Strona głównawarzywa

Dział warzywa

Cykoria liściowa uprawa, cykoria liściasta i sałatowa

Data: 2011-06-08, Data edycji: 2022-11-11

Pędzenie cykorii >> Uprawa na nasiona

Cykoria liściasta uprawa


Wiadomości ogólne. Opis botaniczny.


Cykoria właściwości
. Jest rośliną dwuletnią. Nasiona ma podłużne, drobne, cztero- lub pięciokanciaste. W 1 gramie znajduje się 600-800 nasion. Nasiona zachowują zdolność, kiełkowania w ciągu 4-5 lat. Liścienie są nieduże, owalne. Liście właściwe- jajowato wydłużone, przechodzą w ogonek liściowy.
Właściwości cykorii. W pierwszym roku wzrostu wytwarza rozetę liści i korzeń spichrzowy. Korzeń cykorii jest stożkowaty, ostro zakończony, długość do 30 cm, o białej skórce i białym miąższu. W drugim roku wegetacji roślina tworzy rozgałęziony pęd kwiatostanowy, dorastający do 1,5 m wysokości, słabo ulistniony, o liściach siedzących. Cykoria kwiat jest niebieski zakwita stopniowo od dołu ku górze.

Wartość energetyczna i biologiczna


Cykoria właściwości odżywcze
. Częścią użytkową cykorii sałatowej jest duży pąk liściowy, zwany główką, który uzyskuje się, pędząc jednoroczne korzenie. Wartość biologiczna cykorii sałatkowej polega na zawartości białka i soli mineralnych, witaminy C oraz śladów karotenu. Liście cykorii zawierają około 12% suchej masy. Ze względu na wysoką wartość biologiczną i smakową oraz łatwe jej pędzenie w zimie, gdy brakuje innych świeżych warzyw, uprawa cykorii staje się bardzo powszechną.

Szkodniki i choroby cykorii opisane są szczegółowo tutaj: Mszyca jak sie pozbyc?

Wymagania klimatyczne i glebowe.


Cykoria liściowa uprawa. Optymalna temperatura wzrostu cykorii sałatowej wynosi 15-20°C. Siewki dobrze znoszą przymrozki, ale dłużej trwający okres chłodów wiosennych powoduje jarowizację siewek, wskutek czego duży procent roślin wydaje pędy kwiatostanowe. Cykoria warzywo jest wrażliwa na brak światła i suszę. Wymaga gleby żyznej nie kwaśnej, zasobnej w wodę, o podłożu przepuszczalnym.

Cykoria uprawa w gruncie.


Cykoria liściowa uprawa. Stanowisko w zmianowaniu.


Cykoria liściasta uprawa. Uprawia się w drugim roku a na glebach bardzo żyznych — w trzecim roku po oborniku. Najlepsze jest stanowisko po roślinach odchwaszczających pole jak rośliny kapustne lub ogórek. Ze względu na długi okres wegetacji (około 150 dni) cykorię uprawia się w plonie głównym.
a

Uprawa roli nawożenie.


Uprawa cykorii sałatowej. Jesienna orka powinna być głęboka. Wskazany jest pod orkę jesienną wysiew na 1 ha 200 kg superfosfatu granulowanego oraz 200 kg soli potasowej 50%.
Przedsiewnie stosuje się na 1 ha: 70 kg N (200 kg saletry amonowej lub 300 kg saletrzaku) 35-45 kg P2O5 (200-250 kg superfosfatu pylistego) oraz 100-130 kg K2O (200-250 kg soli potasowej 50%). Na wiosnę pole powinno być tak przygotowane, aby nie pozostały bryły, które utrudniałyby siew i kiełkowanie drobnych nasion cykorii.

Siew i zabiegi pielęgnacyjne.


Cykoria sałatowa uprawa. Cykoria kiedy siać? Na niniejszej powierzchni stosuje się uprawę pasową- 4 rzędy co 30 cm i 60 cm na przejście. Na glebach zlewnych lub o płytkiej warstwie uprawnej nasiona wysiewa się na redlinach szerokości 45-50 cm. Cykoria nasiona. Nasiona wysiewa się na głębokości 1 cm. Na glebach o dobrej strukturze wysiewa się 3,5-4 dag, a na zlewnych 7-3 dag nasion na 100 m2.
Przy pierwszym odchwaszczaniu, po upływie 3 tygodni od wzejścia roślin, należy je przerwać, pozostawiając rośliny co 6-8 cm na glebach żyznych i co 8-10 cm na glebach słabszych. Plantację należy pa drugim odchwaszczaniu zasilić saletrą amonową w ilości 100 kg/ha. Wszystkie rośliny wybijające w pędy kwiatostanowe trzeba usuwać.

Zbiór.


Hodowla cykorii. Zbiór wykonuje się w listopadzie. Cykoria korzeń przeznaczona do pędzenia powinna mieć tylko jeden wierzchołek wzrostu. Aby go nie uszkodzić, obcina się liście na 2 cm powyżej główki korzenia lub usuwa ręcznie boczne liście, pozostawiając najmłodsze środkowe.

Pędzenie cykorii.


Technika pędzenia. Zdrowe korzenie cykorii przycina się od dołu na jednakową długość i dołuje pionowo, ściśle jeden przy drugim, w pulchnej ziemi lub piasku, pod stołami w szklarni lub w piwnicy. Zadołowane korzenie przykrywa się warstwą wilgotnego piasku lub ziemi grubości 15-20 cm. W pomieszczeniu utrzymuje się temperaturę 12-18°C. Po 30 dniach w temperaturze 12-15°C, a po 22-24 dniach w temperaturze 15-18°C powinny wytworzyć się pąki. Należy sprawdzić, czy cykoria roślina rozwija się prawidło. Jeżeli są długie, cienkie, trzeba obniżyć temperaturę, jeżeli bardzo krótkie temperaturę podwyższać i po 10 dniach przystąpić do zbioru. Odkrywa się całe partie korzeni i odcina pąki z niedużą częścią korzenia. Plon pąków wynosi 40-45% masy korzeni wziętych do pędzenia. W tym samym pomieszczeniu w ciągu zimy można pędzić cykorię 2-3 razy. Zaczyna się pędzenie już w drugiej połowie listopada.

Uprawa cykorii na nasiona.


Cykoria uprawna. Uprawa cykorii na nasiona trwa dwa lata. Uprawa w pierwszym roku jest taka sama jak na konsumpcję. Nasiona najlepiej siać pasowo. (5 rzędów co 30 cm i 50-80 cm na przejście). Jesienią wyjmuje się do pędzenia korzenie, z co drugiego rzędu, a w pozostałych rzędach przesadza rośliny, pozostawiając je co 20 cm. Na zimę obredla się rzędy dla ochrony przed gryzoniami. Wiosną następnego roku wysiewa się na 100 m2 0,4-0,6 kg N (1,5-2,5 kg saletrzaku), 0,5-0,6 kg P2O5 (3-3,5 kg superfosfatu granulowanego) i 0,8-1,3 kg K20 (1,5-2,5 kg soli potasowej, 50%). Następnie broną i włóką rozgarnia się wały usypane i na rzędach cykorii i uzupełnia rośliny w miejscach pustych, tak aby odstępy między roślinami wynosiły 30-40 cm. Odchwaszczanie należy zakończyć, gdy cykoria liściasta zaczyna kwitnąć.
Pędy nasienne ścina się w godzinach rannych, gdy na 2/3 ich długości nasiona są dojrzałe. Nisko ścięte pędy wiąże się w pęczki i dosusza. Wysuszone pęczki młóci się zazwyczaj cepami, a nasiona doczyszcza na wialni. Plon nasion wynosi 7-8 kg ze 100 m2.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Kapusta pekińska hodowla, sadzenie, uprawa pekinki Największe plony uzyskuje się z uprawy na zbiór jesienny.

Uprawa sałaty masłowej, sałata właściwości, sałata uprawa Rozróżniamy dwa typy sałaty głowiastej: masłową i kruchą.

Jak uprawiać szpinak, szpinak hodowla sadzenie, szpinak z rozsady Szpinak zawiera białko oraz związki żelaza łatwo przyswajalne dla organizmu.

Choroby sałaty masłowej szkodniki szpinaku mszyca na sałacie i cykorii Szkodniki i choroby sałaty: Mszyce Zgorzel siewek Mączniak rzekomy sałaty Zgnilizna twardzikowa na sałacie Szara pleśń na sałacie