Strona głównawarzywa

Dział warzywa

Hodowla kalafiora, uprawa kalafiora krok po kroku w polu i w szklarni

Data: 2011-06-08, Data edycji: 2022-12-26

Uprawa kalafiora


Wiadomości ogólne, Opis botaniczny.


Kalafior właściwości. Jest jednorocznym warzywem. Nasiona są czarno- brunatne, podobna do nasion kapusty, tylko nieco drobniejsze. Liścienie mają kształt bardzo podobny do liścieni kapusty, są tylko nieco dłuższe i fioletowawe w dolnej części z antocyjanem. Liście są długie, siedzące (tylko pierwsze liście mają dość długie ogonki).

Hodowla kalafiora. System korzeniowy jest słabszy niż u kapusty. Najpierw tworzy na krótkiej łodydze rozetę liści. Po 75-420 dniach od wzejścia wzrost pędu zostaje zahamowany i na jego wierzchołku zaczyna wykształcać się tzw. róża, tj. skrócony pęd kwiatostanowy, w którym roślina gromadzi substancje zapasowe. Jeśli róża nie zostanie wycięta, to po kilku dniach rozluźnia się, przybiera zabarwienie zielono-fioletowe, później zielone i dzieli na poszczególne pędy, które po 4-5 tygodniach osiągają długość 60-70 cm i przypominają pędy innych roślin kapustnych.
Kalafior ma kwiaty żółte lub jasnozielone.

Wartość energetyczna i biologiczna.


Kalafior składniki odżywcze. Skład chemiczny róży jest podobny do składu chemicznego główki kapusty białej z tą różnicą, że zawiera nieco więcej białka oraz składników mineralnych, a mniej błonnika. Dlatego też kalafior ma smak delikatniejszy i jest łatwiej strawny. Zawiera więcej witaminy C niż kapusta.

Choroby i szkodniki opisane są w tym artykule -> Smietka kapuściana


Uprawa kalafiora krok po kroku.

Wymagania klimatyczne i glebowe.


Kalafior jest wytrzymały na zimno, jednak długotrwałe chłody, powodują przedwczesne wykształcanie się małych, guzikowa tych róż bez żadnej wartości handlowej. Guzikowatość róż powodują również: uszkodzenie systemu korzeniowego przy przesadzaniu, niedobór wody w glebie, niedostatek azotu, uszkodzenie przez szkodniki. Kalafior nie zawiązuje róż. W wysokiej temperaturze róże „rozsypują się”. Susza w połączeniu z wysoką temperaturą powoduje tworzenie się róż małych, rozpierzchłych i szybko żółknących.
Kalafior tworzy najładniejsze róże w temperaturze 14-18°C i w dość dużej wilgotności powietrza i dniu krótkim, a więc wiosną i jesienią. Rozsada kalafiora jest wrażliwa na zacienienie i bardzo szybko „wybiega”, starsze rośliny natomiast dobrze je znoszą.
Uprawa kalafiorów wymaga gleby próchnicznej, w kulturze ogrodniczej, dostatecznie wilgotnej, przepuszczalnej, przewiewnej, zasobnej w składniki pokarmowe. Najlepsze gleby to czarnoziemy, czarne ziemie, mady próchniczne, lessy oraz szczerki zasobne w próchnicę i w składniki pokarmowe.
Kalafior na glebach kwaśnych rośnie źle i tworzy małe róże.
W rejonach, gdzie w okresie zawiązywania róż jest niedobór opadów, należy rośliny nawadniać, najlepiej przez deszczowanie.

Uprawa kalafiora w gruncie- odmiany wczesne


Kalafior można uprawiać na zbiór wczesny lub późny. Kalafior odmiany. Róże odmian wczesnych osiągają wielkość handlową prawie o tydzień wcześniej niż główki kapusty wczesnej wysianej w tym samym terminie.

Stanowisko w zmianowaniu i nawożeniu.


Uprawa kalafiora nawożenie. Uprawia się w pierwszym roku po oborniku. Na glebach żyznych, próchnicznych, dawka obornika wynosi 30 t/ha, na glebach słabszych do 60 t/ha. Obornik, zwłaszcza pod kalafior odmiana wczesna, powinien być stosowany wczesną jesienią. Glebę kwaśną należy zwapnować. Zawartość składników pokarmowych w glebie powinna być podobna jak pod uprawę kapusty wczesnej, ale kalafior ma wyższe wymagania co do fosforu (mniej więcej o 30%). Na 1 ha daje się wiosną 90-110 kg P205 (500-600 kg super fosfatu pylistego) i 150-190 kg K20 (300-100 kg soli potasowej 50%). Nawożenie azotem powinno być raczej obfite; nadmiar azotu może wprawdzie spowodować zbyt bujny wzrost roślin i opóźnić formowanie róż, jednak niedobór azotu jest bardzo niebezpieczny, gdyż powoduje słaby wzrost roślin i guzikowatość róż. Daje się na 1 ha 120-180 kg N w postaci saletrzaku, mocznika lub saletry. Nawozy azotowe stosuje się przed sadzeniem i wysiewa się około 240-380 kg saletrzaku na 1 ha, resztę azotu daje się pogłównie.

Produkcja rozsady.


Kalafiory uprawa. Termin siewu wczesnych odmian zależy od zamierzanego terminu zbioru. Z siewu w końcu stycznia i rozsady doniczkowanej otrzymujemy róże handlowe w końcu maja lub na początku czerwca.
Kalafior rozsada. Kiedy sadzic kalafior? Z siewu w połowie lutego i z rozsady nie doniczkowanej zaczynamy zbierać róże w połowie czerwca, z siewu zaś w marcu- w lipcu.
Przygotowanie rozsady jest takie samo jak rozsady kapusty wczesnej. W inspektach powinno się utrzymywać temperaturę 15-16°C w dni słoneczne, a 12°C nocą i w dni pochmurne. Kalafior sadzenie. Ma słabszy system korzeniowy niż kapusta, dlatego też wysadzany z doniczkami ziemnymi znacznie lepiej przyjmuje się i daje plon wcześniejszy, a przy tym róże są ładniejsze niż z rozsady pikowanej w inspekcie.

Sadzenie i zabiegi pielęgnacyjne.


Kalafior uprawa w gruncie. Po zahartowaniu rozsady i opryskaniu jej przeciw śmietce i paciornicy sadzi się ją w pole. Jak sadzić kalafior? Najwcześniejsze odmiany sadzi się do gruntu między 10 a 25 kwietnia w rozstawie 50X40 cm. Rozstawa dla późniejszych wynosi 50 X 50 cm i późnych- 80X50 cm, a na glebach bardzo żyznych nawet 60X60 cm.. Po przyjęciu się roślin zasila się je saletrą amonową (90-130 kg/ha) i taką samą dawkę stosuje się po 2-3 tygodniach.
Pielęgnowanie kalafiora w polu jest takie samo jak pielęgnowanie kapusty. Dobre wyniki daje co najmniej dwukrotne nawadnianie plantacji.
Róże kalafiorów pod wpływem słońca i deszczów tracą białą barwę i żółkną,. Aby nie dopuścić do tego, osłania się je, załamując, nad różą 3 liście wewnętrzne lub związując je.
Do tego celu można użyć barwnych gumek (recepturek), każdego dnia zaciskając liście gumką innej barwy. Po 3-5 dniach róże dorastają i po barwie gumki orientujemy się, które nadają się do zbioru.

Zbiór i przygotowanie do sprzedaży.


W okresie chłodniejszym przegląda się plantację co 2-3 dni, a w cieplejszym codziennie, wycinając dorośnięte róże, młode zaś zabezpieczając przed żółknięciem. Zbioru najlepiej dokonywać z rana (zwłaszcza w dni gorące), gdy róże są jeszcze jędrne, Wycina się róże wraz z kilkoma otaczającymi je liśćmi. Posortowane według wielkości, wyborów, pakuje się do skrzynek warzywnych lub specjalnych — kalafiorowych.

Przechowywanie.


Kalafior na zimę. W zwykłej przechowalni lub w piwnicy róże dorośnięte można przechowywać najwyżej kilka dni, w chłodni natomiast, w temperaturze około 0°C, przez kilka tygodni. Znacznie lepiej przechowują się róże z uprawy jesiennej, pakowane w woreczki polietylenowe.

Uprawa kalafiora w tunelu i w szklarni.


W szklarni nie bardzo się opłaca, ponieważ z uprawy innych roślin uzyskuje się kilkakrotnie wyższy dochód. Dlatego też najczęściej uprawia się w skrzyniach dwuspadowych, w inspektach wędrownych lub w tunelach z folii.

Sposób przygotowania rozsady.


Uprawa gleby i pielęgnowanie roślin są podobne jak przy produkcji kapusty wczesnej pod szkłem. Ponieważ kalafior rośnie szybciej niż kapusta, nie należy uprawiać go współrzędnie z innymi roślinami. Stosuje się rozstawę 40X40 cm.

Uprawa kalafiora w polu- odmiany późne.


Na zbiór późny uprawia się odmiany wczesne i średnio wczesne. Jak długo rośnie kalafior? Nasiona wysiewa się na rozsadniku lub w inspekcie, w pierwszej połowie czerwca, a rozsadę sadzi się na miejsca stałe w końcu lipca i w pierwszych dniach sierpnia. Zbiór jesienny zaczyna się w końcu września i trwa przez październik. W rejonach, gdzie w okresie sadzenia kalafiora bywają susze, lepiej przygotować rozsadę w doniczkach ziemnych. Kalafiory późne uprawia się zazwyczaj jako poplon po roślinach wcześnie schodzących z pola. Jeżeli gleba jest mało zasobna, to zaraz po zbiorze przedplonu należy ją nawieźć dobrze rozłożonym obornikiem lub kompostem w ilości 40-50 t/ha i nawozami mineralnymi w ilości takiej, jak pod kalafior wczesny. Rozstawę daje się 60X50 cm lub 70X60 cm, zależnie od żyzności gleby. Często nie wszystkie kalafiory zdążą wykształcić róże przed nadejściem mrozów. Wówczas rośliny, które mają zawiązki róż o średnicy około 3 cm, należy wyjąć z korzeniami i zadołować w widnej piwnicy, głębokim inspekcie lub w szklarni, po czym obficie podlać, nie zwilżając liści.
Należy utrzymywać temperaturę 4-5°C, gdyż w wyższej temperaturze róże się rozsypują. Dużo wietrzyć. W miarę dorastania róż wyrywa się całe rośliny lub wycina je przy ziemi. Z tak przechowywanych roślin można zbierać róże do połowy zimy.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Uprawa kapusty wczesnej białej, rozsada kapusty kiedy siać Uprawa kapusty białej. Kapusta ze względu na dużą powierzchnię liści i szybkie parowanie wymaga dużych ilości wody.

Kapusta brukselka uprawa, wartości odżywcze i przechowywanie Kapustę brukselską zalicza się do cennych warzyw zielonych spożywanych w zimie.

Kapusta czerwona uprawa, sadzenie kapusty czerwonej, rozsada Odmiany wczesne wysiewa się zazwyczaj na początku marca do inspektu