi powinny ułatwiać poruszanie się po sadzie, co jest szczególnie ważne dla dobrej organizacji opryskiwań, dowozu wody i nawozów, zwózki owoców itp. Na terenach równinnych sadzimy drzewa w miarę możliwości w kierunku północ-południe, co zapewnia równomierniejsze nasłonecznienie wszystkich drzew. Ma to podstawowe znaczenie w sadach prowadzonych w formie szpalerowej. Na wąskich, lecz wydłużonych polach rzędy powinny biegnąć wzdłuż dłuższego boku.
Natomiast na terenie falistym najkorzystniejszy jest przeciw działający erozji kierunek uprawy— w poprzek stoku. Po zaplanowaniu rozmieszczenia i wielkości kwater pod poszczególne gatunki ustalamy rozstawę drzew.
Rozstawa zależy od siły wzrostu drzew, żyzności gleby oraz formy korony. Różne odmiany na tej samej podkładce wykazują różną siłę wzrostu.


Jak sadzić drzewa owocowe odległości.


Przy ustaleniu rozstawy należy brać również pod uwagę szerokość roboczą narzędzi, jakie będą używane w sadzie, oraz siłę wzrostu odmian. Ma to szczególnie duże znaczenie w sadach utrzymywanych w murawie, którą będzie można kosić standardową kosiarką.
Zagęszczenie grusz, śliw i wiśni może być nawet większe. Najsłabiej rosnące drzewa można sadzić w rozstawie 5X3 m, 4X3 m lub 3X2 m, a czasem jeszcze gęściej, w zależności od sposobu prowadzenia. Sady jabłoniowe w obecnie opracowanym modelu na podkładkach karłowych lub półkarłowych- rozstawa między rzędami wynosi 4-4,5 m, a w rzędzie zależy ona od sposobu prowadzenia koron oraz siły wzrostu drzew.


Drzewa owocowe sadzenie. Najwygodniej jest rozmieścić drzewka w prostokąt.
Uzyskuje się wówczas zagęszczone rzędy, a w międzyrzędziu tak zwaną uliczkę roboczą, która będzie ułatwiać wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.
Sposoby sadzenia drzew. Sadzenie drzew w kwadrat lub w piątkę jest także czasem praktykowane, chociaż nie ma tylu zalet jak sadzenie w prostokąt.
Przy planowaniu rozmieszczenia odmian na kwaterach należy pamiętać o zapylaczach. Zapylaczami nazywamy odmiany, których pyłek, przenoszony przez owady w czasie kwitnienia drzew, służy do zapylenia kwiatów odmiany głównej. W zasadzie większość odmian jabłoni, grusz, wiśni, porzeczek oraz wszystkie odmiany czereśni wymagają zapylaczy. Korzystny jest układ, gdy odmiany stałe są dla siebie dobrymi zapylaczami.
Jeśli sadzi się 300-500 drzew na 1 ha, zapylacze można rozmieszczać co czwarty rząd w jednej linii, co ułatwi następnie zbiór owoców. Pożądane jest wprowadzenie kilku od mian zapylających. W sadach bardzo gęstych — szpalerowych drzewa tworzą zwarte rzędy i pszczoły mogą przelatywać tylko wzdłuż nich. W takiej sytuacji zapylacze trzeba umieszczać w poszczególnych rzędach lub szczepić je na jednej gałęzi, na co trzecim—czwartym drzewie.
W intensywnych, ale mniej zwartych sadach można rozmieszczać zapylacze co trzy drzewa w co trzecim rzędzie. Jeden zapylacz przypada na 8 sąsiadujących z nim drzew.Sadzenie drzew. Drzewa owocowe kiedy sadzić?


Zamówienie na drzewka powinno być składane tylko w kwalifikowanych szkółkach drzewek owocowych. Często producenci kupują drzewka na targu od przygodnych "szkółkarzy" i sadzą odmiany mało wartościowe.
Po otrzymaniu przesyłki z drzewkami lub po przywiezieniu ich z pobliskiej szkółki należy je natychmiast zadołować. Drzewka zakupione jesienią, których nie zamierza się posadzić, trzeba zadołować bardzo starannie i osłonić gałązkami drzew iglastych przed gryzoniami. Korony dołowanych drzewek powinny być skierowane w stronę południową, co chroni je przed silnym nagrzewaniem przez słońce. Drzewka, które podeschły w czasie transportu, należy po zadołowaniu podlać.
Kiedy sadzić drzewa owocowe? Drzewka sadzimy jesienią lub na wiosnę. Jesienna pora sadzenia bardziej sprzyja przyjmowaniu się drzewek. Największe jednak znaczenie ma staranne ich pielęgnowanie. Sadzenie drzew owocowych wiosną, sadzenie drzew owocowych jesienią. Drzewka posadzone jesienią trzeba chronić przed mrozem, zającami i myszami, natomiast sadzone wiosną trzeba podlewać lub nawadniać, aby uchronić przed wyschnięciem.


Technika sadzenia jest prosta. Po wytyczeniu miejsca pod drzewka trzeba wykopać dołek. Przy kopaniu odkłada się osobno ziemię z wierzchniej próchnicznej warstwy, osobno z warstw głębszych. Przed sadzeniem drzewka przycina się uszkodzone końce korzeni oraz skraca korzenie zbyt długie.

Sadzenie drzew i krzewów. Technika sadzenia drzew. Do sprawnego sadzenia drzewek potrzebne są dwie osoby. Jedna ustawia i przytrzymuje drzewko, druga układa korzenie na kopczyku z próchnicznej ziemi usypanej na dnie dołka, następnie przysypuje korzenie pozostałą ilością ziemi próchnicznej, a osoba trzymająca drzewko potrząsa nim lekko (aby ziemia przesypywała się między korzeniami), potem zaś ugniata ziemię nogą. Sadząc drzewka, można się posłużyć deską sadowniczą, której środkowe wycięcie przykłada się do wbitego przy wytyczaniu miejsc pod drzewa palika, a boczne wycięcia zaznacza się kołeczkami. Następnie odejmuje się deskę, wyjmuje palik i na jego miejscu kopie dołek. Przed sadzeniem deskę przykłada się do bocznych kołeczków, a przy wycięciu środkowym zamiast palika przytrzymuje się drzewko i obsypuje jego korzenie ziemią. Sadzenie przy desce jest dosyć pracochłonne, ale dokładne.

Kiedy sadzi się drzewa owocowe? Wokół drzewek sadzonych jesienią usypuje się kopczyk zakrywający nasadę pnia do wysokości 20-30 cm. W dużych sadach należy posłużyć się obsypnikiem, a ręcznie tylko poprawić kopczyk przy każdym pniu. Ta dodatkowa warstwa ziemi chroni system korzeniowy młodych drzewek przed przemarznięciem. Ściółkowanie drzewek przed zimą słomą lub obornikiem jest niebezpieczne, gdyż w ściółce mogą się zagnieździć myszy, które często uszkadzają drzewka zimą.
Drugim zabiegiem, który należy stosować, jest owijanie młodych drzewek słomą, co chroni je nie tylko przed mrozem, lecz także przed zającami. Owinięcie słomą powinno być dokładne, gdyż w przeciwnym wypadku nie spełnia swojej funkcji.


Korony drzewek sadzonych zarówno wiosną, jak i jesienią przycina się na wiosnę. Cięcie to ma na celu przywrócenie równowagi między częścią nadziemną drzewka a jego systemem korzeniowym, zmniejszonym w czasie przesadzania.
Przewodnik i pędy boczne drzewka skraca się najgęściej od 1/3 do 2/3 ich długości, zależnie od warunków sposobu prowadzenia drzew. Im silniej został skrócony system korzeniowy oraz im gorsze są warunki wzrostu, tym bardziej należy skrócić część nadziemną. Jeśli drzewka będą nawadniane, to po posadzeniu można je przycinać słabiej lub wcale.Sadzenie drzew owocowych na wiosnę. Sadzenie drzewek wiosną wykonuje się możliwie jak najwcześniej, aby mogły one wykorzystać wodę z zimowych zapasów. W razie suchej wiosny drzewka należy podlewać.
W tym celu wokół drzewka robi się szpadlem zagłębienie, tzw. misę, aby woda nie spływała na boki. Należy podkreślić, że lepsze jest podlewanie rzadsze, ale obfite. Podlewanie małą ilością wody to dodatkowy oraz niepotrzebny trud i koszty. Jeśli na powierzchnię 1 m2 gleby średnio zwięzłej i dość suchej wyleje się 1 litr wody, to nasyci ona warstwę gleby grubości około 1 cm. Powierzchnia, jaką mamy podlać przy drzewku, wynosi około 0,5 m2, ale głębokość, do jakiej powinna dotrzeć woda, aby nasycić glebę objętą korzeniami, wynosi co najmniej 20-40 cm. Trzeba więc zużyć około 10-20 litrów wody. Na glebach cięższych podlewa się rzadziej, lecz obficiej niż na glebach lżejszych, piaszczystych. Po obfitym podlaniu dobrze jest wyściółkować misę wokół drzewka obornikiem. Obornik nie tylko chroni glebę przed utratą wody, lecz jest także źródłem składników pokarmowych dla drzewek.Czytaj również artykuły na temat sposoby cięcia drzew owocowych , nawozy i nawożenie drzew owocowych

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Zakładanie sadu owocowego, przygotowanie ziemi pod sad Nie należy sadzić drzew w zastoiskach mrozowych, w dolinach i kotlinach

Jaka ziemia pod drzewa owocowe, odkrywka, wody gruntowe Jakie warunki powinna spełniać gleba dla sadu przydomowego.

Sposoby cięcia drzew owocowych, przycinanie starych drzew Cięcie wykonuje się od połowy lutego do końca kwietnia. Rany należy zasmarować farbą emulsyjną.

Nawozy i nawożenie drzew owocowych, nawożenie sadu obornikiem Nawożenie drzew owocowych. Optymalnie uważa się obecnie stosunek- N : P: K to- 1:0,5:1,2