Strona głównasady

Dział sady

Jak zabezpieczyć drzewa owocowe przed przymrozkami sposoby

Data: 2011-07-08, Data edycji: 2023-04-02

Czytaj także: zakładanie sadu owocowego , zakładanie sadu krok po kroku , jaka ziemia pod drzewa owocowe , jak sadzić drzewa , sposoby cięcia , typy koron , nawozy i nawożenie , przeszczepianie drzew owocowych

PRZYMROZKI WIOSENNE ZABEZPIECZANIE


Jak zabezpieczyć drzewa owocowe przed przymrozkami. Przymrozki wiosenne są bardzo szkodliwe, przede wszystkim dla wcześnie kwitnących gatunków drzew i krzewów owocowych. Należą do nich: brzoskwinie i morele, a z krzewów — porzeczka czarna.
Truskawki a przymrozki. Truskawki mogą czasem ucierpieć od przymrozków, podobnie jak czereśnie i wiśnie. Rzadziej natomiast uszkadzane są jabłonie i grusze. Występowanie przymrozków zależy od pogody, ukształtowania terenu, okrywy roślinnej i rodzaju gleby.

Jak zabezpieczyć drzewa owocowe przed przymrozkami, majowe przymrozki

.
Przymrozki występują w pogodne i suche noce, częściej w zagłębieniach niż na płaskim czy pochyłym terenie. Nad glebą pokrytą trawą czy chwastami temperatura obniża się bardziej niż nad czarnym ugorem. Znając te zasady, należy jeszcze przed założeniem plantacji sadowniczej zastanowić się, czy na wybranym miejscu przy określonym sposobie utrzymywania gleby, majowe przymrozki nie będą obniżały plonu lub niszczyły kwiatów.

Sposoby na przymrozki w sadach


Sposoby na przymrozki w sadach. Przymrozkom zapobiega się kilkoma metodami. Najprostszym sposobem jest odymianie sadu przez spalanie stosów podsuszonego torfu, gałęzi, liści itp., materiału na tyle wilgotnego, aby podczas spalania wytwarzał się dym z dużą ilością pary wodnej. Dym chroni skutecznie rośliny przed przymrozkami tzw. radiacyjnymi, które powstają wskutek wypromieniowywania ciepła przez ziemię w bezchmurną noc. Na każdym hektarze sadu trzeba zapalić około 150 stosów, aby temperaturę podnieść o 1—2°C. Jest to sposób pracochłonny i wymagający dużych ilości materiału do spalenia, a także zanieczyszczający środowisko.
Skuteczniejszym sposobem, stosowanym za granicą jest palenie ropy naftowej lub węgla w specjalnych piecykach . Podejmowano i u nas próby palenia brykietów, specjalnie do tego celu przygotowanych. Dotychczasowe wyniki wskazują, że metoda ta może być skuteczna. Koszt zabiegu jest jednak bardzo wysoki.
Jak chronić drzewa przed przemarzaniem w zimie opisuje ten artykuł sposoby chronienia drzew przed przemarzaniem.

Jak leczyć drzewa uszkodzone przez mróz w tej lekturze- leczenie drzew przemarzniętych.

Dużo informacji o szkodach spowodowanych mrozem znajduje się tu: uszkodzenia mrozowe u roślin sadowniczych.

Deszczowanie , zraszanie wodą.


W gospodarstwach dysponujących deszczownią można drzewa i krzewy owocowe zraszać wodą. Zapobiegnie się w ten sposób przemarznięciu. Należy w tym celu tak dobrać dysze zraszaczy, aby dostarczały od 2,4 do 3,6 mm wody na godzinę. Zraszanie należy rozpocząć, gdy temperatura obniży się do 0°C, a zakończyć, gdy następuje całkowite roztopienie sopli lodu na roślinie. Jeśli przymrozek jest duży, tzn. nastąpił spadek temperatury do —5 czy — 7°C, wówczas należy stosować większą ilość wody, to jest około 5-6 mm na godzinę . Kropelki wody spadające na pędy, liście, kwiaty i zawiązki owoców zamarzając, wydzielają duże ilości ciepła zamarzania, które nie pozwala, aby temperatura tych delikatnych części roślin spadła poniżej — 1°C.
Deszczowanie jest najskuteczniejszym sposobem ochrony przed przymrozkami.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Przemarznięte drzewa owocowe, rany zgorzelinowe Leczenie drzew przemarzniętych. Nie należy usuwać drzew, które wczesną wiosną wydają się być całkowicie przemarznięte. Czasem wracają do stanu normalnego.

Ochrona przed przymrozkami w sadzie, zabezpieczanie drzew na zimę Sposoby chronienia drzew przed przemarzaniem- ochrona przed szkodnikami i chorobami, zbyt późno zastosowane nawozy azotowe

Uszkodzenia mrozowe drzew owocowych, wytrzymałość na mróz Uszkodzenia mrozowe u roślin sadowniczych, rany zgorzelinowe, pęknięcia podłużne, późne nawożenie azotem

Jaka ziemia pod drzewa owocowe, odkrywka, wody gruntowe Jakie warunki powinna spełniać gleba dla sadu przydomowego.