Strona głównawarzywa

Dział warzywa

Uprawa kapusty wczesnej białej, rozsada kapusty kiedy siać

Data: 2011-06-08, Data edycji: 2023-02-11

Czytaj również: Kapusta wczesna w gruncie >> pod folią >> kapusta późna w gruncie >> Przechowywanie kapusty

Uprawa kapusty wczesnej w gruncie


Odmiana, stanowisko, gleba, nawożenie, termin siewu i sadzenia oraz sposób uprawy decydują o jej wczesności.
Okres od siewu do dojrzałości zbiorczej wynosi u odmian wczesnych 125-135 dni. Tworzą one główki małe i średnie, które zbiera się przed całkowitym wyrośnięciem, gdy ważą od 0,5 do 1,5 kg.

Stanowisko w zmianowaniu.


Uprawa kapusty wczesnej. Uprawia się w pierwszym roku po oborniku.
Kapusta uprawa współrzędna. Ze względu na szybki wzrost i szybkie zacienienie powierzchni przez liście możemy uprawiać ją po roślinach zachwaszczających glebę. Bardzo dobre jest stanowisko po mieszance traw z motylkowymi lub po roślinach wieloletnich; wystarczy wówczas pół dawki obornika. Równie dobre jest stanowisko po roślinach schodzących bardzo wcześnie z pola, np. po mieszance roślin motylkowych wysianej po ziemniakach i przyoranej na zielony nawóz. Wówczas nawożenie obornikiem jest zbędne.
Ze względu na choroby i szkodniki nie należy uprawiać kapusty po innych roślinach krzyżowych. Na to samo pole nie należy wracać z tą uprawą częściej niż co 4 lata.

Uprawa kapusty białej nawożenie, uprawa roli.


Po zbiorze wczesnego przedplonu, np. w lipcu, można dać pół dawki obornika (20 t/ha) i wysiać rośliny motylkowe, które zostaną przyorane jesienią. Jeśli przedplon zebrano później, to pole nawozi się obornikiem częściowo rozłożonym w ilości 35-49 t/ha i płytko go przyoruje, a jesienią stosuje głęboką orkę. Wykonując orkę głęboką można jednocześnie przyorać nawozy mineralne, dając 2/5 dawki nawozów fosforowych i 2/5 dawki nawozów potasowych. Jeżeli pH gleby jest niższe od 6,5, trzeba pole zwapnować późną jesienią lub bardzo wczesną wiosną.
Dawki nawozów mineralnych zależą od zasobności gleby w składniki pokarmowe. Na glebach średnio zasobnych nawożonych obornikiem w ilości 30-40 t/ha zawartość składników pokarmowych, badana metodą uniwersalną, powinna wynosić 120-150 mg N, 50-60 mg P205, 120-140 mg K2Q w 1 litrze gleby. Wartość tę uzyskuje się, dając na 1 ha: około 120 kg N w postaci saletrzaku lub saletry amonowej, 50 kg P205 (150 kg superfosfatu potrójnego granulowanego) i 200 kg K20 (400 kg soli potasowej 50 %). Ponadto w okresie wegetacji należy 1-2-krotnie dokarmić rośliny saletrą amonową. W drugim roku po oborniku dawkę nawozów mineralnych należy zwiększyć o 25%.
Wiosną stosuje się głębokie kultywatorowanie (na glebach ciężkich, zlewnych zamiast kultywatorowania należy wykonać płytką orkę) i bronowanie, po czym sadzić rozsadę.

Rozsada kapusty kiedy siać? Produkcja.


Najwcześniejszy plon z gruntu otrzymuje się produkując rozsadę w doniczkach. Rozsada kapusty kiedy siać? W końcu stycznia wysiewa się nasiona do inspektu lub do skrzynek w szklarni i utrzymuje temperaturę 15°C. Po wzejściu roślin temperaturę należy obniżyć do 12°C, a w dni pochmurne do 10°C. Gdy rozwiną się liścienie, siewki pikuje się do doniczek średnicy 6-7 cm i ustawia doniczki w inspekcie lub na stołach w szklarni, utrzymując temperaturę 12-15°C.
Produkując rozsadę bez doniczek, należy nasiona wysiać w połowie lutego w ilości 10 g na 1 m2. Siewki pikuje się w rozstawie 5X5 cm. Stosując większą rozstawę, otrzymuje się rozsadę znacznie silniejszą, dzięki czemu plon kapusty jest wcześniejszy, a główki większe. Temperatura, wietrzenie i podlewanie — takie same jak przy uprawie kapusty w doniczkach.
Ziemię do uprawy rozsady przygotowuje się z ziemi kompostowej lub darniowej z dodatkiem 1/4 części ziemi gnojowej i 1/4 części przekompostowanego, odkwaszonego torfu ogrodniczego. Ziemia taka dobrze trzyma się korzeni.
Na 7-10 dni przed sadzeniem rozsady należy rozpocząć jej hartowanie. Przedłużenie okresu hartowania ponad 10 dni jest niebezpieczne, gdyż może spowodować pojawienie się pośpiechów. Między 1 a 10 kwietnia rozsada kapusty powinna być gotowa do sadzenia w pole.

Sadzenie.


Przed sadzeniem rozsadę należy opryskać preparatem owadobójczym przeciw paciornicy krzyżowiaczce, jak również zaprawić korzenie przeciw śmietce kapuścianej (patrz Szkodniki roślin kapustnych). Kapustę sadzi się w rozstawie 50X50 cm, najlepiej po południu. Bardzo zalecane jest podlanie roślin po posadzeniu.

Kapusta wczesna uprawa. Zabiegi pielęgnacyjne.


Rośliny po przyjęciu nawozi się pogłównie saletrą amonową w ilości 50 kg/ha, sypiąc ją wokół roślin i odchwaszcza międzyrzędzia pielnikiem na krzyż. Odchwaszczanie powtarza się w miarę potrzeby pielnikiem na krzyż. Chwasty wyrastające przy roślinach usuwa się ręcznie i odgarnia ziemię z roślin przesypanych nią przez narzędzia do uprawy międzyrzędowej.
Gdy boczne liście kładą się na ziemię, a wierzchołkowe zaczynają się zwijać w główki, zasila się ją azotem (150 kg saletry amonowej na 1 ha). Nie należy kapusty wczesnej ani obsypywać, ani obredlać.

Zbiór i przygotowanie do sprzedaży.


Zbiór kapusty wczesnej przypada między 5 a 20 czerwca. Główki, jeszcze dość luźne i miękkie wycina się wraz z 4 liśćmi ochronnymi, tj. liśćmi zewnętrznymi nieprzylegającymi do główki.

Uprawa kapusty pod folią, w inspekcie.


Najlepiej nadają się do tego celu skrzynie inspektowe podwójne lub wędrowne. Można też stosować okrycie z folii perforowanej. Należy przy tym wybrać glebę lżejszą, szybciej się nagrzewającą. Jesienią należy nawieźć teren rozłożonym obornikiem w ilości 6-8 kg/m2.
Rzędy wyznacza się co 38 cm (8 rzędów na szerokość skrzynki podwójnej), w rzędzie sadzi się rośliny co'. 34-40 cm. Gdy rośliny wznowią wzrost, należy zasilić je saletrą amonową w ilości 1 kg na 100 m2. Jeżeli liście są zbyt jasne, trzeba powtórnie zastosować saletrę.
Kapusta wczesna pod osłonami uprawa. Przez cały okres wzrostu należy kapustę obficie podlewać i w dzień utrzymywać w inspekcie temperaturę 14-18°C. Gdy temperatura zewnętrzna nocą ustali się powyżej 6°C, okna można zdjąć. Jeżeli mamy dostateczną liczbę skrzyń, a za mało okien, to można ha noc nakrywać skrzynie samymi matami, a na dzień je zdejmować.
Zbiór kapusty z inspektu stałego powinien zacząć się po 6-7 tygodniach od posadzenia rozsady, tj. w drugiej połowie maja, a z inspektu wędrownego- w tydzień później. W inspekcie uzyskuje się główki nieco mniejsze niż z gruntu.
Coraz częściej jest stosowana uprawa kapusty pod folią.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Kapusta czerwona uprawa, sadzenie kapusty czerwonej, rozsada Odmiany wczesne wysiewa się zazwyczaj na początku marca do inspektu

Kapusta włoska uprawa, odmiany i właściwości Kapusta włoska jest o wiele mniej wrażliwa na mróz i suszę niż kapusta biała.

Kapusta szkodniki i choroby: śmietka, bielinek kapustnik zwalczanie Szkodniki: Bielinek kapustnik Piętnówki Tantniś krzyżowiaczek Pchełki Śmietka kapuściana Mszyca kapuściana.