Strona głównasady

Dział sady

Uprawa truskawki na zagonach, truskawki uprawa w ogrodzie

Data: 2011-07-08, Data edycji: 2022-12-31

ZAKŁADANIE PLANTACJI TRUSKAWEK


Przeczytaj także: historia truskawki -> truskawki fragaria, truskawka pochodzenie, terminarz prac, produkcja sadzonek, zakładanie plantacji matecznej, przygotowanie gleby i sadzonek, nawożenie przed sadzeniem, terminy i systemy sadzenia, sadzenie truskawek, nawożenie pogłówne, nawadnianie, koszenie liści, szkodniki kwieciak , szkodniki mątwik , choroby mączniak , choroby werticylioza

Jak założyć plantację truskawek? Wielkość plantacji zależy przede wszystkim od możliwości zorganizowania zbiorów, natomiast długość okresu zbioru — od zestawu odmian i przebiegu pogody. Przy plonie np. 12 ton z ha i średniej wydajności zbioru 6 kg na godzinę potrzeba około 2000 robotnikogodzin w ciągu 15-30 dni trwania zbioru. Rozkład zapotrzebowania na pracę ręczną w okresie zbiorów nie jest równomierny. Na początku potrzeba mniej więcej 8 pracowników do zbioru z jednego hektara, w szczycie zbioru liczba pracowników powinna wzrosnąć do 10-15 i mniej więcej 10 pod koniec zbiorów. Duża plantacja truskawek powinna być zakładana obok rynku zbytu, gdyż owoce są nietrwałe i nie dają się długo przetrzymywać ani daleko przewozić bez schłodzenia.

Uprawa truskawki na zagonach- przygotowanie gleby.


Truskawki uprawa i nawożenie. Truskawki uprawa w ogrodzie- najlepiej rozpocząć od przygotowania ziemi. Truskawka wymaga gleby dobrze odchwaszczonej, zarówno z chwastów trwałych, jak i jednorocznych. Chwasty należy zniszczyć przed sadzeniem (w sposób taki sam jak przed sadzeniem porzeczek), gdyż bardzo trudne jest usuwanie perzu i innych głęboko korzeniących się chwastów na już istniejącej plantacji bez obawy uszkodzenia truskawek. Jaka ziemia do truskawek? Co najmniej rok wcześniej należy sprawdzić odczyn gleby i w razie potrzeby glebę zwapnować (optymalne pH dla truskawek waha się w granicach od 5,5 do 6,0).

Truskawki uprawa w ogrodzie, w gruncie.


Pod plantację truskawek pole należy nawieźć obornikiem w ilości 30-40 t/ha, kompostem lub nawozami zielonymi. Nawóz do truskawek. Przy braku nawozów organicznych, na lekkich ziemiach stosowane jest z dobrym skutkiem przyorywanie słomy żytniej pociętej na sieczkę. Rozkładając słomę, bakterie glebowe zużywają dużo azotu. Z tego względu należy jednocześnie dostarczyć do gleby 200-300 kg mocznika.
Uprawa truskawek w gruncie. Stosując inne nawozy organiczne, nie daje się azotu przed sadzeniem truskawek. Pod pług wysiewa się nawozy fosforowe, potasowe i magnezowe w ilościach takich jak dla porzeczki -> nawożenie porzeczek. Najpóźniej 2 tygodnie przed sadzeniem należy wykonać głęboką orkę, najlepiej z pogłębiaczem, przyorując rozsypane nawozy.


Czytaj więcej o nawożeniu: nawożenie truskawek

TRUSKAWKI SADZENIE- SYSTEM RZĘDOWY.


Uprawa truskawki na zagonach. Najczęściej truskawki sadzone są systemem rzędowym. Odległość między rzędami zależy między innymi od stosowanych narzędzi uprawowych. Przy uprawie ręcznej wystarczy odległość 70-80 cm, przy uprawie glebogryzarką odległość ta wynosi zwykle 100 cm.
Czasem stosuje się uprawę dwurzędową: dwa rzędy tworzą wtedy pas i rośliny posadzone są w rzędy odległości 40-50 cm, szerokość uliczki roboczej między pasami wynosi 80-120 cm .
Uprawa truskawek pod osłonami. Nowoczesna uprawa truskawek w uprawie przyspieszonej, w tunelach z folii polietylenowej truskawki sadzi się pasowo lub zagonowo, tzn. 3-5 rzędów w odległości 25-30 cm. Uprawa taka na ogół nie może trwać dłużej niż 2 lata.
Odległość roślin w rzędzie zależy od siły wzrostu odmiany, rodzaju gleby i jej żyzności. Uprawa truskawek na zagonach na glebach żyznych i dla odmian silnie rosnących odległość roślin w rzędzie wynosi mniej więcej 30 cm, na glebach słabszych i dla roślin uprawianych w tunelach 20-25 cm.

Jak doszło do powstania truskawki takiej jaką znamy dowiesz się z tego artykułu truskawka pochodzenie

Truskawka jak sadzić


Materiał roślinny, po sprowadzeniu ze szkółki (plantacji matecznej), powinien być starannie przechowany, aby uchronić go przed wysychaniem. Przez krótki czas może on być przechowywany w chłodni w workach polietylenowych lub zadołowany w zacienionym miejscu i podlany. Zbyt długie przetrzymywanie powiązanych w pęczki roślin powoduje ich wysychanie i pleśnienie, co zmniejsza procent przyjęć.
Uprawa truskawki na plantacjach- powinny być zakładane z sadzonek kwalifikowanych w stopniu oryginału lub odsiewu kontrolowanego. Truskawka jak sadzić? Rośliny sadzi się ręcznie lub sadzarką w dobrze odleżałą glebę. Jeśli rola będzie źle odleżała, to rośliny będą posadzone zbyt płytko lub zbyt głęboko. W pierwszym przypadku odsłonięte korzenie łatwo wysychają lub przemarzają, w drugim — młode liście z trudem przebijają się na powierzchnię ziemi.

Jak powstały różne gatunki truskawek i kto się do tego przyczynił dowiesz się z tego tekstu: truskawka fragaria

Hodowla truskawek.


Truskawka sadzenie. Sadząc truskawki, należy dokładnie dociskać ziemię wzdłuż wszystkich korzeni. Na ogół przy dobrze ustawionej sadzarce uzyskuje się większy procent przyjęcia niż przy sadzeniu ręcznym. Trzeba również zwrócić uwagę na odpowiednie ułożenie korzeni, które lepiej jest lekko przyciąć niż podwijać. W razie wystąpienia suszy truskawki po posadzeniu należy podlać. Skuteczniejsze jest nawadnianie w większych odstępach czasu, a obfitsze. Na mniejszych plantacjach truskawki sadzone wiosną i latem można po podlaniu lekko zacieniować, np. świeżo skoszoną trawą.
Hodowla truskawek praktycznie może być obsadzana przez cały okres wegetacyjny, jeśli nie grozi im wysuszenie. Najczęściej jednak plantacje truskawek obsadza się jesienią lub wiosną. Im później sadzi się jesienią, tym mniejszy będzie plon w roku następnym i większe niebezpieczeństwo przemarznięcia roślin zimą. Truskawka sadzonki- sadzone po 15 września praktycznie nie owocują w roku następnym. Najlepiej przyjmują się rośliny sadzone wczesną wiosną w wilgotną glebę. Jesienią, w okresach suszy, truskawki wymagają obfitego podlewania, a w razie wczesnych mrozów lekkiego przykrycia słomą.
Jak założyć plantacje truskawek? Sadząc rozsadę jesienią i wiosną, można posadzić tylko 20-50%, resztę zaś rozmnożyć na własnej plantacji z rozłogów wyrastających w pierwszym roku wzrostu.
Letni termin sadzenia- od lipca do 15-20 sierpnia- sprzyja uzyskaniu dobrych plonów roślin w następnym roku. Do letniego zakładania plantacji sadzonki przeznacza się ze specjalnie prowadzonych mateczników lub sadzonki z mateczników, ale przechowywane w chłodni. Tam, gdzie nie ma możliwości nawadniania, rośliny powinny być sadzone w pochmurną pogodę. W czasie słonecznej pogody wskazane jest zacieniowanie posadzonych roślin na mniej więcej dwa tygodnie, np. świeżo skoszoną trawą. W letnim terminie na plantacji sadzi się 100% potrzebnych roślin.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Szkodniki w uprawie truskawek, kwieciak malinowiec, węgorek niszczyk Sposoby walki z nimi, rady jak się ich ustrzec.

Kiedy nawozić agrest, maliny nawożenie, nawożenie truskawek wiosną Nawożenie agrestu, malin i truskawek- zaleca się stosować obornik, kompost czy torf co dwa lata,

Uprawa truskawek choroby, szara pleśń, mączniak prawdziwy Zabiegi powodujące ograniczenie występowania chorób.

Kiedy siać poziomki, wysiew, kiedy sadzic poziomki Najważniejsze uwagi i porady przy uprawie tego smacznego owocu.