Strona głównasady

Dział sady

Zakładanie sadu owocowego, przygotowanie ziemi pod sad

Data: 2011-07-08, Data edycji: 2023-01-08

Czytaj również zakładanie sadu krok po kroku , jaka ziemia pod drzewa owocowe , jak sadzić drzewa , sposoby cięcia , typy koron , nawozy i nawożenie , przeszczepianie drzew owocowych , zabezpieczanie drzew na zimę

Zakładanie sadu owocowego. Przygotowanie ziemi.


Sadzimy drzewa owocowe. Wiemy już, że w większości naszych gleb, zwłaszcza bielicowych, poniżej warstwy próchnicznej znajduje się najbardziej zakwaszony poziom gleby. W glebach bielicowych nazywany jest on poziomem wymywania. Wymyty jest z niego nie tylko węglan wapnia, ale także wiele innych składników pokarmowych. Wszystkie rośliny, a więc i drzewa owocowe, rosną źle na glebach, w których poziomy mają różne pH.
Każda zaś raptowna zmiana odczynu gleby lub zawartości składników pokarmowych wpływa ujemnie na wzrost i korzenienie się roślin. Sadownik, wiedząc o tym, najpierw zapoznaje się z właściwościami głębszych warstw gleby, a przygotowanie ziemi pod sad rozpoczyna co najmniej 2 lata przed sadzeniem drzew. Największe znaczenie mają:
- struktura gleby, można ją poprawić przez odkwaszenie i uprawę traw z roślinami motylkowymi,
- zasobność w składniki pokarmowe, należy zastosować nawozy fosforowe i potasowe, których po posadzeniu drzew nie można wprowadzać do głębszych warstw gleby bez obawy uszkodzenia korzeni.

Uprawa sadów. Przygotowanie gleby pod sad to także wapnowanie. Większość naszych gleb wymaga wapnowania (najlepiej na jesieni). Dawki wapna zależą od zakwaszenia gleby oraz od jej zwięzłości. Na glebach lekkich dawki wapna nie powinny przekraczać 1,0-1,5 t/ha, na glebach ciężkich mogą być nieco większe.

Zakładanie sadu owocowego. Po wykonaniu wapnowania, zwłaszcza na glebach ciężkich, dobrze jest wysiać rośliny głęboko korzeniące się i poprawiające strukturę gleby. Należą do nich przede wszystkim mieszanki traw z roślinami motylkowymi (np. koniczynami lub lucerną). Za dobry przedplon dla drzew owocowych uważa się także rośliny okopowe, które mają tę zaletę, że pozostawiają glebę odchwaszczoną. Obecnie coraz powszechniej stosuje się jednak herbicydy w sadach, zagadnienie odchwaszczania nie ma więc tak dużego znaczenia, jak dawniej. Perz można usunąć, stosując Antyperz płynny 38 w dawce 50-80 l/ha lub Antyperz stały 66 w dawce 30-40 kg/ha na podoraną i zbronowaną glebę.
Wykonanie tych zabiegów przyczynia się do lepszego kontaktu preparatu z kłączami perzu. Większą skuteczność uzyskuje się, stosując preparat w 2 dawkach w odstępie 4 tygodni. Przed drugim opryskiwaniem glebę należy ponownie zbronować. Drzewa można sadzić dopiero po upływie co najmniej 10 tygodni po zastosowaniu Antyperzu, jeśli panowały temperatury dodatnie. Im jest chłodniej, a gleba suchsza, tym rozkład preparatu jest wolniejszy.
Roundup (czytaj Raundap) jest preparatem, który niszczy większość chwastów wnikając przez liście, opryskuje się w czasie intensywnego wzrostu, w dawce 5-7 l/ha na 2-3 tygodnie przed sadzeniem roślin na plantacji.

Jakie są objawy niedoboru składników pokarmowych i jaki mają wpływ na owocowanie opisuje ten artykuł- nawozy i nawożenie drzew owocowych

Przed sadzeniem drzew należy wysiać nawozy fosforowe i potasowe, a potem wykonać głęboką orkę. Dawki tych nawozów powinny wynosić— 100-200 kg fosforu (czystego składnika) oraz 200-300 kg potasu (czystego składnika) na 1 ha, zależnie od zasobności gleby. Pod rośliny okopowe będące przedplonami powinno się zastosować obornik w dawce 30-40 t/ha lub wyższej.
Nawóz do sadu. Sadzenie nowych drzew poprzedza wprowadzenie do gleby nawozów fosforowych i potasowych do głębszych warstw gleby.
Mineralnych nawozów azotowych nie stosuje się przed sadzeniem, ponieważ na skutek szybkiego przemieszczania się azot byłby wymyty z gleby, zanim drzewa mogłyby go pobrać. Poza tym z wysoką dawką obornika wprowadza się do gleby wystarczającą ilość azotu.
Uprawa sadu. Przed założeniem sadu zalecane jest, niezależnie od typu gleby, wykonanie orki głębszej niż była normalnie wykonywana na danym polu. Najlepiej jest zastosować pług z pogłębiaczem, który zniszczy podeszwę płużną.
Podeszwa płużna jest to bardzo zbita warstwa gleby powstająca w wyniku wieloletniej uprawy gleby na jednakową głębokość, pod wpływem ugniatania stale tej samej warstwy przez płozy pługów i koła ciągników lub kopyta koni.
Stanowi ona przeszkodę w swobodnym rozrastaniu się korzeni w głąb gleby i może hamować przesiąkanie wody do głębszych warstw.

Sadząc niewielką liczbę drzewek na niezbyt żyznej glebie, zwłaszcza piaszczystej, można wykopać większe dołki, niż wymagałaby tego objętość systemu korzeniowego sadzonego drzewka, a ich dno wyłożyć kompostem, przekompostowanym torfem lub przegniłym obornikiem przesypanym ziemią. Na glebach ciężkich sposób ten wydaje się szkodliwy, gdyż w dołkach może gromadzić się woda i zatapiać korzenie drzewek. W większych sadach „zaprawianie” dołków zastępuje się ściółkowaniem ziemi obornikiem w promieniu 0,5-1 m wokół drzewka. Kopanie głębokich dołów jest zabiegiem pracochłonnym i bardzo kosztownym, toteż w sadach towarowych nie można sobie na to pozwolić i lepiej jest przygotować odpowiednio glebę na całym polu.
Ze względu na trudności wyrównania pola po posadzeniu drzew, po przygotowaniu gleby przed założeniem sadu wyrównuje się powierzchnię pola, obsiewa trawą i wałuje. Trawa wysiana co najmniej pół roku przed sadzeniem drzewek utwardza podłoże. Do sadzenia drzewek przystępuje się po uprzednim zniszczeniu za pomocą środka chemicznego pasów trawy w wyznaczonych rzędach.


Ostatnio coraz częściej wyspecjalizowane gospodarstwa sadownicze przystępują do ponownego zakładania sadu w miejsce starego, wykarczowanego. Przygotowanie terenu do ponownego sadzenia drzew na tym samym polu wymaga specjalnej troski, a niekiedy wymiany ziemi w miejscu sadzenia drzewek. Teren po długotrwałej uprawie jabłoni powinien być wykorzystany pod inne gatunki drzew, np. śliwy. Jabłonie posadzone po jabłoniach w ciągu pierwszych lat rosną bardzo słabo na skutek tzw. zmęczenia gleby. Przyczyną tego mogą być różne czynniki, np. obecność nicieni glebowych, czy grzybów pasożytniczych. Zmniejszenie skutków zmęczenia gleby uzyskuje się dzięki zastosowaniu nawozów organicznych oraz kilkuletniego płodozmianu rolniczego z uprawą takich roślin jak zboża, rzepak, gorczyca.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Jaka ziemia pod drzewa owocowe, odkrywka, wody gruntowe Jakie warunki powinna spełniać gleba dla sadu przydomowego.

Sposoby cięcia drzew owocowych, przycinanie starych drzew Cięcie wykonuje się od połowy lutego do końca kwietnia. Rany należy zasmarować farbą emulsyjną.