Strona głównawarzywa

Dział warzywa

Uprawa pomidorów pod folią opryski, brunatna plamistość liści pomidora

Data: 2011-06-08, Data edycji: 2022-12-28

Czytaj również: pomidor w gruncie , pomidory w szklarni i folii uprawa , wybór pola nawożenie , rozsada , sadzenie pielęgnacja

SZKODNIKI I CHOROBY WARZYW PSIANKOWATYCH. Uprawa pomidorów pod folią opryski


Do tej grupy warzyw należy papryka i pomidor. Klikając w link poniżej zostaniesz przeniesiony do wybranej treści tego poradnika:

Szkodniki pomidorów, szkodniki papryki i innych psiankowatych:


1. Mszyce. 2. Mączlik szklarniowy.

Papryka choroby, choroby pomidorow szklarniowych, gruntowych i psiankowatych:


1. Zgorzel siewek. 2. Zaraza ziemniaka na pomidorze. 3. Zgorzel podstawy łodygi i czarna zgnilizna owoców pomidora 4. Brunatna plamistość liści pomidora zwalczanie 5. Korkowatość korzeni pomidora. 6. Czarna plamistość bakteryjną pomidora. 7. Szara pleśń na pomidorze. 8. Zaraza pierścieniowa. 9. Wirozy pomidorów powodowane przez wirus mozaiki tytoniu. 10. Paprociowatość liści. 11. Sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców pomidora.

Choroby pomidora, choroby paprykia

Zaraza ziemniaka na pomidorze.


Zaraza ziemniaka na pomidorze objawy. Choroba ta występuje przede wszystkim na owocach pomidora, w mniejszym stopniu na liściach. Owoce pokrywają się brunatnoziełonkawymi, twardymi nieco wzniesionymi plamami, które powiększają się bardzo szybko.
Na liściach występują brunatne plamy, a na dolnej stronie, w miejscu plam, pojawia się biały, puszysty nalot. Rozwojowi grzyba sprzyjają przewlekłe opady i temperatura około 20°C. Infekcja zachodzi najłatwiej podczas zimnych i wilgotnych nocy.
Grzyb bardzo często przenosi się z ziemniaka na pomidor. Zaraza na pomidorze występuje przeważnie w drugiej połowie lata.

Zaraza ziemniaka zwalczanie i zapobieganie.


1. Stosować 3-letnią przerwę w uprawie na tym samym miejscu.
2. Sadzić pomidor jak najdalej od plantacji ziemniaka.
3. Niszczyć wszystkie resztki roślin, które mogą być źródłem infekcji na wiosną. Uprawa pomidorów pod folią opryski.
4. Zaraza ziemniaka kiedy pryskać? Pierwsze opryskiwanie wykonuje się po wystąpieniu zarazy na odmianach ziemniaków wczesnych, następne zabiegi powtarza się mniej więcej co 10 dni lub według sygnalizacji. Choroby pomidorów zdjęcia.
a

Szara pleśń na pomidorach.


Choroby pomidora szklarniowego. Grzyb poraża owoce przy szypułce, pędy i liście. Tkanka w miejscu porażonym staje się wodnista i pokrywa się gęstym szarobiałym nalotem. Owoce masowo opadają. Najczęściej szara pleśń opanowuje rośliny sadzone zbyt gęsto, przenawożone azotem, przy dużej wilgotności powietrza.

Szara pleśń zwalczanie i zapobieganie.


1. Odkażać szklarnie, skrzynki i okna inspektowe oraz ziemię.
2. Usuwać i niszczyć porażone owoce i liście.
3. Szara pleśń oprysk. Opryskiwać rośliny po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby środkiem grzybobójczym. Zabieg powtórzyć po 10 dniach.

Zgorzel siewek pomidora.


Choroby pomidorow objawy. Choroba ta spowodowana jest przez grzyby znajdujące się na nasionach i w glebie. W wypadku wystąpienia jej na nasionach część ich może nie skiełkować.
Grzyby porażają korzenie i podstawę łodygi, a czasem część podliścieniową młodych siewek. Łodyga staje się jakby przezroczysta, przewęża się i łamie. Choroba występuje gniazdowo.

Zgorzel siewek pomidora zwalczanie i zapobieganie.


1. Zaprawiać nasiona
2. Odkażać ziemię.
3. Wietrzyć inspekty dla uniknięcia nadmiernej wilgotności powietrza.
4. Chore siewki należy wcześnie usuwać i niszczyć.

Zgorzel podstawy łodygi i czarna zgnilizna owoców pomidora.


Zgorzel podstawy łodyg pomidora. Choroba występuje zarówno w gruncie, jak i w szklarni. Objawia się nagłym więdnięciem całej rośliny, najczęściej, gdy ma już wyrośnięte owoce.
U podstawy łodygi, a często wyżej, widoczne jest zbrunatnienie, które powiększając się stopniowo, obejmuje dokoła łodygę. W porażonym miejscu łodyga robi się cieńsza i pokrywa się dużą ilością ciemnych punktów- przetrwalników grzyba.
Roślina więdnie na skutek zniszczenia wiązek przewodzących. Porażeniu ulegają często owoce, na których wokół szypułek powstają ciemnobrązowe, stopniowo powiększające się plamy, wyraźnie odgraniczone od zdrowej plamki. Owoce gniją. W okresie wegetacji grzyb rozprzestrzenia się za pomocą zarodników, zimuje na resztkach roślinnych, palikach, skrzynkach i w glebie, która jest głównym źródłem infekcji w następnym roku.
Rozwojowi grzyba sprzyjają ciężkie, wilgotne gleby zwłaszcza nawożone świeżym obornikiem, niska temperatura i duża wilgotność powietrza.

Zgorzel podstawy łodygi pomidora zwalczanie i zapobieganie.


1. Stosować 3-letnią przerwę w uprawie na tym samym miejscu.
2. Odkażać paliki, sznurki, skrzynki lub kosze używane do zbioru owoców.
3. Odkażać ziemię w szklarni i w inspektach.
4. Zaprawiać nasiona przed siewem zaprawą nasienną.
5. Po zauważeniu objawów choroby opryskiwać, szczególnie dolne części roślin,
6. Chore rośliny usuwać i palić.

Brunatna plamistość liści pomidora zwalczanie


Choroby pomidorów w szklarni. Choroba występuje tylko w szklarni. Na górnej stronie liści pojawiają się żółtawe plamy, które następnie ciemnieją, przybierając brunatne zabarwienie. Na dolnej stronie liści w miejscu plam powstaje brunatno oliwkowy nalot.
Początkowo plamy występują na dolnych liściach, potem choroba opanowuje całą roślinę. Liście szybko zasychają.
Rozwojowi grzyba sprzyja temperatura 20-25°C i duża wilgotność powietrza.

Zwalczanie i zapobieganie.


1. Odkażać szklarnie przed sadzeniem pomidora przez spalanie siarki (1,5 kg na 100 m3 szklarni) w temperaturze 15-30°C przez 24 godziny.
2. Taki sam zabieg przeprowadzić po zakończeniu zbioru owoców i dopiero wówczas usunąć rośliny.
3. Leczenie. Utrzymywać w szklarni niską wilgotność.
4. Zwalczanie- czym pryskać? Z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby opryskiwać co 10 dni preparatami karbaminowymi.
5. Uprawiać odmiany odporne

Korkowatość korzeni pomidora.


Pomidor choroby grzybowe. Grzyb poraża rośliny o słabym systemie korzeniowym lub osłabione na skutek nieodpowiednich warunków (nadmierna wilgotność i zbyt niska temperatura gleby).
Kora na korzeniach jest często tak spętana, że widoczny jest biały rdzeń, korzenie brunatnieją i obumierają, rośliny źle rosną.
Początkowo więdną pojedyncze liście w górnej części rośliny, szczególnie w godzinach nasłonecznienia, a czasem więdną całe rośliny.

Zapobieganie i zwalczanie.


1. Odkażać siemię termicznie lub chemicznie. Można też uprawiać pomidory w podłożu torfowym lub mieszance torfu z węglem brunatnym.
2. Produkować rozsadę z pędów pomidora dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym.
3. Nie sadzić roślin do zimnego podłoża.
4. Utrzymywać w szklarni umiarkowaną wilgotność i temperaturę, a po zaobserwowaniu objawów choroby zmniejszyć podlewanie.
5. Podlać zapobiegawczo rośliny, po przyjęciu się środkiem grzybobójczym

Czarna plamistość bakteryjną pomidora.


Choroby pomidorów w gruncie. Na liściach początkowo występują małe brązowe plamki z jasną obwódką. Choroba szybko opanowuje liście, które przedwcześnie zasychają, na skórce owoców występują liczne punktowe nekrotyczne plamki. Od kilku lat w niektórych rejonach kraju występuje masowo, powodując przedwczesne obumieranie roślin.

Zapobieganie i zwalczanie.


W czerwcu i na początku lipca należy opryskiwać rośliny Miedzianem co 7-10 dni, szczególnie w okresach deszczowej pogody.

Zaraza pierścieniowa.


Choroby pomidorów pod folią. Występuje przede wszystkim na pomidorze pod szkłem i folią, powodując nagłe zamieranie roślin na skutek porażenia szyjki korzeniowej i łodygi u podstawy. Liście więdną i zasychają. Pierwsze objawy mogą wystąpić w kilka dni po posadzeniu rozsady na miejsce stałe. Większość roślin ulega porażeniu w ciągu 3 tygodni.
Owoce brunatnieją i ulegają mokrej zgniliźnie, która występuje w postaci pierścieni. Grzyb rozwija się intensywnie w temperaturze 18-25°C.

Zapobieganie.


1. Odkażać podłoże przez parowanie.
2. Na 4 dni przed sadzeniem rozsady rozpylić na powierzchni ziemi środkiem grzybobójczym i ziemię obficie podlać. Zamiast rozpylania można bezpośrednio przed sadzeniem rozsady wlewać do każdego dołku 0,5 1 zawiesiny jednego ze środków grzybobójczych.

Wirozy pomidorów powodowane przez wirus mozaiki tytoniu.


Choroby wirusowe pomidora. Wirus mozaiki tytoniu objawy. Objawem zielonej mozaiki są ciemno i jasnozielone plamy na liściach, objawem zaś mozaiki aukuby- jasnożółte plamy na przemian z zielonymi. Jest to bardzo groźna choroba, powodująca dużą obniżkę plonu. Objawy smugowatości pomidora występują na wszystkich częściach roślin w postaci ciemnobrunatnych, nekrotycznych smug. Porażone pędy stają się kruche, Liście są mniejsze, mozaikowate, często w różny sposób powyginane.
Owoce są mniejsze, często pokryte małymi, nekrotycznymi plamami. Nitkowatość liści polega na zaniku blaszki liściowej, często pozostają tylko nerwy. Rośliny bardzo słabo owocują.

Paprociowatość liści.


Choroby pomidorów szklarniowych. Choroby liści pomidorów. Choroba polega na tym, że wzdłuż osi głównej liścia tworzą się drobne listki bez ogonków. Rośliny słabo owocują.

Zapobieganie i zwalczanie.


1. Siać nasiona wolne od wirusa. (odkażanie nasion podczas ich produkcji polega na dodaniu 2 litrów stężonego kwasu solnego do 100 1 pulpy po fermentacji).
2. Odkażać glebę przez parowanie.
3. Dezynfekować szklarnię, inspekty i skrzynki wywiewne formaliną.
4. Zaprawić roztworem fosforanu trójsodowego (10%) przez 15 minut w temperaturze 20-30°, a następnie starannie przepłukać czystą wodą, obsuszyć i zaprawić na sucho Zaprawę Nasienną T (3 g na kg nasion).
5. Przed pikowaniem, przed sadzeniem na miejsce stałe i przed podwiązaniem roślin opryskać je świeżym mlekiem (1 litr mleka tłustego na 10 litrów wódy).
6. Przeprowadzić selekcję rozsady oraz jak najwcześniej usuwać i zakopywać porażone rośliny.
7. Myć ręce w wodzie z mydłem przed przejściem z jednej szklarni do drugiej i zaczynać zabieg od roślin zdrowych. 8. Nie palić papierosów w szklarni.

Sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidora.


Choroby pomidorów pod osłonami. Choroby pomidorów zgnilizna wierzchołkowa. Na wierzchołku owoców, przeważnie jeszcze zielonych, występuje początkowo nieduża wgłębiona, szarozielona plama. Plama stopniowo powiększa się, obejmując często połowę owocu, przy czym sięga głęboko w miąższ. Tkanka zapada się, wskutek czego wierzchołek owocu jest spłaszczony.

Zapobieganie.


1. Produkować rozsadę z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym.
2. Podlewać możliwie równomiernie.
3. Nie stosować słabo rozłożonego obornika.
4. Doprowadzić odczyn gleby do obojętnego (pH 6,6-7,2) przez wapnowanie przed rozpoczęciem uprawy.
5. W pierwszych tygodniach po posadzeniu rozsady na miejsce stałe ograniczyć podlewanie (poza dokładnym i obfitym podlaniem po posadzeniu) w celu zmuszenia roślin do lepszego ukorzenienia się.
6. Zapobiegawczo opryskiwać owoce roztworem saletry wapniowej (0,5-0,7%) kilkakrotnie co 3—5 dni w okresach słonecznej pogody od momentu, gdy owoce dolnych gron osiągną średnicę 3-4 cm, lub stosować nawóz wapniowy węglanowy kredowy w okresie wzrostu roślin.

Szkodniki pomidora, szkodniki paprykiMszyce.


Mszyca na pomidorach. Są one niebezpieczne przede wszystkim dlatego, że przenoszą wirusy zarówno w polu, jak i pod szkłem.

Mączlik szklarniowy zwalczanie.


Pomidor szkodniki. Jest to mały pluskawiak długości 1,5 mm, o skrzydłach białych, jakby posypanych mąką. Zarówno dorosłe owady, jak i żółtawozielone larwy wysysają soki z roślin pomidora, ogórka i sałaty uprawianych pod szkłem. Mączlik rozmnaża się szybko. Rozwój jednego pokolenia trwa około 25 dni. Na słodkich lepkich wydalinach mączlika osiedlają się grzyby, tzw. sadzaki, pokrywając liście czarnym, nalotem, który utrudnia fotosyntezę. Mączlik szklarniowy czym zwalczać?

Mączlik zwalczanie i zapobieganie.


Mączlik szklarniowy zwalczanie chemiczne. Po zakończeniu zbiorów, przed usunięciem roślin, należy szklarnie i inspekty gazować dwutlenkiem siarki. W okresie wegetacji najwygodniej jest stosować preparaty fosforoorganiczne w postaci aerozolu.
Mączlik szklarniowy oprysk. Można też opryskiwać rośliny preparatami fosforoorganicznymi.
Szkodnik jest wyjątkowo odporny na działanie preparatów, a ponadto szybko uodparnia się na działanie środków fosforoorganicznych, toteż konieczna jest częsta ich zmiana. Zaleca się stosowanie preparatów o krótkim okresie karencji.
W przypadku dużej ilości szkodników należy wykonać przynajmniej 3-4 zabiegi co 4-5 dni.

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Bób jak sadzić, bób uprawa nawożenie, kiedy sadzić bób Bób uprawa. Wartością energetyczną przewyższa strąki zielonej fasoli szparagowej

Fasola szparagowa uprawa w polu, etapy hodowli fasoli, jak sadzić Nasiona fasoli są bardzo bogate w białko i mogą w dużej mierze zastąpić białko zwierzęce

Groch siew, groszek zielony uprawa, groch rodzaje Najlepsze pod uprawę grochu są gleby piaszczysto-gliniaste.

Co zjada liście fasoli, choroby fasoli szparagowej,antraknoza fasoli Szkodniki: Smietka kiełkówka Strączkowiec fasolowy Oprzędziki Pachówka strąkóweczka Strąkowiec grochowy