Strona głównawarzywa

Dział warzywa

Kiedy siać sałatę w folii, uprawa sałaty w tunelu nieogrzewanym

Data: 2022-12-30, Data edycji: 2023-02-10

Czytaj również: Sałata uprawa w gruncie >> kiedy siać sałatę w folii >> kiedy siać sałatę w szklarni >> sałata na nasiona >> choroby sałaty

Uprawa sałaty w folii. Kiedy siać sałatę w szklarni


Uprawa sałaty w tunelu nieogrzewanym, foliowym, szklarni inspekcie. Kiedy siać sałatę w folii? Sałatę uprawia się pod folią ogrzewaną i zimną w przedplonie zazwyczaj przed pomidorem i ogórkiem. Nie jest wskazaną uprawa z tymi warzywami, gdyż rośliny mają różne wymagania co do temperatury. W inspektach lub szklarniach można sadzić ogórki dopiero na 10 dni przed zbiorem sałaty.

Produkcja rozsady.


Uprawa sałaty pod folią. W szklarniach, foliach i inspektach uprawia się sałatę tylko z rozsady pikowanej lub wyprodukowanej w doniczkach. Aby otrzymać silną rozsadę, należy wysiać nasiona w odpowiednim terminie. Sałata kiedy siać?

Kiedy siać sałatę w folii?


Termin siewu Termin sadzenia rozsady Pora zbioru
15.X 20.XI styczeń (rozety liści bez główek)
15.XI 25.XII luty (rozeta liści bez główek)
20.XII l.II marzec
l.II 10.III początek kwietnia
5.II 15-20.III koniec kwietnia
ze szklarni zimnych- początek maja

Sałata lodowa uprawa. Nasiona sieje się do skrzynek z ziemią próchniczną z dużą domieszką piasku w ilości 3 g nasion na 1 m2. Dwutygodniowe siewki pikuje się w rozstawie 5X3 cm do skrzynek z ziemią nieco żyźniejszą, ale również z dużym dodatkiem piasku. Utrzymuje się temperaturę 15°C,a w dni pochmurne- nawet 10°C. Gdy rośliny zewrą się, należy posadzić je na miejsce stałe, lub gdy mają po 2 liście właściwe — przepikować do doniczek o średnicy 6 cm. Po posadzeniu starszej rozsady doniczkowanej na miejsce stałe otrzymuje się główki handlowe po 14-20 dniach.

Sadzenie i zabiegi pielęgnacyjne.


Sałata rzymska uprawa. Sałatę wczesną sadzi się w rozstawie 10X15 cm, a nawet 10X10 cm. W miarę osiągania wielkości handlowej (dobrze wyrośnięte rozety liściowe) przesadza się rośliny, a pozostawione rozrastają się tworząc główki. Na początku kwietnia rozsadę sadzi się w rozstawie 13-15X16-20 cm, aby każda roślina mogła uformować główkę.
Gdy sałata rozrośnie się, należy ją podlewać obficie, ale rzadko i tylko z rana, a także możliwie często wietrzyć. Sałata podlewana za często i rzadko wietrzona łatwo gnije i ginie. U starszej sałaty, tworzącej główki, gniją dolne liście przy nasadzie. W dni słoneczne sałata niewietrzona może być łatwo „przypalona”, wówczas brzegi najmłodszych listków zasychają, a zewnętrzne stają się twardsze i nabierają barwy ciemnozielonej. Takie główki nie mają wartości handlowej.

Zbiór i przygotowanie do sprzedaży.


Uprawa sałaty w tunelach foliowych. Sałata wczesna może nie mieć zwięzłej główki, musi tworzyć rozetę dobrze wyrośniętych liści. Po wyrwaniu lub wycięciu roślin usuwa się nadgniłe liście oraz korzeń, sortuje według wielkości i wyborów, a następnie układa w płytkich skrzynkach jedną warstwą, głąbami do góry. Sałatę późniejszą pakuje się do głębokich skrzynek ażurowych w 2-3 warstwach również głąbami do góry.

Uprawa sałaty na nasiona


Uprawa roli i nawożenie.


Sałata siewna. Sałata uprawiana na nasiona daje największe plony na glebach lżejszych, ciepłych, nie kwaśnych, z dużą zawartością próchnicy. Najlepszym przedplonem są rośliny odchwaszczające pole, uprawiane na oborniku.
Orka jesienna powinna być głęboka. Glebę o odczynie kwaśnym, należy zwapnować. Wiosną wysiewa się na 1 ha: 75 kg N (300 kg saletrzaku), 75-90 kg P2O5 (400-500 kg superfosfatu) oraz 100-130 kg K2O (170-200 kg soli potasowej 50%).
Chociaż sałata jest rośliną prawie całkowicie samopylną, obowiązuje w uprawie na nasiona izolacja od innych sałat nasiennych wynosząca od 200 do 400 m.

Siew do gruntu lub produkcja rozsady.


Sałatę odmian inspektowych i wczesnych gruntowych uprawia się z rozsady, odmian gruntowych późnych- z siewu na miejsce stałe lub z rozsady. Rozsadę przygotowuje się tak samo, jak rozsadę sałaty konsumpcyjnej. Nasiona sieje się na początku marca, a rozsadę sadzi do gruntu w połowie kwietnia w rozstawie 30-49 X 25-20 cm. Przy uprawie sałaty z siewu na miejsce stałe nasiona, w ilości 2 kg na 1 ha, wysiewa się siewnikiem. Odległość między rzędami 40 cm, jeżeli nie zestawia się rzędu nieobsianego, lub 30 cm, jeżeli obsiewa się 4 rzędy, a piąty nieobsiany pozostawia na przejście.

Zabiegi pielęgnacyjne.


Pierwsze odchwaszczenie należy wykonać jak najwcześniej. Gdy sałata ma 3-4 liście, trzeba rośliny przerwać, pozostawiając typowe dla danej odmiany co 20-25 cm. Gdy sałata zaczyna zwijać główki (zarówno wyprodukowana z siewu bezpośrednio do gruntu, jak i z rozsady), wykonuje się drugą selekcję, usuwając rośliny niewiążące główek lub nietypowe dla danej odmiany. Trzecią selekcję przeprowadza się pa zawiązaniu główek, usuwając rośliny, które przedwcześnie wydały pędy kwiatostanowe. Ostatnie odchwaszczanie wykonują się, gdy sałata zaczyna wybijać w pędy kwiatostanowe. Podczas późniejszego odchwaszczania można by łatwo złamać kruche pędy.
Zbiór nasion, młocka i czyszczenie, Dojrzewanie nasion, co następuje w końcu sierpnia- na początku września, poznaje, się po tym, że koszyczki, w których dojrzały nasiona, mają biały puszek. Do zbioru przystępuje się, gdy 60-703/o koszyczków jest dojrzałych. Zbiór najlepiej wykonać rano, gdy koszyczki są zamknięte. Ścina się wówczas całe pędy, wiąże po kilka w pęczki, ustawia w kopki i dosusza. Po wysuszeniu zbiera się na płachty i młóci na klepisku cepami lub na młocarni następnie doczyszcza nasiona na wialni i młynku. Wilgotność nasion doprowadza się do 8%.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Uprawa sałaty masłowej, sałata właściwości, sałata uprawa Rozróżniamy dwa typy sałaty głowiastej: masłową i kruchą.