Strona głównasady

Dział sady

Jak założyć plantację malin, ile sadzonek maliny na 1 ha

Data: 2011-07-08, Data edycji: 2022-08-28

Malina hodowla. Uprawa malin krok po kroku.


Maliny uprawa i pielęgnacja. Uprawa malin jest bardzo pracochłonna i w chwili obecnej nie ma szans na zmechanizowanie najważniejszych prac. Do najbardziej pracochłonnych czynności należy zbiór, a następnie cięcie i formowanie szpaleru.
Możliwość wykonania zbioru powinna być głównym wskaźnikiem ekonomicznym wyznaczającym wielkość plantacji.
Malina letnia uprawa. Ile malin z hektara? Dobrze prowadzona plantacja malin w pełni owocowania daje 6—8 ton owoców z hektara, a średni krajowy plon wynosi tylko 2-3 tony. Jeżeli okres zbioru zależny od doboru odmian będzie rozciągnięty na 20-30 dni, to dziennie należy zebrać średnio 200-400 kg. W ciągu 10 godzin jeden pracownik zbiera 20-40 kg, z czego wynika, że na 1 ha w czasie zbiorów potrzeba 10-20 ludzi.
Inne prace, jak cięcie i wiązanie młodych pędów można wykonywać stopniowo, nie wymagają więc zatrudnienia jednocześnie tak dużej liczby pracowników.
Drugim bardzo istotnym czynnikiem ekonomicznym jest rynek zbytu. Malina owoc jest miękki i nietrwały. Nie nadaje się do przewozu na duże odległości w stanie świeżym bez odpowiedniego schłodzenia. Z tego względu wielkość plantacji powinna być także dostosowana do możliwości zbytu owoców w punktach skupu lub w pobliskich miastach.

Jak założyć plantację malin. przygotowanie gleby.


Malina uprawa. Plantacje malin dobrze pielęgnowane mogą owocować 10-15 lat. Dlatego plantacja malin wymaga szczególnie starannego przygotowania gleby. Najlepiej rosną one na glebach lekko kwaśnych, o pH 5,5-6,5.
Metody niszczenia chwastów trwałych omówione zostały w rozdziale dotyczącym przygotowania gleby pod plantacje porzeczek.
Plon malin prowadzonych tradycyjnie wynosił 2 t, a prowadzonych przy drutach 3 t z ha; wydajność pracy odpowiednio 2 i 3 kg na godzinę.
Uprawa gleby powinna być zakończona co najmniej dwa tygodnie przed sadzeniem krzewów malin.


Na temat cięcia maliny czytaj w tym artykule: ciecie maliny
Malina jak nawozić? Dowiedz się więcej-> maliny nawożenie.

Maliny uprawa nawożenie.


Jak nawozić maliny? Zaleca się nawozić maliny nawozami organicznymi.
Maliny nawożenie obornikiem. Najczęściej daje się obornik pod przedplon w dawce 40-60 ton/ha, a na glebach słabszych stosuje się go po raz drugi przed sadzeniem. Obornik może być zastąpiony częściowo przez mieszanki przyorywane na zielony nawóz. Przed orką rozsiewa się również nawozy mineralne w ilościach takich samych jak pod porzeczkę. Po orce należy glebę zabronować.

Malina uprawa sadzenie. Ile sadzonek maliny na 1 ha


Jak założyć plantację malin. Malina sadzenie. Sadzi się najczęściej w pojedynczych rzędach. Odległość roślin w rzędzie zależy od zasobności gleby, siły wzrostu odmiany malin, metody prowadzenia i sposobu uprawy gleby. Mniejsze odległości stosuje się na glebach słabszych, większe na żyźniejszych.
Ile sadzonek maliny na 1 ha? Odległość rzędów zależy również od metody prowadzenia malin przy drutach i od sposobu uprawy gleby. Pojedyncze szpalery płaskie sadzi się w odległości 1,80-2,00 m przy uprawie ręcznej i konnej oraz 3,0-3,10 m przy uprawie mechanicznej. Rzędy malin można wyznaczać znacznikiem, łańcuchem szkółkarskim, sznurem albo drutem.

SADZENIE MALIN.


Jak sadzić maliny? Zakładanie plantacji malin tylko ze zdrowego i czystego odmianowo materiału, który należy nabywać w szkółkach kwalifikowanych. Pobieranie sadzonek ze starych plantacji owocujących nie jest wskazane, gdyż przenosi się z nimi choroby i szkodniki. Sprowadzane sadzonki malin powinny odpowiadać normom dla materiału szkółkarskiego.
Złą jakość sadzonek należy reklamować u dostawcy. Sadzonki powinny być świeże, bez objawów zasychania lub nadgnicia korzeni, bez plam chorobowych na pędach oraz bez uszkodzeń mechanicznych, jak np. rozłamania korzeni u nasady. W czasie transportu malin ze szkółki trzeba zabezpieczyć ich korzenie przed wysychaniem, a na miejscu należy je natychmiast zadołować i podlać. Przy odbiorze sadzonek przesyłanych w balotach, po rozpakowaniu, sprawdza się ich jakość i dołuje. Sadzonki na krótki okres mogą być dołowane w pęczkach. Do przechowania przez zimę trzeba je zadołować pojedynczo, w rowkach, jedna obok drugiej, chroniąc korzenie nie tylko przed wyschnięciem, lecz także przed mrozami. Po obsypaniu ziemię wokół korzeni należy dokładnie udeptać.
Kiedy sadzić maliny? Sadzonki malin posadzone jesienią ukorzenią się lepiej w wilgotnej glebie i wiosną wcześnie rozpoczną wzrost. Dlatego najkorzystniejszym terminem sadzenia malin jest jesień. Sadzenie wiosenne wykonuje się po obeschnięciu pola, następnie sadzonki przechodzą okres przyjęcia się i rozpoczynają dosyć późno wegetację. Wiosną często występuje niebezpieczeństwo przesuszenia korzeni, jeżeli plantacja malin nie może być nawadniana. Dlatego też tylko w ostateczności maliny sadzi się wiosną.
Malina uprawa nawożenie cięcie. Przystępując do sadzenia pęczki malin rozkłada się na polu odmianami, zabezpieczając korzenie przed wysychaniem. Przed sadzeniem należy przyciąć uszkodzone i zbyt długie korzenie.
Malina hodowla. Sadzonki maliny umieszcza się w dołkach głębokości 20-30 cm (ta sama głębokość sadzenia co w szkółce), przysypuje ziemią i udeptuje, uważając, aby nie podwijać korzeni i nie obrywać pączków znajdujących się na szyjce korzeniowej. Cięcie malin kiedy. Po posadzeniu roślin pędy malin przycina się przy samej ziemi, zbiera z pola i pali. Zabieg ten chroni plantację przed rozprzestrzenianiem się chorób grzybowych. W razie suszy maliny należy obficie podlać.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Jak zabezpieczyć drzewa owocowe przed przymrozkami sposoby Spalanie stosów podsuszonego torfu, gałęzi, liści, zraszanie wodą

Przemarznięte drzewa owocowe, rany zgorzelinowe Leczenie drzew przemarzniętych. Nie należy usuwać drzew, które wczesną wiosną wydają się być całkowicie przemarznięte. Czasem wracają do stanu normalnego.

Ochrona przed przymrozkami w sadzie, zabezpieczanie drzew na zimę Sposoby chronienia drzew przed przemarzaniem- ochrona przed szkodnikami i chorobami, zbyt późno zastosowane nawozy azotowe

Uszkodzenia mrozowe drzew owocowych, wytrzymałość na mróz Uszkodzenia mrozowe u roślin sadowniczych, rany zgorzelinowe, pęknięcia podłużne, późne nawożenie azotem