Strona głównawarzywa

Dział warzywa

Dymka uprawa, cebula uprawa z rozsady, Kiedy i jak sadzić cebulę

Data: 2022-12-29, Data edycji: 2023-02-10

Czytaj także: cebula wiadomości ogólne >> Wymagania klimatyczne i glebowe >> cebula z siewu > z rozsady >> dymka uprawa >> przechowywanie >> cebula na nasiona.

Dymka uprawa.


Cebula odmiany- do uprawy cebuli z dymki nadają się odmiany cebuli wczesne o małej skłonności do wydawania pędów kwiatostanowych.
Dymka uprawa. Jest to uprawa dwuletnia. W pierwszym roku należy siać cebulę i produkuje się cebulę dymkę, to jest małe cebulki. Kiedy sadzić cebulę dymkę? Następnego roku na wiosnę lub tego samego roku późną jesienią należy sadzić cebulę do gruntu. W sprzyjających warunkach w takim przypadku uprawy już w połowie maja (z sadzenia wiosennego) otrzymuje się cebule ze szczypiorem nadające się do sprzedaży na pęczki. W lipcu cebule zasychają i otrzymuje się duży, wyrównany ich plon. Ujemną stroną tego sposobu uprawy cebuli jest wysoki koszt dymki i duży nakład pracy na jej sadzenie.
Gleba pod uprawę cebuli na dymkę powinna być mniej żyzna niż pod uprawę cebuli na spożycie, ponieważ chodzi o otrzymanie cebulek drobnych. Ważna jest też gęstość siewni- należy siać cebulę gęsto. Na dużych plantacjach stosuje się siew pasowy: rzędy wyznacza się co 20 cm a przejścia szerokości 80 cm. Stosując odległość między rzędami 20 cm, wysiewa się 1,5 kg nasion na 100 m2, jeśli odległości są większe, wysiewa się odpowiednio mniej nasion. Przy stosowaniu siewnika zaleca się użyć kółka ugniatające.
Podlewanie w okresie kiełkowania nasion bardzo korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu dymki.
Zbiór rozpoczyna się w drugiej połowie lata, gdy szczypior zaczyna żółknąć i zasychać. Nie należy jednak czekać, aż całkiem zaschnie i załamie się, gdyż zbiór jest wówczas utrudniony. Po wyrwaniu i obcięciu szczypioru dymkę dosusza się (najlepiej na słońcu). Okres dosuszania trwa 3-4 tygodnie. Oczyszczoną i wysuszoną cebulę dymkę sortuje się na trzy wielkości: małą — o średnicy 1-1,5 cm, średnią — o średnicy 1,5-2 cm, dużą o średnicy 2-2,5 cm. Cebulki o średnicy powyżej 2,5 cm przeznacza się na spożycie. Najbardziej pożądana jest
cebula dymka o średnicy 1,4-2 cm. Z dużej dymki uzyskuje się plon wcześniejszy, ale znaczny procent roślin wybija w pędy kwiatostanowe, cebulka dymka drobna daje plon późniejszy, lecz mało pośpiechów, Aby zapobiec wybijaniu dymki w pędy kwiatostanowe, przetrzymuje się ją w temperaturze 28-35°C przez 2-3 miesiące. Gospodarstwa produkujące duże ilości dymki rozporządzają specjalnymi suszarniami. Cebulę dymkę drobną i średniej wielkości można przechowywać na strychu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze ~0°C.

Uprawa cebuli z dymki nawożenie.


Sadzenie cebuli dymki. Dymka cebula często jest przeznaczana na zbiór bardzo wczesny, wtedy należy wybrać glebę nie podmokłą, wcześnie obsychającą na wiosnę. Cebula dymka sadzenie. Wysadzając cebulę dymkę przed zimą — pole (np. po ziemniaku) przygotowuje się w październiku. Wykonuje się głęboką orkę i wysiewa nawozy fosforowe i potasowe po 300 kg na 1 ha. Po wyrównaniu pola broną wyznacza się rzędy co 20-25 cm, pozostawiając co szósty rząd nieobsadzony. Dymkę sadzi się co 8 cm w rzędzie, o 1 cm głębiej niż dymkę sadzoną na wiosnę. Nawozy azotowe daje się na wiosnę.
Sadząc cebulę dymkę na wiosnę na najwcześniejszy zbiór, wybiera się pole wcześnie obsychające, możliwie wcześnie włókuje, a przed kultywatorowaniem wysiewa nawozy na 1 ha: 75 kg N (300 kg saletrzaku), 55-75 kg P205 (300-400 kg superfosfatu granulowanego) i 150 kg K2O (300 kg siarczanu potasowego). Dymki nie należy sadzić za głęboko. Wierzchołek powinien być lekko przykryty. Każdą cebulkę trzeba dokładnie obcisnąć ziemią.

Cebula uprawa z rozsady.


Uprawa cebuli na polu. Stosując gotową rozsadę cebuli otrzymuje się cebule duże, wyrównane, plon jest większy i prawie o 2 tygodnie wcześniejszy niż przy uprawie cebuli z siewu bezpośredniego. Nakład pracy jest jednak znacznie większy, a dodatkowy koszt stanowi założenie inspektów do wyprodukowania rozsady. Uprawa cebuli z rozsady stosowana jest na glebach ciężkich, później obsychających wiosną, oraz w województwach północnych, gdzie lata są krótsze.
Cebula uprawa z rozsady.Kiedy sadzić cebulę. Nasiona cebuli wysiewa się od połowy do końca lutego do średnio ciepłego inspektu rzutowo lub w rzędy do 5 cm, w ilości 30-40 g na 1 m2. Do wzejścia roślin utrzymuje się w inspekcie temperaturę 15-18°C, a po wzejściu 12-15°C. Należy podlewać z umiarem, gdyż w warunkach nadmiernej wilgotności rozsada cebuli żółknie i gnije. Jak sadzić cebulę? Gotową rozsadę cebuli sadzi się na polu w połowie kwietnia, nie później niż w końcu tego miesiąca.
Sadzenie cebuli. Pole przygotowuje się tuż przed sadzeniem rozsady, przy czym trzeba je głębiej skultywatorować.
Na glebach zimniejszych, podmokłych stosuje się uprawę na redlinach szerokości 60-70 cm. Trzeba sadzić cebulę w 3 rzędy co 20 cm i co 6-8 cm w rzędzie.
Zabiegi pielęgnacyjne polegają na systematycznym niszczeniu chwastów.

Uprawa cebuli z siewu. Siew cebuli


Odmiany cebuli. Odmiany do uprawy cebuli z siewu powinny mieć krótki okres wegetacji.
Uprawa z nasion w takim przypadku uprawy cebuli jest najłatwiejsza i najtańsza, ale w rejonach, gdzie lato jest chłodne i obfitujące w opady, zwłaszcza w drugiej połowie, cebule nie zdążą przed jesienią dorosnąć do odpowiedniej wielkości i zaschnąć. Plon jest zwykle mniejszy i mniej wyrównany niż przy uprawie cebuli z rozsady lub dymki. Uprawa cebuli z siewu bezpośredniego jest najbardziej opłacalna w rejonach, w których wiosna zaczyna się wcześnie i jest przekropna, podobnie jak pierwsza część lata, lato jest ciepłe, a jesień długa i pogodna.

Na glebach przepuszczalnych, niezlewnych uprawia się cebulę „na plask”. Odległość między rzędami wynosi 30—35 cm przy pielęgnowaniu narzędziami ręcznymi, a 40-45 cm — narzędziami mechanicznymi. Przy uprawie ręcznej odległości między rzędami można zmniejszyć do 25-30 cm, pozostawiając co 5 lub 6 rzędów jeden nieobsiany na przejście.
Przed siewem nasiona cebuli powinny być zaprawione Zaprawą nasienną T.
Siew cebuli powinien być ukończony do połowy kwietnia. Norma wysiewu cebuli tego sposobu uprawy wynosi 7-9 kg na 1 ha przy odległości rzędów 30-40 cm. Nasiona cebuli sieje się na głębokości 1-1,5 cm, a na glebach lżejszych na 1,5-2 cm. W celu lepszego wyznaczenia rzędów dobrze jest dodać na 1 kg nasion cebuli kilka gramów nasion sałaty lub 35-40 g nasion szpinaku.

Na glebach zwięzłych, zlewnych, które słabiej się nagrzewają i wolniej obsychają, lepsze wyniki daje uprawa na redlinach. Redliny powinny mieć 40 cm szerokości i 20-25 cm wysokości. Na grzbiecie redlin ugniecionych drewnianym wałem, wysiewa się jeden rząd cebuli. Często stosowane są redliny 60-centymetrowe, na których wysiewa się po 2-3 rzędy cebuli.
Przyczyną złych wschodów jest nieraz zaskorupienie się gleby, które uniemożliwia skiełkowanie nasion. W tym wypadku należy przed ukazaniem się roślin skorupę skruszyć lekką broną, puszczoną ukośnie do rzędów.
Bardzo duże znaczenie ma terminowe wykonanie pierwszego odchwaszczania, tj. wówczas, gdy wschody cebuli wyznaczą rzędy.
Młode rośliny łatwo ulegają zagłuszeniu przez chwasty, co często jest powodem dużej obniżki plonu.
Rzędy opielą się ręcznie, usuwając jednocześnie sałatę lub szpinak, które wyznaczały rzędy, i przerywając cebulę tam, gdzie rośnie za gęsto. Aby zapewnić należyty plon, pozostawia się 30-50 siewek na 1 metrze bieżącym rzędu. Cebulę odchwaszcza się jeszcze 2-3 razy w ciągu lata. Głębokość spulchniania nie powinna przekraczać 2-3 cm.
Odchwaszczenie mechaniczne można zastąpić chemicznym. Zabieg ten można przeprowadzić przed wzejściem łub po wzejściu cebuli, nie wolno natomiast w czasie kiełkowania i wschodzenia, gdyż jest ona wtedy najbardziej wrażliwa na działanie herbicydów.
Jeżeli wygląd cebuli wskazuje na niedobór azotu, należy zasilić rośliny saletrą, nie później jednak niż w końcu czerwca.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Uprawa cebuli jaka gleba, cebula właściwości Sok cebuli dzięki właściwościom bakteriobójczym ma zastosowanie w lecznictwie.

Śmietka cebulanka zwalczanie, szkodniki cebuli i czosnku, pora Szkodniki: Śmietka cebulanka,węgorek niszczyk, chowacz szczypiorak choroby:mączniak rzekomy,głownia cebuli