Strona głównasady

Dział sady

Ogród truskawka. Uprawa truskawek gleba i sadzonki.

Data: 2022-01-08, Data edycji: 2023-02-10

Ogród truskawka. Wykopywanie sadzonek truskawek.


Przeczytaj także: historia truskawki -> truskawki fragaria, truskawka pochodzenie, terminarz prac, produkcja sadzonek, zakładanie plantacji matecznej, nawożenie przed sadzeniem, terminy i systemy sadzenia, zakładanie plantacji, sadzenie truskawek, nawożenie pogłówne, nawadnianie, koszenie liści, szkodniki kwieciak , szkodniki mątwik , choroby mączniak , choroby werticylioza

Aby uniknąć przesuszenia i więdnięcia sadzonek, najlepiej jest wykonywać je w dni pochmurne, co nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza na plantacjach dużych. Ręczne wykopywanie sadzonek jest pracochłonne, a wydajność pracy zależy od liczby sadzonek znajdujący się na plantacji. Przyjmuje się, że jedna osoba wykopuje około 1000 sadzonek w ciągu godziny. Dużo czasu pochłania usuwanie rozłogów, liczenie i wiązanie sadzonek w pęczki po 25 sztuk. Wykonując wszystkie te czynności w ciągu 8-godzinnego dnia pracy, jedna osoba może przygotować 1000 – 2000 sadzonek.
Ogród truskawka. Przy układaniu sadzonek w pęczki należy uważać, aby nie zaginać korzeni. Zagięcie korzeni utrudnia maszynowe sadzenie. Sznurek konieczny do zawiązania powinien być przed rozpoczęciem pracy – przecięty na odpowiednio długie odcinki.
Wyjmuje się wyłącznie sadzonki dobrze ukorzenione. Słabe sadzonki nie ulegają podczas tej czynności żadnym uszkodzeniem, można więc wykopać je w terminie późniejszym. Sadzonki wyjmuje się z dwóch rzędów jednocześnie, a gdy jest ich mało to z czterech rzędów.
Aby zapobiec przesychaniu korzeni, należy wykopane rośliny, umieszczone w skrzynkach, koszach, lub workach folii ustawić chłodnych lub zacienionych miejscach i utrzymywać wilgotność, albo utrzymywać przez kilka dni w chłodni o temperaturze 2- 4 stopni. Jest to mniej szkodliwe niż dołowanie. Sadzonki można zadołować tylko na krótki okres, konieczne jest przy tym dobra ich ochrona przed słońcem oraz obfite podlewanie.

Truskawki uprawa i pielęgnacja. Wymagania stawiane sadzonkom:


1) jakość: sadzonki truskawek powinny mieć dobrze rozwiniętą część naziemną, o zwartej budowie, z dobrze wykształconym pąkiem wierzchołkowym i właściwym dla danej odmiany zabarwieniem liści. Korzenie liczne, o barwie jasno-żółtej do jasno-brunatnej, elastyczne.
2) Wiek: sadzonki nie mogą mieć więcej niż jeden rok, powinny pochodzić z plantacji matecznych, z roślin nie starszych niż dwuletnie.
3) Zdrowotność: sadzonki powinny być zdrowe. Nie dopuszcza się sadzonek o następujących cechach:
a) zasuszenie lub silne z więdnięcie liści.
b) silne uszkodzenia mechaniczne
c) zaparzenie
d) gnicie
e) porażenie chorobami i szkodnikami polegającymi kwarantannie.

Opakowania i transport sadzonek.

Sadzonki truskawek powinny być związane w pęczki po 25 sztuk materiałem, który nie uszkadza sadzonek. Pęczku powinny znajdować się sadzonki jednej odmiany jednego wyboru. Do każdego pęczka trzeba przymocować etykietę z trwałym napisem, zawierającym nazwę gatunku i odmiany oraz adres producenta, a także wybór, do którego zaliczono sadzonki.

Uprawa truskawek gleba. Wybór stanowiska.


Uprawa truskawek gleba. Truskawka wymaga odpowiednio dobranego stanowiska, na którym nie przemarznie zimą, a kwiaty nie będą uszkadzane przez przymrozki wiosenne. Kotliny i zagłębienia terenu, gdzie spływa i gromadzi się zimne powietrze (zastoiska mrozowe), nie nadają się pod jej uprawę. Doskonałe stanowiska stanowią lekkie skłony. W zależności od ekspozycji w stosunku do stron świata różnią się one klimatem lokalnym. Warunki panujące na skłonie trzeba uwzględnić przy wyborze odmian. Skłony południowe, najlepiej nasłonecznione i szybko się nagrzewające, nadają się do przyspieszonej uprawy wczesnych odmian truskawki. Na popołudniowe skłony szczególnie zaleca się odmiany o małych wymaganiach wodnych i krótkim okresie zbioru owoców. W rejonach o niewielkich opadach atmosferycznych może tam wystąpić niedobór wody w glebie. W rejonach o małych opadach bardziej przydatne są skłony północno-zachodnie lub północno-wschodnie, gdzie glebach wolniej wysycha. Owoce dojrzewają tam nieco później, północne skłony można więc wykorzystać do pewnego przedłużenia okresu dojrzewania owoców truskawki. Truskawki można również sadzić na otwartych, przewiewnych terenach równinnych.
Bardzo duże znaczenie mają pasy ochronne z drzew albo krzewów, chroniących truskawki przed silnym, wysuszającym wiatrem. Wiatry te powodują uszkodzenia liści, ogonków liściowych i kwiatostanów. Uszkodzone rośliny wydają niski plon owoców.
Stanowisko zabezpieczone przed działaniem silnych wysuszających wiatrów zapewnia dobre przezimowanie roślin i zimniejsza uszkodzenie kwiatów przez przymrozki wiosenne. W okresie wiosennych przymrozków (od minus dwa do minus 4 stopni Celsjusza) liczba uszkodzonych pąków i kwiatów w miarę zwiększania się odległości od osłon wzrosła z 5 do 25%. Na plantacji nieosłoniętej pasem drzew uległo zniszczeniu 50% kwiatów. Również parowanie gleby jest mniejsze niż na otwartych przestrzeniach. Na terenach osłoniętych stwierdzono obecność większej ilości owadów zapylających i większą ich aktywność. Osłony przyczyniają się również do wcześniejszego dojrzewania owoców.
Z krzewów na pasy wiatrochronne nadają się: leszczyna, antypka, porzeczka. Krzewy te sadzi się co 20-25 m w rzędach prostopadłych do kierunku najczęściej wiejących wiatrów.
Jakie są najlepsze gleby pod uprawę truskawek?

Truskawka nie ma dużych wymagań glebowych. Rośnie i plonuje dobrze w różnych typach gleb z wyjątkiem suchych gleb piaszczystych, gleb podmokłych, zaskorupiających się oraz rędzin. Najlepsze jednak warunki do wzrostu i plonowania zapewniają gleby próchnicze, o strukturze gruzełkowatej, zdolnej do zatrzymywania wody z opadów atmosferycznych.
Gleby o nieregularnych w stosunkach wodnych nie nadają się pod truskawkę. Zaleganie wody na plantacji przez 1-2 dni jest szkodliwe dla roślin, najbardziej w fazie ich silnego wzrostu. Truskawka jest rośliną gleb lekkich, na których wykształca się bardziej rozbudowany system korzeniowy niż na glebach ciężkich. Warunkiem dobrych wyników uprawy truskawki na glebach lekkich jest odpowiednie nawadnianie.
Strukturę gruzełkowatą uzyskuje się przez odpowiednie zmianowanie, nawożenie nawozami organicznymi, a na glebie kwaśnej, ponadto przez wapnowanie. Można je jednak wykonać tylko przed założeniem plantacji.
Truskawki znoszą stosunkowo wysoki poziom wody gruntowej, sięgający 60-70 cm od powierzchni ziemi.
Optymalne pH gleby dla truskawki waha się w granicach 5,5 do 6,0. Gleby zbyt kwaśne lub zasadowe nie nadają się pod uprawę truskawki. Na glebach zasadowych rośliny ulegają chlorozie. Wapnowanie gleby o pH 4,5 i doprowadzenie do pH 5,5-6,0 spowodowało zwiększenie plonów truskawek o 18-30%.

Przygotowanie gleby dla truskawki.


Przedplony.


Racjonalne przygotowanie gleby pod truskawkę jest jednym z podstawowych czynników decydujących o powodzeniu uprawy. Przez właściwy wybór przedplonów przez oraz odpowiednie nawożenie można poprawić strukturę gleby, oraz uwolnić się od uciążliwych chwastów wieloletnich i od czynników chorobotwórczych wyniszczających lub wycieńczających rośliny truskawki.
Częste następstwo truskawki po sobie lub uprawa w przedplonie niektórych roślin sprzyjają nagromadzeniu się w glebie groźnych grzybów chorobotwórczych, lub szkodników. Najniebezpieczniejsze są grzyby, porażające korzenie truskawki powodujące więdnięcie roślin, nicienie korzeniowe oraz larwy opuchlaków i chrabąszczy.
Do roślin szczególnie podatnych na werticyliozę należą również ziemniak, pomidor i malina. Rośliny wieloletnie, jak lucerna, koniczyna i trawy sprzyjają natomiast rozwojowi w glebie larw opuchlaków, chrabąszczy i sprężykowatych. Świeżo zaorane łąki, pastwiska i plantacje wieloletnich motylkowych oraz tereny bezpośrednio do nich przylegające nie nadają się – bez odkażania gleby- pod uprawę truskawki przez co najmniej dwa, trzy lata. Co najmniej tyleż lat – a lepiej więcej – musi minąć po uprawie pomidora, ziemniaka i maliny. Na glebach, w których występuje grzyb Verticillium dahliae, należy unikać uprawy truskawki przez 10 lat.
Przed zakładaniem plantacji truskawek zaleca się uprawiać rośliny zbożowe, kapustne i korzeniowe. Bardzo cennymi przedplonami są: rzepak ozimy, rzepik i gorczyca. Przedplony powinny wcześnie schodzić z pola. Mogą to być np. wczesna kapusta, rzepak ozimy, jęczmień ozimy, mieszanki żyta z wyką ozimą na zieloną paszę, gorczyca, peluszka, mieszanka peluszki z wyką i łubinem na przyoranie. Wczesny zbiór przedplonu umożliwia terminowe i dokładne przygotowanie i nawiezienie pola oraz założenie plantacji truskawki w terminie letnim.
Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem gleby pod truskawki zależy od stanu i kultury gleby. Gleba zaniedbana, w złej kulturze, wymaga dwuletniego okresu przygotowania. W takich wypadkach najlepiej jest uprawiać niektóre okopowe i warzywa oraz mieszanki roślin niemotylkowych z motylkowymi. Uprawa roślin wymagających wielu zabiegów mechanicznych, jak niektóre okopowe lub warzywa, przyczynia się ponadto do zniszczenia chwastów.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Truskawki uprawa nawożenie truskawek przed sadzeniem Jakie stosować nawożenie organiczne i kiedy. Ilości nawozów mineralnych i dawki.

Truskawki uprawa w ogródku, systemy,terminy, truskawki uprawa sadzenie Terminy i systemy sadzenia, ich zalety i wady.

Truskawki sadzenie na wiosnę, na jesień, zwalczanie chwastów Zasady obowiązujące przy sadzeniu, niszczenie chwastów i stosowanie herbicydów.

Niedobór azotu w truskawkach, niedobór potasu, objawy niedoboru wapnia Jak wyglądają rośliny, którym brakuje poszczególnych składników i jakie są ich wymagania pokarmowe.