Strona głównawarzywa

Dział warzywa

Fasola szparagowa uprawa w polu, etapy hodowli fasoli, jak sadzić

Data: 2011-06-08, Data edycji: 2022-10-01

Fasola szparagowa w gruncie >> Fasola na suche ziarno

WARZYWA STRĄCZKOWE- Fasola szparagowa uprawa w polu


Do warzyw strączkowych zaliczamy fasolę, groch i bób. Należą one do rodziny motylkowatych. Są to rośliny jednoroczne, częścią jadalną, są ich owoce lub nasiona. Wszystkie te rośliny mają głęboko wrastający system korzeniowy, dlatego dobrze wykorzystują składniki pokarmowe znajdujące się w głębszych warstwach gleby. Współżyjąc z bakteriami brodawkowymi, rozwijającymi się w ich korzeniach korzystają z azotu przyswajalnego przez te bakterie z atmosfery, w związku z czym uprawiane są przeważnie w dalszych latach po oborniku. Nie znoszą przesadzania, wysiewane są więc od razu na miejsce stałe. Są to rośliny samopylne, z wyjątkiem fasoli wielokwiatowej i bobu. Najbardziej wytrzymałe na przymrozki są groch i bób.
Spośród uprawianych warzyw są one najbogatsze w białko, a zbierane w stanie zielonym zawierają dość dużo witamin, zwłaszcza witamin B1, B2 i C. Groch i fasola mają duże znaczenie gospodarcze. Należą do powszechnie spożywanych warzyw oraz stanowią surowiec dla przetwórstwa i zamrażalnictwa.

Etapy hodowli fasoli.


Wiadomości ogólne. Opis botaniczny.O chorobach i szkodnikach można dowiedzieć się w tym artykule: szkodniki fasoli szparagowej


Fasola właściwości. Nasiona są różnej wielkości; w 1 gramie znajduje się od 1 do 6 nasion. Opis fasoli. Mogą mieć kształt nerkowaty, walcowaty lub kulisty. Mogą być jedno- lub wielobarwne, białe, żółte, różowe, brązowe w różnych odcieniach oraz ciemne aż do czarnych. Kiełkują w 4-10 dni od siewu. Zdolność kiełkowania zachowują przez kilka lat. Pierwsze liście są pojedyncze, sercowate, następne składają się z 3 listków. System korzeniowy po trzech tygodniach rozwoju sięga na głębokość 75 cm oraz rozrasta się w promieniu około 1 m.
Zakwita w 40-80 dni od siewu. Kwiaty białe, kremowe, różowe lub fioletowe zebrane są w kwiatostany po 2-8 sztuk. Strąki długości 8-25 cm są proste lub wygięte, o przekroju owalnym lub okrągłym. Ściany strąka mogą zawierać włókna i takie odmiany uprawia się na suche nasiona. Rodzaje fasoli. Odmiany fasoli, które nie mają włókna (wyczuwalnego przy jedzeniu) w ścianach strąka niedojrzałego, nazywają się szparagowymi, Dojrzałość użytkową osiągają po 15-20 dniach od zakwitnięcia.

Wartość energetyczna i biologiczna.


Czy fasola jest zdrowa? Fasola wartości odżywcze. Nasiona są bardzo bogate w białko i mogą w dużej mierze zastąpić białko zwierzęce. Należą do pokarmów wysoko energetycznych. Fasola witaminy. Niedojrzałe strąki zawierają około 11% suchej masy i dość duże ilości witamin A i C oraz witaminy B1 i B2.

Wymagania klimatyczne i glebowe.


Etapy hodowli fasoli. Jest wrażliwa na przymrozki, a do dobrego wzrostu wymaga temperatury 16-21°C. Okres od siewu do zbioru wynosi około 70 dni dla odmian wczesnych i 100-110 dni dla odmian późnych, tycznych. Okres zbioru strąków trwa około 2 tygodni. Fasola szparagowa może być uprawiana na terenie całego kraju. Nadmiar deszczu grozi porażeniem roślin przez choroby, pogoda natomiast przekropna wpływa dodatnio na wzrost roślin, wielkość pionu, długość okresu zbioru oraz jakość plonu.
Fasola szparagowa najlepiej rośnie na glebie średnio zwięzłej, przepuszczalnej, o odczynie od lekko kwaśnego do obojętnego. W rejonach dużej ilości opadów i glebach cięższych lepsze wyniki daje fasola tyczna.
Uprawie fasoli na suche nasiona najbardziej sprzyjają lata ciepłe i słoneczne, z małą ilością opadów w okresie dojrzewania strąków i podczas zbioru. W latach deszczowych i chłodnych jest silnie porażana przez choroby.
Gleba pod uprawę fasoli na suche nasiona powinna być ciepła i przepuszczalna (np. lekkie gliny i mocne szczerki).

Uprawa fasoli szparagowej w gruncie.


Fasola odmiany.


Uprawa fasoli szparagowej w gruncie. Zależnie od wysokości rozróżnia się odmiany:
1) karłowe — niskie, o łodydze krótkiej, sztywnej;
2) biczykowe — niskie, o cienkich łodygach płożących się, długości do 1 m;
3) tyczne (pienne) o łodygach długości 2-3 m, wijących się, a w każdej, z tych grup: odmiany o zielonym i żółtym strąku.

Siew. Fasola jak sadzić


Fasola szparagowa uprawa w polu. Pierwszy siew fasoli karłowej wykonuje się około 10 maja, aby wschody ukazały się już po przymrozkach. Siew można powtarzać co 2-3 tygodnie do początku lipca. Fasola jak sadzić? Uprawiając na dużej powierzchni, najlepiej wykonać siew siewnikiem wielorzędowym w rzędy co 40-50 cm, w rzędzie co 5-7 cm. Głębokość siewu waha się od 2 do 5 cm, na glebach zwięzłych sieje się płycej, na lżejszych— głębiej. Siewnik do siewu powinien mieć kółka ugniatające. Jeżeli w siewniku brak takich kółek, należy zastosować wał pierścieniowy. Na mniejszej powierzchni można siać siewnikiem jednorzędowym lub ręcznie.

Sposoby tyczenia fasoli.


Uprawa fasolki szparagowej. Ręcznie sieje się nasiona gniazdowo po 3-4 sztuki, co 20 cm w rzędzie, w rzędy co 50 cm.
Fasola tyczna uprawa. Fasolę tyczną sieje się w połowie maja w rzędy co 60 cm, a w rzędzie po 5-6 nasion co 50 cm.
Zabiegi pielęgnacyjne. W ciągu lata odchwaszcza się międzyrzędzia pielnikiem dwa albo trzy razy. Co najmniej jeden raz w okresie wegetacji trzeba odchwaścić rzędy ręcznie. Po deszczu lub z rana, po rosie, nie należy wykonywać żadnych prac pielęgnacyjnych ze względu na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania chorób. Stosowanie herbicydów wymaga wielkiej ostrożności i przestrzegania przepisów podanych, dla każdego preparatu.
Po wzejściu fasoli tycznej przy każdym gnieździe wbija się tyczkę długości 2,5-3 m w otwory zrobione zaostrzonym żelaznym drążkiem. Dla wzmocnienia wiąże się często razem wierzchołki tyczek z dwóch sąsiadujących z sobą rzędów.

Zbiór i przygotowanie do sprzedaży.


Fasola hodowla. Strąki fasoli szparagowej należy zbierać, gdy nasiona osiągnęły wielkość wyrośniętego ziarna pszenicy. Opóźnienie zbioru powoduje pogorszenie się jakości strąka. Strąki zbiera się kilkakrotnie. Przerwy między zbiorami zależą od warunków atmosferycznych oraz szybkości wzrostu strąków danej odmiany i wynoszą 3-8 dni, zwykle jednak nie przekraczają 5 dni.
Zebrane strąki należy przechować w miejscu chłodnym, przewiewnym i dostarczyć tego samego do odbiorcy. Plon strąków wynosi 8-10 t z 1 ha, a czasem nawet więcej.

Uprawa fasoli na suche ziarno.


Stanowisko w zmianowaniu i nawożenie. Fasolę na suche nasiona uprawia się w 3-4 roku po obornika. Z nawozów mineralnych stosuje się na 1 ha: 55-70 kg P2O5 (300-400 kg superfosfatu pylistego) oraz 150-200 kg K20 (300-400 kg siarczanu potasowego). Azot w ilości 25-45 kg/ha (100-150 kg saletrzaku) daje się tylko na glebach wyczerpanych z tego składnika zaopatrując w niego rośliny na okres poprzedzający rozwój bakterii brodawkowych.

Fasola hodowla. Siew i zabiegi pielęgnacyjne.


Fasola zwykła uprawa. Sieje się około 10 maja. Sposób wykonania siewu i uprawa są takie same jak fasoli szparagowej.
Uprawa fasoli na suche nasiona. Zbiór i przygotowanie do sprzedaży. Rośliny wyrywa się po zaschnięciu strąków, przesusza powiązane w pęczki, a następnie młóci ostrożnie, ze względu na łatwe pękanie nasion. Po młocce należy nasiona doczyścić na wialni i żmijce, a następnie dosuszyć. Nasiona niedosuszone spleśnieją.
Średni plon nasion wynosi 1,5 t z 1 ha. Na glebach ciepłych, żyznych i w sprzyjających latach otrzymuje się nawet do 3 t z 1 ha.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Groch siew, groszek zielony uprawa, groch rodzaje Najlepsze pod uprawę grochu są gleby piaszczysto-gliniaste.

Co zjada liście fasoli, choroby fasoli szparagowej,antraknoza fasoli Szkodniki: Smietka kiełkówka Strączkowiec fasolowy Oprzędziki Pachówka strąkóweczka Strąkowiec grochowy

Brukiew uprawa w ogrodzie, kiedy siać, brukiew jadalna uprawa Brukiew najlepiej rośnie na glebach gliniastych. Źle znosi kwaśny odczyn gleby.

Rzodkiew czarna uprawa, uprawa rzodkwi białej w gruncie Rzodkiew- barwa skórki bywa biała, fioletowosina lub czarna.