Strona głównawarzywa

Dział warzywa

Hodowla pomidorów w gruncie, uprawa pomidorów opis

Data: 2011-06-08, Data edycji: 2023-02-10

Artykuł "Uprawa pomidorów opis" został podzielony na części. Aby przejść do interesującej treści należy kliknąć w poniższy link: hodowla pomidorów w gruncie >> w folii >> w szklarni >> w inspektach >> pomidor na nasiona >> choroby i szkodniki

WARZYWA PSIANKOWATE- Pomidory właściwości


Do grupy tej należą: pomidor, oberżyna i papryka, . Są to rośliny jednoroczne. Ich częścią jadalną jest owoc. Rośliny te pochodzą z krajów południowych, dlatego też mają bardzo duże wymagania cieplne. Młode rośliny giną przy najmniejszym przymrozku, a nawet w temperaturze około 10°C utrzymującej się przez kilka dni. Najbardziej wytrzymały jest pomidor. Dobrze zahartowana rozsada znosi przymrozki do -1°C.

Warzywa te źle rosną na glebach zimnych, podmokłych. Najlepiej udają się na glebach ciepłych. Dość dobrze znoszą suszę, natomiast duża ilość opadów, zwłaszcza w czasie owocowania, obniża plon.
Największe znaczenie gospodarcze ma u nas uprawa pomidorów w gruncie, w tunelu foliowym i w szklarni.
Oberżyna ma jeszcze większe wymagania cieplne. Uprawia się ją na małą skalę, w ogródkach przydomowych i na działkach.


Posiadasz szklarnię ogrodową i uprawiasz pomidory? Przetestuj kropelkowe nawadnianie pomidorów: https://sklep.arlenteam.pl/nawadnianie-kropelkowe-szklarni


Pomidory właściwości. Wiadomości ogólne. Opis botaniczny.


Pomidory właściwości. Nasiona pomidora są płaskie, nerkowate, szarożółte, owłosione; w 1 gramie znajduje się około 350 nasion. Zdolność kiełkowania zachowują przez 5-6 lat. Liścienie są wąskie, lancetowate: Liście są nie parzystopierzaste, płycej lub głębiej wcinane, lekko pomarszczone. Liście i łodyga są pokryte włoskami gruczołowymi. U odmian wysokich pęd główny może osiągnąć kilka metrów długości, nie podpierany położy się. Odmiany niskie, tzw. karłowe, mają pędy dość sztywne, długości od 40 .do 70 cm, zakończone kwiatostanem, dlatego nazywane są również samokończącymi się. Kwiatostanem jest grono złożone z 0-20 kwiatów. Kwiaty barwy żółtej przystosowane są do samozapylania. Pomidor to roślina wiotkołodygowa wysokości 45-60 cm. Owoc kulisty; spłaszczony, gładki, średniej wielkości.

Uprawa pomidorów opis


Hodowla pomidorów w gruncie. Stanowisko w zmianowaniu i nawożenie.


Czym nawozić pomidory? Uprawa pomidora w gruncie obejmuje odmiany silnie rosnące, które dobrze owocują na samym nawozie organicznym, jak i na samych nawozach mineralnych. Odmiany słabo rosnące i karłowe dają wyższe plony przy łącznym stosowaniu obornika i nawozów mineralnych.
Pomidory hodowla- uprawia się przeważnie w drugim roku po oborniku, ale na ubogich glebach lekkich można uprawiać go w pierwszym roku. Ponieważ na pomidorze, ziemniaku i tytoniu występują te same choroby, nie należy uprawiać pomidora po tych roślinach, ponadto obornik stosowany bezpośrednio pod pomidor nie powinien pochodzić od zwierząt karmionych surowymi ziemniakami.
Gleba nawieziona obornikiem powinna zawierać w 1 1 gleby: 100-150 mg N, 60-70 mg P2O5, 175-200 mg K2O. Przy uprawie pomidora w drugim roku po oborniku należy dać na 1 ha następujące ilości nawozów mineralnych 110 kg N (400 kg siarczanu amonowego przedsiewnie i 150 kg saletry amonowej pogłównie), 70 kg P2O5 (400 kg superfosfatu granulowanego) oraz 210 kg K,0 (400 kg soli potasowej 50%).
Pod pomidor gruntowy uprawiany w trzecim roku po oborniku należy zwiększyć dawkę nawozów o 50%. Pod pomidor w dalszych latach po oborniku stosuje się podwójną dawkę nawozów mineralnych. Niedobór fosforu wpływa na opóźnienie dojrzewania owoców, a niedobór potasu powoduje załamywanie się gron.
Korzystnie jest dać, zwłaszcza pod odmiany wysokie, połowę dawki nawozów fosforowych i potasowych jesienią pod orkę przedzimową. Pomidory przeazotowane rosną zbyt silnie, co opóźnia ich owocowanie, i wpływa na zmniejszenie się plonu.
Pomidor nie jest wrażliwy na kwaśny odczyn gleby, dlatego też wapnowanie nie jest na ogół konieczne. Nawożenie pomidorów gruntowych jest takie samo jak nawożenie pomidorów pod osłonami.

Pomidory hodowla- produkcja rozsady.


Jak uprawiać pomidory? Produkcja rozsady średnio wczesnych odmian trwa 8-7 tygodni. Nasiona pomidora sieje się w końcu marca — na początku kwietnia do inspektu ciepłego, o temperaturze 20-22°C.
Na 1 m2 wysiewa się 6-8 g nasion, z czego uzyskuje się około 1209 roślin. Gdy liścienie się rozchylają, siewki pikuje się do inspektu o temperaturze wynoszącej nocą 16-18°C, a w ciągu dnia 20-25°C.
Pikuje się w rozstawie 8X10 cm. Do pikowania można wykorzystać skrzynie inspektowe po kapuście wczesnej.
Na wczesny zbiór produkuje się rozsadę w doniczkach. Uprawa pomidorów w doniczkach- nasiona sieje się wówczas w końcu lutego — na początku marca, a rośliny pikuje w inspekcie łub w skrzynkach w rozstawie 5X5 cm.
W końcu marca, gdy rośliny mają już 2—3 dobrze wykształcone liście, przesadza się je do doniczek ziemnych lub ceramicznych o średnicy 9 cm.
Hartowanie rozpoczyna się na 7-8 dni przed sadzeniem rozsady w polu.

Pomidor uprawa- sadzenie i sposoby.


Uprawa pomidorów w gruncie jest zależnie od odmiany, gleby i sposobu sadzenia. Pomidory sadzi się w różnych odległościach. Przy uprawie zmechanizowanej daje się większą odległość między rzędami, a zagęszcza rośliny w rzędach. Dla odmian rosnących słabo wystarczają odległości między rzędami 80-90 cm, a w rzędzie 35-40 cm. Odmiany silnie rosnące, prowadzone na 2-3 pędy i uprawiane przy palikach lub drutach, sadzi się w. rozstawie 100X50-70 cm, przy uprawie bez palików- 100-120X70-90 cm.
Sposoby uprawy zależą od odmiany oraz warunków klimatycznych i glebowych.
Odmiany karłowe uprawia się zwykle „na płask” lub na wałach lekko wzniesionych. W latach suchych na glebach lżejszych pomidor bardzo dobrze udaje się w uprawie „na płask” bez palikowania, w latach jednak deszczowych, chłodnych, zwłaszcza na glebach gliniastych, ulega chorobom.
Wadą uprawy bez palików jest również to, że owoce brudzą się i są uszkadzane przez drutowce. Przy uprawie pomidora na wałach, które szybciej obsychają po deszczu, owoce są w mniejszym stopniu narażone na gnicie.
Wały robi się przed sadzeniem, wyorując pługiem 4 skiby, które wyrównuje się lekkimi bronami. Jeśli wał biegnie z północy na południe, to rośliny sadzi się na wierzchołki wału, jeżeli ze wschodu na zachód, to na dole południowego zbocza wału.
Najbardziej kosztownym sposobem jest uprawa przy palikach lub drutach rozpiętych na kołkach.
W rzędach pomidorów wbija się co 4-5 m paliki, do których na wysokości 50 cm nad ziemią przytwierdza się po obydwu stronach palika 2 druty poziome. Między druty wsuwa się pędy pomidora, które rozrastając się, zwisają ku dołowi, lecz nie dotykają ziemi.
Inny sposób rozmieszczenia drutów jest następujący: pośrodku międzyrzędzia wbija się co 3 m kołki takiej wysokości, aby ponad ziemię wystawało 70-80 cm — przy uprawie odmian niskich, oraz 1,2-1,5 m — przy uprawie odmian wysokich. Jeden drut przymocowuje się do wierzchołka kołków. Później do nasady łodygi przywiązuje się sznurek, robiąc dość duże, luźne „oczko”, a następnie owija sznurek dookoła łodygi i przywiązuje do drutu.
W miarę wzrostu pędu owija się go wokół sznurka. Jest to znacznie tańszy sposób niż przy palikowaniu, które wymaga kilkakrotnego przywiązywania pędów pomidora.

Uprawa pomidora- cięcie.


Uprawiając odmiany wysokie na zbiór wczesny, prowadzi się rośliny na jeden pęd, usuwając wszystkie pędy boczne. Otrzymuje się wówczas wcześniejszy, ale znacznie mniejszy plon niż z roślin tej samej odmiany prowadzonych na 2-3 pędy.
Na zbiór wczesny zaleca się przede wszystkim uprawę wczesnych odmian karłowych, niewymagających cięcia ani palikowania.
Rośliny palikowane prowadzi się najczęściej na 2-3 pędy. Zostawia się wówczas pęd główny i jeden- dwa pędy boczne. Jako pierwszy pęd boczny pozostawia się pęd pod pierwszym gronem, a jako drugi- pęd odziomkowy.
Dalsze pielęgnowanie polega na wycinaniu pędów bocznych, gdy są jeszcze małe. Rośliny niecięte dają plon większy, lecz późniejszy, cięte owocują wcześniej i dają większe owoce.

Hodowla pomidorów - zabiegi pielęgnacyjne.


Do zwalczania chwastów można stosować na 6 tygodni do kilku dni przed sadzeniem rozsady pomidora środek chemiczny.
Podsypywanie pomidorów jest zabiegiem zbytecznym opóźniającym owocowanie.
Zalecane jest dwukrotne dokarmianie roślin: gdy zawiązują pierwsze owoce — saletrą amonową (80-100 kg/ha) i gdy zaczyna się zbiór owoców saletrą amonową (do 100 kg/ha) i solą potasową 50% (do 130 kg/ha).

Pomidory gruntowe uprawa- zbiór i przyspieszanie dojrzewania owoców.


Najsmaczniejsze są pomidory, które dojrzały na roślinie. Jeżeli owoce mają być przewożone na większą odległość, powinny być zdejmowane wcześniej, gdy zaczynają zmieniać zabarwienie z zielonego na jasnożółte. Pomidory pozostawione na roślinach do dojrzenia często pękają, zwłaszcza gdy po suszy nastąpią deszcze.
Odmiany o owocach niedojrzałych białych pękają w znacznie mniejszym stopniu niż odmiany o owocach niedojrzałych zielonych.
Owoce roślin uprawianych wyłącznie na nawozach organicznych łatwiej pękają niż owoce roślin uprawianych na nawozach organicznych w połączeniu z mineralnymi.
Wcześniej zerwane „zapalone pomidory trzyma się w celu dojrzenia w temperaturze 20-28 °C (temperatura powyżej 28-30 °C lub poniżej 12°C hamuje dojrzewanie).

Przygotowanie do sprzedaży.


Czyste, równomiernie zabarwione pomidory sortuje się na wybory i układa do skrzynek uniwersalnych. Normy handlowe przewidują dwa wybory. Plon pomidorów waha się od 20 do 40 t z 1 ha.

Komentarze do artykułu

Dnia 2023-04-02 Katarzyna  skomentował(a):
Od wielu lat hoduję pomidory, średnio ok 80 sadzonek pod folią i 20 w gruncie na zewnątrz. Różnica w uprawie jest ogromna. Pomidory pod folią owocują miesiąc wcześniej i zbieram je miesiąc dłużej (nawet w listopadzie). Te na zewnątrz częściej chorują bo nasze lata nie zawsze są ciepłe i słoneczne. Jednego roku, po wichurze i ulewnym deszczu straciłam prawie wszystkie krzaki z dworu. Zawsze sama wysiewam pomidory, nie kupuję sadzonek. Kilka razy się nacięłam jak wyrosło mi co innego, niż kupiłam (inna odmiana). Niektórzy twierdzą, że pomidory spod osłon smakują gorzej niż te z dworu ale ja różnicy w smaku nie widzę. Różnica na pewno jest między moimi pomidorami a tymi ze sklepu.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Uprawa pomidorów pod folią opryski, brunatna plamistość liści pomidora Szkodniki: Mszyce, mączlik szklarniowy, choroby: zgorzel siewek, zaraza ziemniaka na pomidorze

Bób jak sadzić, bób uprawa nawożenie, kiedy sadzić bób Bób uprawa. Wartością energetyczną przewyższa strąki zielonej fasoli szparagowej

Fasola szparagowa uprawa w polu, etapy hodowli fasoli, jak sadzić Nasiona fasoli są bardzo bogate w białko i mogą w dużej mierze zastąpić białko zwierzęce