Strona głównawarzywa

Dział warzywa

Ogórek uprawa w gruncie, ogórek nawożenie, ogórki gruntowe pod folią

Data: 2011-06-08, Data edycji: 2023-11-13

Czytaj także- Hodowla ogórków na nasiona >> w inspekcie >> w szklarni >> pod folią

Ogórek uprawa w gruncie.


Uprawa ogórków gruntowych


Ogórek uprawia się w pierwszym roku po oborniku. Dobrym przedplonem jest mieszanka traw z roślinami motylkowymi przyorana jesienią. Na tym samym miejscu można uprawiać ogórek nie częściej niż co 3 lata.

Ogórek jest rośliną, która lubi wilgoć i ciepło. Szybsze plony można uzyskać dzięki zastosowaniu szklarni ogrodowej. Bardzo trwałe są szklarnie ogrodowe z poliwęglanu komorowego w konstrukcji stalowej.


Ogórek nawożenie


Najlepszym nawozem pod ogórek jest obornik bydlęcy, a na glebach ciężkich, zimnych koński, w ilości 30-40 t/h, przyorany wczesną jesienią. Po mieszance traw z roślinami motylkowymi na glebach słabszych można dać 20 t obornika.
Uprawiając ogórek w drugim roku po oborniku, dobrze jest zasilić glebę obornikiem spod inspektów lub kompostem. Nawożenie ogórka. Zawartość składników pokarmowych w glebie przygotowanej pod ogórek powinna wynosić na 1 l gleby: 150 mg N, 60-50 mg P205, 150 mg K20 na glebach cięższych i 175 mg na glebach lżejszych. Na polu nawiezionym obornikiem wysiewa się wiosną na 1 ha 100-120 kg N (400 kg saletrzaku), 65-80 kg P205 (360-440 kg superfosfatu pylistego) oraz 120 K20 (240 kg siarczanu potasu).
Nawożenie ogórków gruntowych w drugim roku po oborniku stosuje się o połowę większe dawki każdego z nawozów mineralnych.

Ogórek gruntowy uprawa. Siew.


Ogórek gruntowy uprawa. Ogórek uprawia się zazwyczaj „na płask”, stosując na glebach słabszych odległość rzędów 80-90 cm, na glebach żyznych 110-120 cm. Ogórek nasiona. Aby ułatwić uprawę międzyrzędową oraz zbiór, stosuje się nieraz pasową uprawę ogórka. Wówczas co 2 rzędy odległe o 60-70 cm pozostawia się przerwę szerokości 120-140 cm, zależnie od żyzności gleby oraz siły wzrostu odmiany. W rzędach sieje się nasiona pojedynczo lub gniazdowo, po 2-3 nasiona, w odstępach 10-15 cm. Głębokość przykrycia i nasion powinna wynosić 1,5-2,0.cm, Na obsianie 1 ha potrzeba 3-6 kg nasion.
Kiedy siać ogórki? Nasiona wysiewa się od 10 do 14 maja. Początkowo rośliny rosną wolno i zajmują mało miejsca. Aby wykorzystać glebę, uprawia się często przedplony albo dorastające po wysianiu ogórka śródplony jak sałata, rozsady, szpinak, koper, cebula dymka lub kalarepa. Gdy ogórek zacznie się rozrastać, mniej więcej w połowie czerwca, śródplony nadają się do zbioru.
Aby przyspieszyć wzejście nasion, moczy się je czasem przez półtorej doby w wodzie o temperaturze 25-30°C. Trzeba jednak pamiętać, że moczone nasiona można siać tylko w wilgotną glebę.

Zabiegi pielęgnacyjne.


Ogórek uprawa w gruncie. Gdy siewki zaczynają wytwarzać liście, należy uszczyknąć zbędne rośliny przy samej ziemi, pozostawiając w rzędzie po jednej roślinie co 15-20 cm. Ogórki rosnące zbyt gęsto drobnieją i dają znacznie mniejszy plon. Przed zakwitnięciem roślin trzeba zastosować nawożenie pogłówne saletrą amonową w ilości 0,5-0,15 q/ha.
Ogórek nawożony azotem rośnie silnie, ale owocuje słabo, co opóźnia zbiór, a przy tym owoce stanowią zły surowiec do kwaszenia i na konserwy.

Zbiór i przygotowanie do sprzedaży.


Ogórki konserwowe należy zbierać codziennie lub co drugi dzień (zależnie od pogody) i odstawiać do miejsca skupu. W dni ciepłe owoce niezerwane w porę przekraczają szybko wielkość określoną normami. Ogórki do kwaszenia trzeba zbierać nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Należy unikać kilkakrotnego ich przesypywania, ponieważ obcierają się i ciemnieją, co obniża ich wartość handlową. Do sprzedaży ogórki dostarcza się w skrzynkach, posortowane według norm handlowych.

Przyspieszona uprawa ogórka w gruncie


Aby przyspieszyć zbiór ogórków prawie o 2 tygodnie, sadzi się do gruntu rozsadę wyprodukowaną w inspekcie, w doniczkach ceramicznych o średnicy 6-8 cm. Do doniczek sieje się w drugiej połowie kwietnia po 3 nasiona, ale pozostawia się w doniczce tylko dwie siewki. W inspekcie utrzymuje się temperaturę 20-25°C. W drugiej połowie maja sadzi się do gruntu zahartowaną rozsadę. Przed wyjęciem z inspektu należy rozsadę silnie podlać, a na polu zrobić co 90-100 cm bruzdy głębokości 15 cm. Na dnie bruzdy ustawia się co 25—30 cm rozsadę ogórka, następnie zasypuje bruzdę i wokół roślin ziemię lekko obciska.

Uprawa ogórka pod osłonami. Ogórki gruntowe pod folią


Ogórek dobrze rośnie na tzw. ciepłym spodzie, a więc w inspekcie założonym na oborniku lub ogrzewanym rurami założonymi w ziemi. Temperatura wewnątrz skrzyni powinna wynosić około 22 °C. Ziemię tzw. ogórkową sporządza się z 2 części kompostu darniowego z krowieńcem, 2 części ziemi gnojowej i 1 część gruboziarnistego piasku. Ziemię co roku należy dawać świeżą, w przeciwnym wypadku niezbędne jest odkażenie parą i dodanie kompostu.

Produkcja rozsady.


Rozpoczyna się na 30-40 dni przed jej sadzeniem na miejsce stałe. Wysiewa się po 2 nasiona do doniczek o średnicy 8 cm, napełnionych do połowy ziemią. W każdej doniczce pozostawia się po jednej siewce. W miarę wydłużania się pędów dodaje się ziemi do doniczek. Temperatura ziemi w doniczkach powinna wynosić do 26 °C w dni słoneczne i do 20°C w dni pochmurne, nocą nie mniej niż 16°C i nie więcej niż 20°C.
Ogórki gruntowe pod folią. Uprawa ogórka z rozsady. Gdy rośliny mają 3 liście, sadzi się po dwie w jednym oknie. Sadzenie rozsady starszej powoduje zahamowanie wzrostu roślin, a plon owoców jest znacznie mniejszy. Warstwa ziemi powinna mieć około 15 cm grubości, a w środkowej części skrzyni, gdzie ma być sadzona rozsada 2O cm. Rośliny trzeba sadzić głębiej niż rosły poprzednio. Dopiero po przy jęciu się roślin podsypuje się je ziemią aż po liścienie.
Aby przyspieszyć wydawanie pędów bocznych, dobrze jest przyciąć pęd wierzchołkowy nad trzecim liściem. Dalsze cięcie ogórków inspektowych jest niecelowe. W dzień należy utrzymywać temperaturę 22—28°C, nocą około 20°C, lecz nie niżej 16°C.
Inspekt wietrzy się umiarkowanie i od strony przeciwnej, niż wieje wiatr, zwłaszcza chłodny wiosenny, który uszkadza lub niszczy liście.
Ogórek dobrze rośnie w wilgotnej atmosferze. Jeżeli jest ciepło i słońce silnie przygrzewa, należy rośliny co najmniej raz dziennie skrapiać wodą, nie trzeba natomiast zbyt często ich podlewać, bo łatwo gniją.

Nawożenie ogórków pod osłonami


Gdy rośliny zaczną w pełni owocować, należy je zasilać gnojowicą lub roztworem nawozów mineralnych, początkowo co 10 dni, a później co tydzień. Gnojowicę przygotowuje się w następujący sposób: na 1 część krowieńca daje się 2 części wody i pozostawia na 7-10 dni, potem dolewa się jeszcze 2 części wody i cieczą tą, w ilości 8-10 litrów na jedno okno podlewa rośliny.
Ogórek nawożenie. Roztwór nawozów mineralnych przygotowuje się w następujący sposób: w 1 litrze rozpuszcza się 4 g saletry amonowej, 2 g soli potasowej i 6 g superfosfatu. Na 1 okno daje się 10 litrów tego roztworu. Zarówno krowieńcem, jak i nawozami mineralnymi zasila się rośliny uprzednio podlane. Po zasileniu roślin trzeba je podlać czystą wodą z konewki przez sitko, aby zmyć nawóz, który mógł zatrzymać się na liściach. Okna zdejmuje się w połowie czerwca. Średni plon z jednego okna inspektu ciepłego wynosi 8-14 kg.

Uprawa ogorka w inspekcie zimnym i wędrownym.


Inspekt zimny po wczesnych warzywach, np. po sałacie, rzodkiewce lub wczesnych rozsadach, można wykorzystać do uprawy ogórka. Między 5 a 10 maja można również inspekt wędrowny obsadzić rozsadą ogórka. Zarówno w inspekcie stałym, jak i wędrownym ziemia powinna być żyzna, próchniczna i nagrzana, a więc na 2-3 dni przed sadzeniem rozsady inspekt trzeba nakryć oknami, a na noc również matami.
W inspekcie zimnym można uprawiać gruntowe odmiany ogórków.
Produkcję rozsady rozpoczyna się na 30-35 dni przed jej planowanym sadzeniem na miejsce stałe. Ze względu na bardzo obfite owocowanie odmiany heterozyjne wymagają znacznie więcej składników pokarmowych, toteż należy zasilać je 2 razy częściej niż odmiany ustalone.
Nie wolno jednak stosować 2-krotnie wyższych dawek nawozów, gdyż może to spowodować zasolenie ziemi i zniszczenie roślin.

Hodowla ogórków na nasiona


Ogórki nawożenie. Wymagania glebowe i potrzeby nawozowe są podobne jak przy uprawie na konsumpcję, z tą różnicą, że dawkę nawozów fosforowych należy zwiększyć o 100-200 kg/ha, co wpłynie korzystnie na ilość i jakość nasion. Nasiona należy siać między 12 a 15 maja. Odległość między rzędami wynosi 90 cm na glebach słabszych i do 130 cm na glebach żyznych. Ważne jest przestrzeganie izolacji przestrzennej: odległość między plantacjami poszczególnych odmian ogórka powinna wynosić 500 m.
Zabiegi pielęgnacyjne są podobne jak przy uprawie ogórka na konsumpcję. Na nasienniki należy przeznaczyć pierwsze zawiązane na roślinach owoce, pod względem kształtu i zabarwienia typowe dla danej odmiany. Wszystkie niekształtne, nietypowe należy usuwać; ogórek owoc zawiązujący się po 15 sierpnia przeznaczyć na konsumpcję. Nasienniki dojrzewają w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu. Gdy owoce uzyskują barwę typową dla danej odmiany w fazie dojrzałości fizjologicznej, wówczas zrywa się je i układa w nieduże pryzmy na 5-10 dni, aby lepiej dojrzały.
Dojrzały ogórek siewny kraje się wzdłuż (na połowy), wydobywa nasiona wraz z miazgą, zlewa do naczyń drewnianych lub emaliowanych i pozostawia na kilka dni, aby śluzowata miazga sfermentowała, gdyż; wówczas lepiej odchodzi od nasion. Następnie nasiona przepłukuje się, najlepiej bieżącą wodą, odlewając sfermentowaną miazgę wraz z lekkimi nasionami. Przy produkcji nasion na dużą skalę stosuje się specjalne maszyny do drążenia nasion. Czyste nasiona suszy się w specjalnej suszami lub na siatkach w słońcu. Podsuszone zsypuje się do kilkukilogramowych ażurowych woreczków i zawiesza w suchym, przewiewnym miejscu, aby lepiej doschły. Wysuszone doczyszcza się na młynku, odwiewając lekkie. Średni plon nasion z 1 ha wynosi 300-400 kg, w bardzo dobrych warunkach agrotechnicznych nawet 600 kg.

Komentarze do artykułu

Dnia 2019-08-08 Kasjopeja  skomentował(a):
Dziękuje, za tyle dobrych porad. Moje ogórki są naprawdę dobre i mam z nich nasiona. Dla mnie największym wyzwaniem było posadzenie ich i pamiętanie o nich. Trudziłam się z wykopywaniem ziemi czy jej spulchnianiem. Na szczęście tata kupił mi narzędzia od cellfastu i to zdecydowanie ułatwiło mi pracę w ogrodzie.

Dodaj komentarz

Dnia 2019-08-09 admin  skomentował(a):
Z ogórków, które mają na opakowaniu nasion napis F1, nie powinno się brać nasion. Oznacza to, że producent gwarantuje jakość w pierwszym pokoleniu.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Uprawa cebuli jaka gleba, cebula właściwości Sok cebuli dzięki właściwościom bakteriobójczym ma zastosowanie w lecznictwie.

Nawóz pod czosnek zimowy, kiedy sadzić czosnek zimowy Czosnek stanowi surowiec dla przemysłu farmaceutycznego ze względu na działanie bakteriobójcze.

Por uprawa z rozsady, por sadzenie, rozsada Por- rośliny dorosłe znoszą dobrze kilkunastostopniowe mrozy.