Strona głównasady

Dział sady

Truskawki sadzenie na wiosnę, na jesień, zwalczanie chwastów

Data: 2022-01-08, Data edycji: 2023-02-10

Truskawki sadzenie na wiosnę.


Przeczytaj także: historia truskawki -> truskawki fragaria, truskawka pochodzenie, terminarz prac, produkcja sadzonek, zakładanie plantacji matecznej, przygotowanie gleby i sadzonek, nawożenie przed sadzeniem, terminy i systemy sadzenia, zakładanie plantacji, nawożenie pogłówne, nawadnianie, koszenie liści, szkodniki kwieciak , szkodniki mątwik , choroby mączniak , choroby werticylioza

Truskawki sadzenie na wiosnę. Okres między wykopaniem sadzonek a ich sadzeniem na plantacji powinien być jak najkrótszy. W celu zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem umieszcza się je w wilgotnym torfie lub całe rośliny pokrywa wilgotną szmatą. Truskawki powinny być sadzone w pochmurne dni, a w dni pogodne – w godzinach popołudniowych w wilgotną glebę. Gospodarstwom dysponującym deszczownią zaleca się obficie nawodnić całe pole przed sadzeniem truskawek. Dawka wody powinna wynosić około 50 mm. Podczas suchej pogody konieczne jest powtórne deszczowanie bezpośrednio po posadzeniu roślin (15 mm). Latem, jeśli wilgotność gleby jest dostateczna, rośliny wydają nowe korzenie już w 2 dni po posadzeniu. Na małych plantacjach należy w razie suszy – obficie podać wodą glebę w rzędach lub dołkach, w które sadzi się sadzonki truskawki. Posadzone rośliny należy podlać dwu– lub trzykrotnie. Jeżeli dowiezienie wody na plantację jest niemożliwe, to zaleca się włożenie do każdego dołka po garści wilgotnego torfu, na którym umieszcza się korzenie roślinny, a następnie wypełnia dołek ziemią. Wilgotny torf zapewnia dobre przyjęcie i wzrost roślin nawet podczas długotrwałej suszy. Rozdrobniony torf należy nasycić wodą na kilka dni wcześniej.
Rośliny sadzi się wzdłuż rozciągniętego sznura, posuwając się od strony lewej do prawej. Dołki należy wykopać małą łopatką lub szerokim stalowym nożem. Muszą one być dostatecznie głębokie i szerokie, aby zmieścił się w nich cały system korzeniowy. Korzenie nie mogą być podwinięte.
Truskawki można również sadzić sadzarką ciągnikową. Zmechanizowane sadzenie truskawek jest dokładniejsze niż ręczne i zmniejsza znacznie nakład pracy.
Sadząc rośliny, należy uważać, aby umieszczone były na odpowiednią głębokość. Zbyt płytkie sadzenie przyczynia się do przesłuchania korzeni i słabego wzrostu roślin, natomiast rośliny zbyt głęboko posadzone giną z powodu gnicia pąka wierzchołkowego. Korzenie muszą być dobrze przysypane ziemią i silnie w niej umocowane. O dobrym umocowaniu roślin można się przekonać, próbując wyciągnąć je z ziemi. Łatwo dadzą się wyciągnąć jedynie rośliny słabo umocowane, a więc nieprawidłowo posadzone. Po posadzeniu, zwłaszcza w czasie słonecznej pogody, cieniuje się rośliny słomą, liśćmi lub innymi materiałami i pozostawia się je na kilka dni. Pokrywę należy usunąć w pochmurny dzień. Zamiast cieniowania można obciąć przed sadzeniem połowę blaszek liściowych lub usunąć niektóre liście.
Truskawki sadzenie na jesień. Rośliny posadzone przed 15 sierpnia dobrze jest zasilić nawozami azotowymi w ilości 30 kg azotu na 1 ha (120 kg saletrzaku 25%), gdy wytworzą po jednym nowym liściu, co w sprzyjających warunkach następuje po 10 – 14 dniach od posadzenia. Ze względu na niebezpieczeństwo przemarznięcia roślin zimą, nawozy azotowe nie mogą być stosowane później niż w pierwszej połowie września.

Truskawki sadzenie na jesień. Pielęgnowanie plantacji.


Zwalczanie chwastów.


Mechaniczne zwalczanie chwastów.

Pierwszą czynnością po podlaniu roślin na założonej latem plantacji powinno być płytkie spulchnianie gleby w międzyrzędziach.
Nie wolno dopuścić do zachwaszczenia plantacji ani po jej założeniu, ani w latach następnych. Na plantacjach utrzymujących glebę w sposób tradycyjny, chwasty w międzyrzędziach niszczy się za pomocą pielnika, a pomiędzy roślinami – motyką. Pierwsze spulchnianie wykonuje się wczesną wiosną, gdy tylko gleba obeschnie, następnie- kilkakrotnie, w razie potrzeby, w zależności od zachwaszczenia gleby. Zbyt częste spulchnianie powoduje wyschnięcie powierzchniowych warstw gleby.
Po raz ostatni spulchnia się glebę we wrześniu. Późniejsze spulchnienie gleby mogłoby przyczynić się do uszkodzenia korzeni przez mróz. Spulchnienie gleby, zarówno motyką jaki i pielnikiem, należy wykonywać na głębokość 3 – 4 cm tuż przy roślinach oraz na głębokość około 5 cm w międzyrzędziach, aby nie uszkodzić korzeni, których główna masa znajduje się w wierzchniej warstwie gleby. Uszkodzenie korzeni jest szczególnie niebezpieczne, jeżeli bezpośrednio po nim nastąpił okres suszy.
Na dużych plantacjach stosuje się do uprawy międzyrzędzi pielniki zawieszane na ciągniku.
Uprawa truskawek opryski. Chemiczne zwalczanie chwastów.

Znaczenie herbicydów. Stosując herbicydy na plantacji truskawki, obniża się nakłady pracy na 1 ha o 700 godzin, unika uszkadzania korzeni, a dzięki dokładnemu odchwaszczeniu zwiększa plon owoców. Doświadczenia wykazały, że przy opryskiwaniu herbicydami uzyskano plon owoców wyższy od 600 do 3500 kg z 1 ha od plonu z plantacji, na której nie stosowano herbicydów.
Technika stosowania herbicydów.

Z powodu dużej wrażliwości na większość herbicydów truskawki wymagają stosowania znacznie niższego stężenia tych preparatów niż inne rośliny sadownicze. Nieumiejętne zastosowanie herbicydów w zbyt dużych dawkach może spowodować obniżenie plonu lub nawet całkowite zniszczenie roślin na plantacji. W rezultacie znacznego obniżenia stężenia herbicydów zmniejsza się skuteczność zwalczania niektórych chwastów, zwłaszcza trwałych.
Większość dostępny u nas herbicydów produkowana jest w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej.
Przed zastosowaniem herbicydów należy wykonać próbne opryskiwanie czystą wodą na małym kawałku plantacji. W ten sposób oblicza się ilość wody potrzebnej do dokładnego pokrycia chronionej powierzchni. Znając już ilość wody i preparatu koniecznych do opryskiwania całej plantacji, oblicza się ilość herbicydu przypadająca na 1 zbiornik opryskiwacza. Odważony proszek miesza się z małą ilością wody, wlewa przez sitko do zbiornika opryskiwacza, po czym zbiornik napełnia wodą.
Opryskiwanie musi być wykonane bardzo dokładnie, podczas bezwietrznej pogody, w temperaturze powietrza 10- 17 stopni Celsjusza. Nierównomierne rozprowadzenie herbicydów może spowodować lokalne przedawkowanie i uszkodzenie roślinek lub też działanie środka będzie miejscami nieskuteczne.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Niedobór azotu w truskawkach, niedobór potasu, objawy niedoboru wapnia Jak wyglądają rośliny, którym brakuje poszczególnych składników i jakie są ich wymagania pokarmowe.

Truskawki uprawa koszenie liści po zbiorze, truskawki uprawa rozłogi Jakie jest zapotrzebowanie na wodę i dlaczego należy usunąć liście.

Ogród truskawka. Uprawa truskawek gleba i sadzonki. Jak przewozić sadzonki, jakie będzie najlepsze miejsce na nową plantację, jakie rośliny na przedplon?

Truskawki uprawa nawożenie truskawek przed sadzeniem Jakie stosować nawożenie organiczne i kiedy. Ilości nawozów mineralnych i dawki.